Кампания «Eu vin din Moldova» представляет винодельни страны: Et Cetera
Telegram

В селе Крокмаз на юго-востоке страны, в винодельческом районе Штефан Водэ, находится винзавод «Et Cetera». Винодельня и туристический комплекс располагаются среди плантаций, протяженностью более 33 га вдоль Днестра, освежаемые черноморским бризом. Ежегодно здесь собирают более 200 тонн винограда, из которого потом производят более 250000 бутылок авторского вина.

«Et Cetera» – это большое достижение братьев Лукьяновых, Александра и Игоря, которые, спустя многолетний опыт работы за границей и поисков себя, решили развиваться в Молдове, создав один из самых инновационных винных брендов страны. Сейчас вся семья Лукьяновых вовлечена в развитие «Et Cetera».

Компания была основана в 2002 году и стала быстро развиваться. В 2009 был открыт винный завод, с самым современным оборудованием для производства вина. Инновационный стиль продвижения, постоянное качество вина и смелость виноделов были по достоинство оценены и получили Гран-при на конкурсе, приуроченном Национальному дню вина в 2013 году.

У вина компании «Et Cetera» сложный букет, знаменитый своим ароматом и уникальным вкусом, который пользуется успехом среди потребителей, а также экспертов в области вина. Поэтому, регулярно вино «Et Cetera» получает различные премии и медали на самых известных международных конкурсах.

В ресторане при винодельне можно попробовать изысканные блюда, идеально сочетаемые с различными винами «Et Cetera». Недавно был открыт мини-отель, чтобы гости, желающие продлить отдых, могли остаться здесь, а импровизированный аэродром на лугу перед винодельней обеспечивает более быстрое передвижение туристам и молдавским потребителям вина.

Данная статья подготовлена в рамках Проекта Конкурентоспособности Агентства США по Международному Развитию (USAID). Проект поддерживает усилия Молдовы по продвижению сильной, диверсифицированной и ориентированной на экспорт экономике, способствуя повышению конкурентоспособности в трех ключевых секторах Молдовы: винный сектор и туризм, сектор легкой промышленности (особенно одежда, обувь и аксессуары),и сектор информационных технологий и коммуникации. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по Международному Развитию (USAID) в сотрудничестве с правительством Молдовы.

Campania „Eu vin din Moldova” prezintă vinăriile din țară: Et Cetera

În localitatea Crocmaz din sud-estul țării, în zona viti-vinicolă „Ștefan Vodă”, se află vinăria „Et Cetera”. Vinăria și complexul turistic sunt amplasate în mijlocul podgoriilor proprii, întinse pe o suprafață de peste 33 ha pe terasele r. Nistru, sub adierea brizei Mării Negre. Anual aici se culeg peste 200 de tone de struguri, din care sunt create peste 250.000 de sticle de vin de autor.

„Et Cetera” este marea realizare a fraților Igor și Alexandru Luchianov, care după ani de zile de muncă în străinătate și căutări, au decis să investească în Moldova, creând unul dintre cele mai inovative branduri vinincole din țară. Acum toată familia Luchianov este implicată în dezvoltarea afacerii „Et Cetera”.

Compania a fost fondată în 2002 și s-a dezvoltat într-un ritm alert. În 2009 a fost inaugurată fabrica de vinuri, dotată cu cele mai moderne echipamente de vinificație. Stilul inovativ de promovare, calitatea constantă a vinurilor și curajul vinificatorilor au au fost apreciate cu „Marele Premiu” în cadrul Zilei Naționale al Vinului ediția 2013.

Vinul „Et Cetera” are buchete complexe, recunoscute pentru aromele și gusturile unice, și se bucură de succes în rândul consumatorilor, dar și experților în domeniu, fiind distinse cu premii și medalii la cele mai reputate concursurilor internaționale.

Restaurantul vinăriei servește bucate fine, în perfectă armonie cu nuanțele vinurilor „Et Cetera”. Recent, a fost inaugurat un mini-hotel pentru a găzdui vizitatorii ce doresc să-și prelungească plăcerea aflării la „Et Cetera”, iar Aerodromul improvizat pe gazonul vinăriei permite o conexiune mai rapidă pentru turiștii și consumatorii de vinuri din Moldova.

Acest articol a fost realizat în cadrul Proiectului de Competitivitate al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Proiectul susține eforturile Republicii Moldova de a promova o economie puternică, diversificată și orientată spre export, contribuind la creșterea competitivității în sectoare-cheie: sectorul vitivinicol și turism, industria ușoară (în special îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii) și sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. Această asistență este posibilă datorită suportului generos al poporului American, prin intermediul USAID, în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova.

Telegram