Успеть за 24 часа с Sun Communications
Telegram

24 часа – это много или мало? В течение двух недель в рамках проекта ”Успеть за 24 часа”, запущенного компанией Sun Communications, несколько из «героев нашего времени» попытались проверить, что же можно сделать за сутки. Разные по характеру, каждый по-своему посвящает себя своей работе, к которой относятся с одинаковой отдачей и страстью.

Непредсказуемая Корнелия Корлатян и креативный Миша Цуркану были одними из тех, кто бросил вызов Sun Communications, приняв участие в проекте, в рамках кампании «Подключаем на второй день». Кампания подчеркивает что интернет, телевидение и телефония призваны упростить нашу повседневную жизнь. А Sun Communications поддерживает тех, кто хочет получить от жизни все.

Как Корнелия, так и Миша — оба активные, динамичные и креативные люди, знающие, что такое работать с отдачей и наслаждаться жизнью сполна, но также ценящие партнеров, которые их поддерживают и находятся рядом.

cor1

Чувствительная, энергичная и романтичная Корнелия Корлатян знает, как заполнить рутину будней энергией, а цифровые коммуникационные услуги для нее просто незаменимы. Балансируя между профессиональной деятельностью и личной жизнью, у нашей героини получается поддерживать идеальную гармонию, успевая также проводить время с семьей и любимым мужем.

cor2

«После окончания лицея я жила и изучала английский язык и литературу в США на протяжении трех лет, а после небольшого перерыва поехала работать в Лондон. Этот международный опыт помог мне определиться с тем, где бы я хотела жить сейчас. Молдова мне очень дорога и на данный момент я чувствую себя здесь комфортно», – поделилась с нами Корнелия в своей статье.

Креативный, активный и творческий Миша Цуркану, art–space директор в Tipografia 5, привязан к проекту не только профессионально, но и лично.

mish1

mish2

Наш герой также хороший семьянин, и время, проведенное со своей любимой женой Аней, для него бесценно. В то же время, art-space занимает все больше времени. «Tipografia 5 – это живой организм, который требует ухода и внимания. Я вовлечен во все процессы и с недавних пор я осознал, что могу починить почти всё. Долгое время я выполнял роль креативного директора в рекламном агентстве. Сейчас я постепенно ухожу от этого, хотя, честно говоря, заниматься рекламой мне нравится. В этой области меня до сих пор интересуют инновации, технологии и новые методы коммуникации», – поделился с нами Миша в своей статье.

Несмотря на то, что образы жизни, люди, окружающие их и значимые для каждого вещи отличаются, их объединяет одно – желание прожить каждый день «по максимуму». Телекоммуникационные услуги облегчают общение как в онлайне, так и в реальной жизни, являясь инструментами, благодаря которым планирование дня становится намного легче.

Приняв вызов от наших героев, компания Sun Communications доказала, что поддерживает своих партнеров и гарантирует подключение к интернету, цифровому телевидению и телефонии на слудующий день после подачи заявки. Брось и ты вызов компании, которая чувствует твой ритм или, если подключение длится дольше, получи первый месяц абонемента бесплатно.

sun-communication (1) (1)

24 de ore pentru a reuși cu Sun Communications

24 de ore — e mult sau puțin? Timp de câteva săptămâni, în cadrul proiectului ”24 de ore pentru a reuși” lansat de către Sun Communications, câțiva dintre eroii timpului nostru au pus la încercare ce poate fi realizat timp de o zi. Diferiți ca personalități, fiecare se dedică în propriul mod lucrului pe care-l face cu pasiune și ardență.

Imprevizibila Cornelia Corlatean și creativul Mișa Țurcanu au fost cei care au acceptat provocarea Sun Communications de a participa în proiectul lansat în cadrul campaniei ”Conectăm a 2-a zi”. Campania vine să accentueze faptul că internetul, televiziunea și telefonia sunt create pentru a facilita activitățile cotidiene, iar Sun Communications ține să fie alături de cei care savurează viața din plin.

Atât Cornelia, cât și Mișa, sunt persoane proactive, dinamice și creative, cunosc cu desăvârșire ce înseamnă a munci din plin, a savura viața din plin, dar și apreciază cu sinceritate partenerii care îi înțeleg și care le sunt alături.

cor1

Sensibilă, energică și romantică, Cornelia Corlatean, copywriter Granat, știe cum să treacă prin rutina zilei plină de entuziasm, serviciile digitale de comunicații fiindu-i indispensabile. Balansând între viața profesională și cea personală, protagonista reușește să mențină un echilibru armonios, fiind alături de familie, dar și de iubitul ei soț.

cor2

„După absolvirea liceului am locuit și studiat limba și literatura engleză în Statele Unite timp de trei ani, iar după o scurtă pauză am plecat să lucrez la Londra. Toate aceste experiențe m-au ajutat enorm să decid unde vreau să mă stabilesc, cel puțin deocamdată, pentru că Moldova îmi este dragă și aici mă simt cel mai bine”, – a destăinuit Cornelia în articolul integral.

Creativ, proactiv și cu un spirit liber, Mișa Țurcanu, art-space director la Tipografia 5, dedică o mare parte a timpului său spațiului de care este atașat nu doar profesional, dar și personal.

mish1

mish2

Eroul nostru este un bun familist, iar timpul petrecut alături de soția sa, Anya, este extrem de valoros pentru acesta. Totuși, art-space-ul îi ocupă mai tot timpul:„ Tipografia este un organism viu, care are nevoie de îngrijire și atenție. Eu ma implic în toate și recent am realizat că sunt în stare să repar aproape orice. Am lucrat mult timp ca director de creație la o agenție de publicitate. Acum încerc să mă detașez treptat de acest domeniu, deși, sincer, îmi place să mă ocup cu asta. În domeniul publicității, totuși, mă mai interesează inovațiile, tehnologiile și metodele noi de comunicare.”, dezvăluie Mișa în interviul integral.

Cu toate că modurile lor de viață sunt atât de diferite, iar lucrurile și persoanele importante sunt diverse pentru fiecare în parte, toți au ceva în comun – faptul că doresc să simtă la maxim fiecare zi trăită. Serviciile de telecomunicații le facilitează comunicarea atât în viața în online, cât și cea reală, fiind unelte cu care planificarea zilei devine mult mai ușoară.

În urma provocărilor, Sun Communications a dat dovadă că este alături de partenerii săi și garantează conectarea la internet, televiziune digitală și telefonie fixă chiar a 2-a zi, din momentul în care cererea a fost depusă. Provoacă și tu compania care îți simte ritmul sau dacă conectarea durează mai mult decât a fost promis, primește prima lună de abonament gratuit.

sun-communication (1) (1)

Telegram