В Andersen открылись интерактивные детские площадки: Будущее детских развлечений уже наступило!
Telegram

В Andersen открылись интерактивные детские площадки: Будущее детских развлечений уже наступило!

Andersen family restaurant & activity park – это 10.000 квадратных метров уникального пространства, сочетающего в себе рестораны авторской кухни, банкетные залы, собственный театр для детей и невероятный клуб с игровыми площадками для юных гостей.

Andersen любит удивлять, поэтому решил объединить современные технологии и традиционные детские развлечения, чтобы представить вам аттракционы, аналогов которым нет в Республике Молдова – DIGITAL-площадки.  

Интерактивная песочница. Современный и эффективный инструмент для качественного обучения через игру. Данное развивающее оборудование позволяет вывести песочную терапию на новый уровень, раскрывая при этом таланты и способности детей. Благодаря технологиям дополненной реальности, интерактивная песочница способна «оживить», казалось бы, обычный песок и полностью воссоздать рельеф земной поверхности. Кроме того, в режиме реального времени ребенок сможет управлять природными объектами – строить новые горы, менять русла рек, буквально «переносить» в понравившееся место вулканы или водопады.

Дети могут наблюдать как сменяют друг друга времена года, внезапно нападают сказочные драконы, в глубинах океана скрываются диковинные рыбы, а, когда ребятам нужно немного порезвиться, вдруг из ниоткуда появляются праздничные воздушные шары.

Интерактивный пол – идеальное решение для самых активных непосед! На обычном полу, как по мановению волшебной палочки, появляется игровая зона с подвижными элементами дополненной реальности. Ребенок выполняет увлекательные задания, а программа, в свою очередь, считывает его движения, образуя таким образом “подвижное” взаимодействие малыша с оборудованием. В процессе игры интерактивный пол помогает развивать крупную моторику, реакцию и внимание, когнитивные и социальные умения.

Интерактивная стена. Поднимите руку, сделайте шаг, и мир на стене оживет, реагируя на каждое ваше движение! Данная технология развивает и совершенствует двигательные навыки детей и умение творчески использовать их, обеспечивая гармоничное физическое развитие. Также, с помощью игр развиваются и психофизические качества: сила, быстрота, выносливость и ловкость.

Andersen всегда акцентировал внимание на безопасности детей, и это не исключение для новых интерактивных площадок. Все новинки оснащены современными системами безопасности и контроля, чтобы родители могли наслаждаться спокойствием, зная, что их дети находятся в надежных руках.

Приглашаем всех маленьких искателей приключений и их родителей окунуться в удивительный мир интерактивных развлечений!

До встречи в игровом будущем – только вместе с  Andersen!

Terenuri de joacă interactive pentru copii la Andersen: Viitorul divertismentului deja a sosit!

Andersen family restaurant & activity park este un local unic, amplasat pe o suprafață de 10.000 de metri pătrați, care combină restaurante cu bucătărie autentică, săli de banchet, propriul teatru pentru copii și un club incredibil cu terenurii de joacă pentru micii oaspeți.

Andersen adoră să surprindă, așa că a decis să combine tehnologiile moderne cu distracțiile clasice pentru copii, introducând terenuri de joacă Digitale – un concept unic în Republica Moldova.

ISandBox – nisipieră interactivă: Un instrument modern și eficient pentru învățare prin joc. Acest echipament inovator dezvoltă terapia cu nisip la un nivel nou, dezvăluind talentele și abilitățile copiilor. Cu ajutorul tehnologiei realității augmentate, nisipiera interactivă poate “învia” nisipul obișnuit și recrea cu precizie relieful suprafeței terestre. În plus, în timp real, copilul poate manipula obiecte naturale – construind munți, schimbând cursurile râurilor sau “mutând” vulcani și cascade.

Copiii pot observa cum se schimbă anotimpurile, apar dragoni fantastici, iar în adâncurile oceanului se ascund pești exotici. Iar când copiii vor să se distreze, baloane festive apar din senin.

Podeaua interactivă – soluția perfectă pentru cei mai activi copii! Pe o podea obișnuită, ca prin magie, apare o zonă de joacă cu elemente mobile de realitate augmentată. Copilul rezolvă sarcini captivante, iar programul detectează mișcările sale, creând astfel o interacțiune “dinamică” cu echipamentul. În timpul jocului, podeaua interactivă ajută la dezvoltarea motricității, reacției și atenției, abilităților cognitive și sociale.

Peretele interactiv: Ridică mâna, fă un pas și lumea de pe perete prinde viață, răspunzând la fiecare mișcare a ta! Această tehnologie îmbunătățește și perfecționează abilitățile motorii ale copiilor și capacitatea de a le folosi în mod creativ, asigurând o dezvoltare fizică armonioasă. De asemenea, prin intermediul jocurilor, se dezvoltă și calitățile psihofizice: forța, viteza, rezistența și agilitatea.

Aceste noi distracții interactive de la Andersen au fost create având în vedere diversele interese și vârste ale copiilor. Ele combină aspectele educative cu cele de divertisment, contribuind la dezvoltarea creativității, coordonării mișcărilor și abilităților sociale. Andersen a pus mereu accentul pe siguranța copiilor, iar aceasta nu este o excepție pentru noile jocuri interactive. Toate aceste inovații sunt dotate cu sisteme moderne de securitate și supraveghere, astfel încât părinții să poată fi liniștiți, știind că micuții lor sunt în mâini sigure.

Invităm toți micii aventurieri și părinții lor să descopere lumea fascinantă a distracțiilor interactive!

Vă așteptăm în viitor, doar la Andersen!

Telegram