Малый бизнес растет вместе с maib
Telegram

Малый бизнес растет вместе с maib

Кондитерская во Флорештах, перепелиная ферма в Басарабяске, швейная мастерская в Оргееве, сливовый сад в Милештий Мичь или транспортные услуги в Кишиневе – это малые предприятия, которые выросли при помощи maib и кредита microbusiness.

С момента запуска нового кредитного продукта microbusiness, в молдавские микропредприятия было инвестировано более 1 млн евро.

«Из-за невыгодных условий по аренде оборудования, я решил купить собственное оборудование: духовой шкаф, холодильники, морозильную камеру для кондитерских изделий. В моем случае такое вложение было возможно только с помощью заемных средств, поэтому я обратился в maib. Таким образом, у меня появилась возможность купить выбранную технику и вывести свой бизнес на новый уровень», сказал Серджиу Феодорович, владелец первой кофейни во Флорештах «Coffee Time».

Почему стоит выбрать microbusiness от maib? Это просто:

 • одобрение кредита за 1 час;
 • 0% комиссия за обслуживание;
 • без залога и поручительства;
 • не обязательно владеть недвижимостью;
 • вы экономите время, так как специалист банка приезжает прямо к вам.

Каковы условия предоставления кредита? Выгодные!

Кредит microbusiness в размере до 200 000 леев предоставляется на любые бизнес цели:

 • закупка товаров, сырья, удобрений, семян;
 • обновление оборудования и приобретение новой техники;
 • ремонт или покупка недвижимости, задействованной в бизнесе.

Кредит выдается сроком до 5 лет, а сельхозпроизводители могут воспользоваться льготным периодом до 8 месяцев. Microbusiness – это хорошая финансовая поддержка для предпринимателей, которые хотят развивать свой бизнес.

Кредит microbusiness предназначен для физических лиц, получающих доход от такой предпринимательской деятельности, как торговля, предоставление услуг, производство. В частности, речь идет о сельхозпроизводителях, адвокатах, нотариусах, переводчиках и т.д. Кроме того, финансовой помощью могут воспользоваться патентообладатели, индивидуальные предприниматели и учредители с 50% долей в уставном капитале S.R.L., Î.I. или G.Ț.

Оставьте прямо сейчас заявку на кредит или позвоните по номеру телефона 022 022 428 для получения более подробной информации.

Afacerile mici cresc împreună cu maib

O patiserie în Florești, o fermă de prepelițe în Basarabeasca, un atelier de croitorie în Orhei, o livadă de pruni în Mileștii Mici sau prestarea serviciilor de transport în Chișinău – sunt afaceri mici care au crescut cu susținerea maib și creditului microbusiness.

Din momentul lansării noului produs bancar, peste un milion de euro au fost deja investiți în micro afacerile din Moldova.

Din cauza condițiilor dezavantajoase de închiriere a utilajului necesar, am decis să-mi cumpăr propriul utilaj pentru cafenea: un cuptor, echipament frigorific, un congelator pentru cofetărie. În cazul meu, o astfel de investiție a fost posibilă doar cu fonduri împrumutate, așa că am apelat pentru ajutor la maib. Astfel, am avut posibilitatea să cumpăr echipamentul dorit și am primit libertate antreprenorială”, a povestit Sergiu Feodorovici, proprietarul primei cofetării din Florești «Coffee Time».

De ce să alegi microbusiness de la maib? E ușor:

 • aprobarea creditului timp de 1 oră;
 • comision de administrare 0%;
 • fără gaj și fidejusiune;
 • nu este necesar să deții în proprietate bunuri imobile;
 • economisești timp, pentru că specialistul băncii vine chiar la locul afacerii tale.

Care sunt condițiile de acordare a finanțării? E simplu.

Creditul microbusiness, în sumă de până la 200 000 de lei, se acordă pentru orice cheltuieli de afacere:

 • achiziționarea mărfurilor, materiei prime, fertilizanților, semințelor;
 • înnoirea utilajelor și procurarea tehnicii moderne;
 • repararea sau procurarea imobilelor implicate în afacere.

Finanțarea se oferă pe un termen de 5 ani, iar producătorii agricoli pot beneficia de perioadă de grație de până la 8 luni. Microbusiness este o susținere financiară esențială pentru cei care vor să-și transforme pasiunea și mica afacere într-un business profitabil și remarcabil.

Creditul microbusiness se adresează persoanelor fizice cu activitate profesională autorizată (întreprinzători ce activează în baza patentei, avocați, notari, executori judecătorești, interpreți, traducători etc. și alte activități independente) și fondatorilor de întreprinderi cu cota de participare de la 50% în capitalul social al S.R.L., Î.I. sau G.Ț.

Solicită finanțarea aici sau sună la 022 022 428 pentru mai multe detalii.

Telegram