Итальянские кардиологи рекомендуют меньше курить и больше заниматься сексом для сохранения здоровья сердца
Telegram

Сердечно-сосудистые заболевания – первая причина смертности в Италии. Они составляют в среднем 44% от общего числа смертей. Для снижения риска возникновения этих заболеваний необходимо уделять серьезное внимание питанию и здоровому образу жизни, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, к которым относится курение. Это обсуждалось во время форума по кардиологии, который проходил в Риме, пишет newsbeezer.com.

Специалисты отметили тот факт, что курение – это одна из главных причин, провоцирующих сердечно-сосудистые заболевания. Только в Италии около 23% населения – курильщики.
«Во всем мире рекомендуется полностью отказаться от курения. Очень высокий процент людей продолжают курить даже после сердечных приступов или при возникновении болезней дыхательных путей», отмечает директор кардиологического отделения больницы Tor Vergata в Риме, Франческо Ромео.

С этой точки зрения, альтернативные курению продукты, такие как электронные сигареты или системы нагревания табака, могут стать эффективными инструментами поддержки для курильщиков. «Я всегда рекомендую пациентам бросить курить, но, если у них не получается, я советую хотя бы перейти на альтернативные обычным сигаретам продукты», добавил Франческо Ромео.

В этой связи доктор Джузеппе Германо упомянул, что «нужно придерживаться прагматичного подхода в том, что связано с курением, предлагая взрослым курильщикам, которые не хотят бросить курить, альтернативы, способные снизить риски развития болезней, связанных с сигаретным дымом, избавляя от процессов горения и, соответственно, от большинства вредных продуктов в сигарете».

На форуме также обсуждался тот факт, что сексуальная активность оказывает положительное влияние на сердечное здоровье, как и ведение здорового образа жизни, постоянные занятия спортом и правильное питание. «Физическая активность необязательно должна быть интенсивной и продолжительной, в особенности если человек непривычен к тренировкам. Напротив, физические упражнения должны приносить удовольствие, как, к примеру, секс, занятия которым можно сравнить с прогулкой. Бег также помогает укрепить сердечную мышцу и обладает множеством положительных эффектов: высвобождает эндорфины, снижает агрессивность, снимает ментальное и физическое напряжение.»

Cardiologii italieni recomandă mai puține țigări și mai mult sex pentru o inimă sănătoasă

Bolile cardiovasculare sunt prima cauză de deces în Italia, reprezentând o cotă de aproximativ 44% din numărul total al deceselor. Pentru a reduce riscurile, trebuie să acordăm o atenție sporită alimentației și stilului sănătos de viață, prin practicarea activităților fizice și renunțarea la vicii, precum este fumatul. Despre aceasta s-a discutat, la Roma, în cadrul unui forum dedicat medicinii cardiologice, scrie newsbeezer.com.

Specialiștii au menționat faptul că fumatul este una dintre principalele cauze ce provoacă bolile cardiovasculare, iar în Italia fumătorii reprezintă aproape 23% din populație.

„Renunțarea la fumat este recomandată în toată lumea, deoarece un procent destul de mare de persoane continuă să fumeze chiar și după un atac de cord sau chiar dacă suferă de boli respiratorii”, susține directorul secției cardiologice a spitalului Tor Vergata din Roma, Francesco Romeo.

Din acest punct de vedere, produsele alternative fumatului, cum ar fi țigările electronice sau sistemele de încălzire a tutunului, pot deveni instrumente alternative de suport pentru fumători. “Eu voi recomanda mereu pacienților mei să renunțe la fumat, dar dacă nu reușesc, le voi recomanda cel puțin produse alternative țigărilor obișnuite”, a mai spus Francesco Romeo.

În același context, medicul Giuseppe Germanò a menționat că „este nevoie de a accepta o abordare pragmatică în privința fumatului, oferind fumătorilor adulți care nu doresc să se lase alternative care ar reduce riscul de dezvoltare a bolilor legate de fumul țigară, eliminând procesul de ardere și, respectiv, majoritatea substanțelor nocive din țigară”.

În timpul reuniunii s-a discutat că activitatea sexuală are un efect pozitiv asupra sănătății inimii, la fel ca și un mod sănătos de viață, practicarea constantă a sportului sau alimentarea corectă. „Activitatea fizică nu trebuie neapărat să fie intensă și de lungă durată, în special dacă persoana nu este obișnuită cu practicarea acesteia. Dimpotrivă, acestea pot fi plăcute și ușoare, cum ar fi sexul, care poate fi comparat cu o plimbare. Jogging-ul ajută la întărirea mușchilor inimii și are mai multe efecte pozitive: eliberarea de endorfine, scăderea agresivității, tensiunii mentale și fizice”.

Telegram