Депутатов призвали отклонить спорный законопроект
Telegram

Парламентские комиссии рассматривают изменения в Закон о контроле над табаком. Авторы предлагают регламентировать и облагать налогами нагреваемый табак так же, как сигареты. Предлагаемое повышение акциза на некурительные табачные изделия сделает их недоступными для большинства молдавских курильщиков, так как цена на табак, предназначенный для систем электрического нагревания, увеличится в разы.

В проигрыше окажутся тысячи пользователей IQOS из Молдовы. Под ограничение попадут и другие устройства для нагревания табака, такие как GLO, которое принадлежит компании «British American Tobacco».

Помимо резкого увеличения акцизной ставки на нагреваемый табак, проект предусматривает запрет на использование продукта в кафе, барах и ресторанах, а также на информирование пользователей о всех новостях и акциях. Авторы требуют также разместить графические предупреждения на пачках с табачными стиками и запретить продажу нескольких видов HEETS – с ментоловым и другими вкусами.

Главные аргументы авторов – охрана здоровья населения и приведение местного законодательства в соответствие с европейскими и международными нормами.

Ни в одной стране Евросоюза акциз на табак для нагревания не равен акцизам на сигареты. Весь мир озабочен проблемой борьбы с курением. Сегодня, наряду с запретами на курение традиционных сигарет, правительства многих стран поощряют переход на менее вредные формы потребления никотина – жевательный табак, электронные сигареты, системы нагревания табака. Поэтому для таких изделий применяется особое регулирование и отдельный режим налогообложения. В Великобритании, к примеру, акциз на нагреваемый табак в восемь раз ниже чем на сигареты, а в Польше ставка акциза – нулевая, сообщает InfoMarket. В 2018 году, Европейская комиссия рекомендовала сохранять существующую практику.

Такой подход обусловлен тем, что содержание вредных веществ в аэрозоле, который выделяется при нагревании табака – на 90-95% ниже, чем в сигаретном дыме. Этот показатель подтвержден исследованиями ряда международных институтов и одной из самых престижных в мире организаций — Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). По мнению этой организации, «изделия, в которых табак не сжигается, могут помочь снизить риски заболеваний, связанных с курением».

Поспешное рассмотрение этого вопроса вызвало недовольство пользователей IQOS. Если вы не согласны с предлагаемыми изменениями в законе, подпишите петицию с призывом к депутатам отклонить спорный законопроект.

Подписать петицию

Deputaților li s-a cerut respingerea unui proiect de lege controversat

Comisiile parlamentare examinează inițiativa legislativă care vizează modificarea Legii privind controlul tutunului. Autorii propun reglementarea și accizarea produselor din tutun încălzit și a țigărilor obișnuite în mod egal. Majorările propuse ar putea face inaccesibile produsele din tutun care nu arde pentru majoritatea fumătorilor din Moldova, întrucât prețul la tutunul utilizat pentru sistemul de încălzire ar putea crește de câteva ori.

În mare parte, proiectul va afecta utilizatorii IQOS din Moldova. Inițiativa legislativă se răsfrânge și asupra dispozitivului de încălzire a tutunului GLO, care aparține companiei „British American Tobacco”.

Pe lângă majorarea semnificativă a ratei accizelor la produsele din tutun încălzit, proiectul prevede interzicerea folosirii sistemelor de încălzire a tutunului în cafenele și restaurante, dar și interzicerea informării utilizatorilor acestor dispozitive despre toate știrile și ofertele speciale. De asemenea, autorii solicită imprimarea avertismentelor generale pe pachetele de rezerve de tutun și excluderea din comerț a mai multor tipuri de HEETS, inclusiv a celor mentolate.

Principalele argumente invocate de autori sunt protecția sănătății publice și alinierea legislației locale la normele europene și internaționale.

Nicio țară din Uniunea Europeană nu aplică accize egale la produsele din tutun încălzit și la țigările obișnuite. Toată lumea este preocupată de lupta împotriva fumatului. În prezent, pe lângă măsurile restrictive aplicate fumătorilor, autoritățile multor țări încurajează trecerea la metode de consum a nicotinei mai sigure – tutunul de mestecat, țigările electronice, sistemul de încălzire a tutunului. Din acest motiv, acestor produse li se aplică măsuri de reglementare speciale și un regim de accizare preferențial. În Marea Britanie, de exemplu, taxa pentru produsele de tutun încălzit este de opt ori mai mică față de cea aplicată țigărilor obișnuite, iar în Polonia tutunul încălzit este scutit de accize, scrie Infomarket. În 2018, Comisia Europeană a recomandat menținerea acestei practici.

Această abordare este motivată de faptul că aerosolul generat de sistemul de încălzire a tutunului conține cu 90-95% mai puține substanțe chimice nocive în comparație cu fumul de țigară. Această constatare este confirmată de numeroase studii realizate de instituțiile internaționale și de cea mai respectabilă organizație de profil din lume – Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA). În opinia acestei organizații „produsele care nu ard tutunul pot contribui la reducerea bolilor asociate fumatului”.

Examinarea pripită a unui proiect de lege atât de important a provocat nemulțumirea utilizatorilor IQOS. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse la lege, semnați petiția adresată deputaților cu solicitarea de a respinge inițiativa controversată.

semnați petiția

Telegram