#SuperCoders возвращается. Самый грандиозный национальный проект кодирования – и в твоей школе.
Telegram

#SuperCoders возвращается. Самый грандиозный национальный проект кодированияи в твоей школе

Информационно-образовательный Центр oбъявляет о проведении крупнейшего проекта программирования в Молдове – Orange #SuperCoders. Первый этап заключается в том что волонтеры Orange будут поддерживать более 60-ти учителей из разных регионов страны в проведении практических занятий по кодированию.

Позже, 26 октября, учителя и волонтеры проведут 61 семинар по бесплатному программированию в 57 школах по всей стране, которые являются партнерскими учреждениями и бенефициарами Orange Digital School – национальная программа поддержки цифрового образования, запущенная Фондом Orange в 2016 году.

Ожидается, что в этом, уже 4-м по счету выпуске #SuperCoders примут участие около 1200 детей в возрасте 9-13 лет. На мастер-классах ученики изучат базовые принципы программирования в Scratch, технику drag&drop и процесс разработки игр и анимации. Таким образом, ребята познакомятся с основами информационного программирования, открывая для себя ценности цифрового пространства в развлекательной, простой и обучающей форме.

Этим амбициозным проектом Информационно-образовательный Центр и Orange вносят вклад в цифровое образование юного поколения и развивают потенциал качественного образования. На #SuperCoders ребята учатся с пользой проводить время за компьютером, а программирование превращается для них в настоящее цифровое приключение. Они создают игры, короткие анимации, складывая логические сегменты и «давая жизнь» персонажам. Эти простые действия невероятно поучительны, они развивают логическое мышление, креативность и учат работать в команде.

Жюльен Дюкарро, Генеральный Директор Orange Moldova:

«Цифровое обучение – это наш ответ на требования, которые формулирует эра технологий, это возможность для развития навыков, необходимых, чтобы отвечать современным вызовам. Orange Moldova активно поддерживает усилия властей, направленные на продвижение модели цифрового образования и развитие цифровых навыков молодых людей. Проект #SuperCoders – это захватвающий способ обучаться в простой, увлекательной и инновационной форме, а также уникальная возможность приобрести новый полезный опыт. Мы рады, что #SuperCoders настолько популярен среди детей и их родителей и стремимся к тому, чтобы этот проект кодирования национального значения способствовал приближению Республики Молдова к требованиям цифровой эры».

Проект реализован Информационно-образовательным Центром, при полной финансовой поддержке Orange Moldova.

Анжела МУШЕТ, Директор Информационно-образовательного Центра:

«Для участия в выпуске мастер-классов Orange #SuperCoders 2019 приглашены все ученики, которых вдохновляют компьютеры и мир кодирования. Таким образом, мы предлагаем ребятам открыть для себя ценности цифрового пространства в развлекательной и обучающей форме, где интернет становится платформой для выражения своей креативности, развития аналитических способностей и применения знаний».

Больше данных о регламенте программы, организационных моментах и другой информации о кодировании вы найдете на https://www.orange.md/supercoders.

#SuperCoders revine. Cel mai grandios proiect naţional de coding ajunge în şcoala ta

Centrul de Informații Universitare anunță desfășurarea celui mai grandios proiect de coding din Moldova – Orange #SuperCoders. În prima etapă a acestuia, voluntarii Orange vor susține peste 60 de profesori din diferite regiuni ale țării în realizarea activității practice de coding.

Ulterior, pe 26 octombrie – profesorii și voluntarii vor desfășura 61 de ateliere gratuite de programare în 57 de şcoli din țară, instituţii partenere şi beneficiare ale Orange Digital School, programul naţional de susţinere a educaţiei digitale, lansat de Fundaţia Orange în 2016.

La cea de-a 4 ediție #SuperCoders sunt așteptați circa 1200 de copii cu vârsta cuprinsă între 9 și 13 ani. Pe parcursul atelierului, elevii vor învăța conceptele de bază ale programării în Scratch, tehnica drag&drop şi vor dezvolta jocuri şi animaţii. Astfel, copiii vor învăţa noţiuni elementare de programare informatică, descoperind o perspectivă distractivă, simplă și educativă asupra valorii mediului digital.

Prin acest proiect ambiţios CIU și Orange își propune să contribuie la educația digitală a tinerei generații și să dezvolte abilități pentru o educație de calitate. La #SuperCoders, copiii învață cum să folosească în mod util timpul petrecut la computer, iar programarea se transformă într-o adevărată aventură digitală. Ei pot crea jocuri, animații scurte prin care asamblează segmente logice și „dau viață” personajelor. Aceste acțiuni elementare sunt extrem de instructive, dezvoltă gândirea logică, creativitatea, precum și deprinderea de a lucra în echipă.

Julien DUCARROZ, Director General Orange Moldova:

„Educația digitală este răspunsul nostru la cerințele care au apărut odată cu era tehnologiilor și la necesitatea de a dezvolta competențe necesare pentru a face față provocărilor actuale. Orange Moldova susține activ eforturile autorităților în promovarea modulului Educația digitală și în dezvoltarea competențelor digitale a tinerilor. Proiectul #SuperCoders este o formă captivantă de a învăța în mod simplu, distractiv și inovativ, precum și o oportunitate unică de a trăi experiențe noi și utile. Ne bucurăm că #SuperCoders are o mare popularitate în rândul copiilor și al părinților și ne dorim ca acest proiect de coding de talie națională să contribuie la alinierea Republicii Moldova la cerințele erei digitale”.

Proiectul este implementat de Centrul de Informaţii Universitare, cu suportul financiar integral al Orange Moldova.

Angela MUŞET, Directorul Centrului de Informaţii Universitare:

„La ediția 2019 a atelierelor Orange #SuperCoders au fost invitaţi toţi copiii pasionaţi de calculator şi lumea codingului. Astfel, ne-am propus să oferim copiilor o perspectivă distractivă și educativă asupra valorii mediului digital, iar Internetul să devină o platformă pentru exprimarea creativităţii, dezvoltarea abilităţilor analitice şi aplicarea cunoştinţelor.”

Mai multe informaţii despre regulamentul programului, detalii organizatorice, dar și alte informații despre coding găsiți pe https://www.orange.md/supercoders.

Telegram