Ассоциация ресторанов требует пересмотреть соглашение с МВФ
Telegram

Владельцы ресторанов требуют пересмотреть соглашение с Международным валютным фондом и сохранить ставку НДС 10% для сектора HORECA. Требования были высказаны во время встречи с министром финансов Натальей Гаврилица.

«Налоговые привилегии касаются секторов экономики, которые находятся в трудной ситуации, там, где необходима реструктуризация и обновление экономической деятельности, и действуют, пока не регистрируетсяположительная динамика и постепенно все приходит в норму. Снижение ставки НДС для сектора HORECA — это распространенная европейская практика. В нашем случае – это дело принципа», – заявила президент Ассоциации ресторанов и развлекательных заведений, Анета Засавицки.

Если власти не откажутся от своего решения увеличить ставку НДС до 20% для HORECA, владельцы заведений обещают выйти на протест.

С другой стороны, министерство финансов опубликовало пресс-релиз, в котором упоминает, что Международный валютный фонд потребовал аннулировать финансовые послабления для сегмента HORECA, так как их приняли в пакете с другими решениями, например, с налоговой амнистией, которые привели к замораживанию программы сотрудничества с ВМФ.

«Я обсужу с представителем ВМФ в Республике Молдова Володимиром Тулиным возможность и как минимум стоимость возобновления переговоров», – заявила министр финансов Наталья Гаврилица.

Asociația Restaurantelor cere renegocierea acordului cu FMI

Proprietarii restaurantelor solicită renegocierea acordului cu Fondul Monetar Internațional și păstrarea cotei TVA de 10% pentru sectorul HORECA. Revendicările au fost reiterate în cadrul unui întâlniri cu ministrul Finanțelor, Natalia Gavrilița.

„Facilitățile fiscale se oferă sectoarelor care se află într-o situație complicată, acolo unde este nevoie de a fi regenerată și restructurată activitatea economică până la momentul în care se înregistrează o dinamică pozitivă și treptat se revine la normalitate. Aceasta este practica europeană de ajustare a cotei TVA în domeniul HORECA. În cazul nostru, este vorba despre principii”, a declarat președintele Asociației restaurantelor și a locurilor de agrement, Aneta Zasavițchi.

În cazul în care, autoritățile nu vor renunța la decizia de a majora până la 20% cota TVA pentru HOERECA proprietarii localurilor susțin că vor ieși la protest.

De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor a emis un comunicat de presă în care se menționează că Fondul Monetar Internațional a cerut anularea facilităților fiscale pentru sectorul HORECA, deoarece acestea au fost adoptate la pachet cu alte decizii, precum amnistia fiscală, care au dus la înghețarea programului cu FMI.

“Voi discuta cu reprezentantul FMI în Republica Moldova, Volodimir Tulin despre posibilitățile și mai ales despre costurile redeschiderii negocierilor”, a declarat ministrul Finanțelor, Natalia Gavrilița.

Telegram