Fake and Real: Выясняем, плавится ли полимерный фильтр в стиках для IQOS
Telegram


Fake and Real: Выясняем, плавится ли полимерный фильтр в стиках для IQOS

Новое устройство для нагревания табака IQOS появилось в Молдове недавно. В точках продажи IQOS совершеннолетние курильщикичасто задают вопрос: «Как можно снизить риски от потребления табака, если не отказываться от этой привычки?»

Альтернативное устройство для совершеннолетних курильщиков – IQOS, которое выделяет в среднем на 90 % меньше вредных химических веществ по сравнению с сигаретами (однако не исключает рисков для здоровья, связанных с употреблением табака), вызвало немало интереса и дискуссий, а “ленточный” фильтр в стиках для IQOS стал одной из самых обсуждаемых тем. Пользователи задались вопросом: правда ли фильтр сделан из пластика и плавится при нагреве, выделяя токсичные вещества?

Вот, что мы выяснили.

Во-первых, мы посмотрели, что находится внутри стиков. Действительно, под бумажным ободком можно увидеть хорошо знакомый курильщикам фильтр из ацетата. Под ним –  фильтр из гармошки-прозрачной пленки. Что это за пленка?

Это совсем не пластик! На самом деле, это высокотехнологичный материал «polylacticacid» – полилактид.

Оказывается, что полилактид занимает второе место в мире по уровню потребления среди биопластиков!

Сырьем для него служат кукурузный крахмал, сахарный тростник и другие растительные культуры. Сам же материал используется в быту, например, для фильтрации воды, и в медицине, например, для производства стентов в кардиологии.

Многочисленные исследования, проведённые компанией Philip Morris International (PMI) и опубликованные на официальном сайте производителя, доказали, что при обычном использовании IQOS полимерный фильтр не плавится.

При использовании табачных стиков IQOS биополимерная пленка в фильтре твердеет, и это нормальная реакция пленки на температуру аэрозоля. Задерживаемые фильтром компоненты аэрозоля могут вызывать изменения его цвета, это тоже нормальный процесс. Кроме того, затвердевание и изменение цвета фильтра не являются признаками выделения каких-либо химических веществ, заверяют производители.

Помимо этого, исследования PMI в условиях самых разных режимов использования продукт а также не выявили роста содержания токсичных веществ.

Для чего же нужен полимерный фильтр в табачных стиках? Всё просто–полимерная плёнка, изготовленная из кукурузного крахмала, служит для снижения температуры аэрозоля.

Так что мы убедились в том, что нет никакого секрета в использовании биопластикового фильтра.

 

Fake and Real. Aflați dacă se topește filtrul din polimer din heat-stick-urile pentru IQOS

 

Noul dispozitiv pentru încălzirea tutunului IQOS a apărut recent pe piața Moldovei. La punctele de vânzare IQOS, fumătorii adulți des se întreabă: “Cum pot reduce riscurile asociate consumului de tutun, dacă nu doresc să renunț la acest obicei?”.

IQOS, alternativa pentru fumătorii adulți, care emană cu 90 la sută mai puține substanțe nocive în comparație cu țigările obișnuite, (dar care totuși nu este lipsită de riscuri asociate cu consumul de tutun), a provocat în ultima perioadă mai multe discuții și interes, iar filtrul din polimer din rezervele de tutun pentru IQOS a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte. Utilizatorii s-au întrebat dacă într-adevăr acest filtru este făcut din plastic și se poate topi din cauza căldurii, eliminând, în același timp, substanțe toxice?

Vedeți ce a aflat redacția Locals.

 

 

În primul rând, noi am decis să examinăm ce se află în interiorul rezervelor de tutun (heatsticks). Și da, într-adevăr, sub stratul de hârtie putem observa filtrul din acetat, care este bine cunoscut fumătorilor. Sub el – un alt filtru comprimat dintr-o peliculă transparentă. Ce reprezintă această peliculă?

Mai întâi de toate nu am găsit plastic! În realitate filtrul este produs dintr-un material multifuncțional numit “polylacticacid” sau acid polilactic.

S-a dovedit că, acidul polilactic este pe al doilea loc în lume printre materialele biodegradabile folosite la scară largă!

Acesta este produs din materii prime regenerabile, cum ar fi amidonul de porumb sau trestia de zahăr. Însuși acidul polilactic este folosit în viața de zi cu zi, de exemplu la filtrarea apei, în medicină, pentru producerea implanturilor de stent pentru tratarea bolilor cardiace.

Mai mult ca atât, numeroasele studii efectuatele de Philip Morris International (PMI) și publicate pe site-ul oficial al producătorului arată că, în condiții normale de utilizare a dispozitivului IQOS, filtrul din polimer nu se topește.

De asemenea, odată cu utilizarea heat-stick-urilor, se poate observa ca filtrul din bio-polimer devine mai rigid decât starea sa inițială, ceea ce reprezintă o reacție normală la temperatura aerosolului. Capturarea componenților din aerosol poate determina schimbarea culorii polimerului, ceea ce este, de asemenea, normal. Mai mult ca atât, rigiditatea filtrului sau decolorarea filtrului nu indică prezența emisiilor de substanțe toxice, susține producătorul.

Nici în studiile care utilizează diferite regimuri de tragere a aerosolului nu a fost evidențiată vreo creștere a substanțelor toxice.

De ce este nevoie de un filtru polimeric în heatstick? E foarte simplu – pelicula polimerică, produsă din amidon de porumb, este destinată răcirii aerosolului.

Deci noi ne-am convins că nu există niciun secret ce ține de utilizarea bio-plasticului în filtru.

 


Telegram