31 октября 2016

Spitalul Raional Orhei a obținut o donație de trei mașini de spălat performante

IMSP Spitalul Raional Orhei a obținut o donație de trei mașini de spălat performante, datorită actului de binefacere din partea companiei LG Electronics Moldova, cu suportul agenției Grey Chișinău.

Donația este un motiv de bucurie pentru întreg spitalul, acesta ducând lipsa mașinilor de spălat care ar putea asigura spălarea unui volum mare de lenjerie. Cele trei mașini au capacitatea de șase kilograme, având și funcția de uscare, dar și regimuri diverse de funcționare.

img_4891

img_4893

Potrivit asistentei principale dna Duca Raisa, lunar se spală circa 3 tone și jumătate de cearceafuri și alte obiecte din pânză ce sunt necesare secțiilor spitalului, printre care: reanimarea, chirurgia, maternitatea, pediatria, boli contagioase și altele.

În patrimoniul spitalului se găsesc 10 mașini de spălat de  peste 10 ani, care se uzează rapid din cauza volumului mare de lenjerie și a utilizării intensive. De asemenea, o capacitate de 25 și 50 de kg o au două mașini care funcționează de câteva decenii și consumă multă energie electrică, provocând cheltuieli suplimentare spitalului.

donatie-lg-spital-orhei-2

 

Duca Raisa, Asistent principal:

descarcare„Întreg spitalul se bucură de această donație, una foarte utilă, întrucât va ușura munca spălătoreselor și va îmbunătăți calitatea lenjeriei oferite pacienților. La spital sunt nouă săli de operație, unde se elimină lichide biologice care se curăță mai greu. La fel, lenjeria de la secția de boli contagioase trebuie spălată separat și cu cât mai multe mașini de spălat vom avea, cu atât mai bine vom putea diviza câte una pentru fiecare secție. Mulțumim mult companiei LG Electronics Moldova. Suntem foarte fericiți și emoțiile ne lasă fără cuvinte.”

 

img_4900

img_4897

Directorul instituției Elena Palanciuc dezvoltă încontinuu spitalul pentru a-l aduce la un nivel mai bun. Se creează condiții optime pentru pacienți – săli confortabile, igienă sporită, curte amenajată cu plante verzi și arbori. Anual, la spitalul din Orhei se tratează circa 16 mii de pacienți.

donatie-lg-spital-orhei-3

 

razdelitel_martini

Istoria brandului LG Electronics este bazată pe dorința companiei de a face viața mai bună prin intermediul inovației. Astfel, conceptul de responsabilitate socială corporativă în activitatea LG este o parte integrantă a strategiei de afaceri a companiei pentru o dezvoltare durabilă.

„LG Life’Good” servește ca un memento de bază al filozofiei companiei – contribuirea la îmbunătățirea calității vieții cu ajutorul tehnologiilor avansate. Compania LG Electronics Moldova nu poate rămâne indiferentă față de necesitățile celor care au nevoie de suport, în special a instituțiilor de acest gen. Prin acest gest, compania LG Electronics Moldova continuă să-și îndeplinească misiunea de a aduce zâmbete și de a face viețile oamenilor mai bune.

Oamenii se confruntă în fiecare zi cu o varietate de probleme sociale. LG Electronics lucrează în multe domenii vitale importante, unde produsele companiei oferă soluții potrivite pentru problemele cotidiene.

Pentru LG este evident faptul că integrarea socială este esențială pentru dezvoltarea de succes a companiei. Ținând cont de aceasta, LG Electronics lansează proiecte noi în fiecare an și planifică sistematic activități sociale, în acest mod aducând o contribuție reală la dezvoltarea societății și la îmbunătățirea vieții consumatorilor.

Компания LG подарила оргеевской районной больнице три стиральные машины

Оргеевская районная больница получила в дар три стиральные машины высокого качества от компании LG Electronics Moldova, при участии агентства Grey Chișinău.

Полезный подарок обрадовал всех сотрудников больницы, в которой до этого не было стиральных машин, способных справиться с таким большим объёмом белья. Все три машины можно загрузить до 6 кг, кроме того, все машины оснащены сушкой и большим количеством полезных режимов.

img_4891

img_4893

Как нам рассказала ассистент больницы Раиса Дука, каждый месяц в стирку уходят примерно три с половиной тонны белья и других вещей из реанимации, хирургии, родильного отделения и других.

До сегодняшнего дня больница использовала 10 стиральных машин 10-летней давности, которые с трудом справлялись с большим объёмом стирки и на данный момент сильно изношены из-за частого использования. Помимо этого, в больнице есть две стиральные машины объёмом 25 и 50 кг, которые потребляют огромное количество электроэнергии, что приводит к серьёзным дополнительным тратам.

donatie-lg-spital-orhei-2

Главный ассистент Раиса Дука:
descarcare
Все сотрудники больницы были рады, когда получили этот очень полезный подарок. С этими машинками нам станет значительно проще, кроме того. бельё будет чище. В больнице девять операционных, а пятна биологического происхождения сложнее отстирываются. Плюс к этому, бельё из отделения инфекционных заболеваний должно стираться отдельно, и чем больше машин больница будет использовать, тем легче будет распределить по ним нагрузку. Благодарим компанию LG Electronics Moldova. Мы искренне счастливы такой помощи.

img_4900

img_4897

Директор больницы Елена Паланчук заботится об улучшении условий для пациентов в больнице: ремонтируются помещения, создаются комфортабельные палаты, контролируется  гигиена, удивляет даже безупречно ухоженный двор.

donatie-lg-spital-orhei-3

Ежегодно в Оргеевской районной больнице проходят лечение около 16 000 пациентов.

razdelitel_martini

История бренда LG Electronics основана на желании компании улучшить качество жизни с помощью инноваций. Таким образом, частью бизнес-стратегии компании является концепт корпоративной социальной ответственности.

“LG Life’Good” — базовый момент философии компании. Что это означает? Улучшение качества жизни с помощью передовых технологий! Компания LG Electronics Moldova не может оставаться в стороне от потребностей нуждающихся в помощи, включая учреждения подобного рода. Слоган «Жизнь хороша» отображает её главную цель — «создавать продукцию, делающую потребителей более счастливыми, а их жизнь более комфортной».

Каждый день люди сталкиваются со множеством социальных проблем. LG Electronics работает во многих жизненно важных областях, и везде главной целью продуктов LG Electronics является решение современных проблем.

Для LG очевидно, что социальная интеграция необходима для успешного развития компании. Помня об этом, LG Electronics каждый год начинает новые проекты, систематически планируя социальные акции таким образом внося реальный вклад в развитие общества и улучшение жизни потребителей.

Подписывайся