Руководство: Как и почему нужно сдавать нелегальное оружие?
Telegram

Кампания «Помоги Республике Молдова стать более безопасной страной» призывает граждан сдать оружие, которое хранится незаконно. Это практическое руководство расскажет, что нужно делать, если вы решили сдать незарегистрированное оружие.

cifra_red_1

Кто может добровольно сдать оружие, хранимое на незаконных основаниях?

img_0110

Все граждане, независимо от возраста, пола и расовой принадлежности могут добровольно сдать оружие или заявить о найденном оружии или боеприпасах.

cifra_red_2

Какое оружие необходимо сдавать?

Генеральный инспекторат полиции ставит своей целью сбор незаконно хранимого оружия, взрывных устройств, артиллерийских снарядов и других боеприпасов у населения.

cifra_red_3

Как гражданин может сдать незаконно хранимое оружие?

pm_b

Граждане, которые обладают оружием на незаконном основании, а также нашедших оружие неизвестного происхождения просят позвонить по номеру 902 или заявить в любой ближайший пункт инспектората полиции, о желании добровольно сдать оружие. Заявление производится анонимно. Исключается самостоятельное перемещение и транспортирование оружия и боеприпасов. Согласно информации Генерального инспектората полиции, каждый сотрудник полиции обладает необходимыми знаниями, чтобы оценить оружие и предпринять необходимые меры.

cifra_red_4

В чём плюсы сдать оружие именно сейчас?

От ответственности освободятся те, кто добровольно сдаст незаконно хранящиеся охотничье, огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатку или не предусмотренные для хранения и применения гражданским населением оружие и спецсредства. Правоохранители напоминают, что незаконное хранение любого оружия и такого рода предметов — это преступление, за которое предусмотрено наказание вплоть до пятилетнего срока заключения. И подчеркивают, что именно незарегистрированное оружие чаще всего становится причиной несчастных случаев с самими владельцами или их несовершеннолетними детьми.

Мало того, в дальнейшем они смогут, оформив соответствующие документы, зарегистрировать оружие в личную собственность и использовать на законных основаниях. В случае, если оно в хорошем техническом состоянии, не является боевым и не находится в розыске.

politie-arme-1

cifra_red_5

Какое наказание грозит тем, кто не сдал оружие в случае, если оно будет найдено?

Граждане, скрывающие тот факт, что являются собственниками оружия на незаконных основаниях, если оружие будет найдено полицией, рискуют получить соответствующее наказание в случае если оружие является пневматическим, а за обладание оружием с нарезным стволом им грозит уголовная ответственность.

Генеральный инспекторат полиции приветствует инициативу граждан добровольно сдавать незаконно хранимое оружие для увеличения личной безопасности и общества Республики Молдова в целом. Финансируемая Европейским Союзом кампания Генерального инспектората полиции в сотрудничестве с PNUD SEESAC продлится до середины декабря 2016 года.

С начала кампании были добровольно сданы 5 единиц оружия.

Детали вы можете найти здесь:

Ghid: Cum și de ce să predai benevol armele deținute ilegal

Campania „Ajută Republica Moldova să devină o țară mai sigură” îndeamnă cetățenii să predea armele deținute ilegal pentru a ajuta forțele de ordine să crească nivelul de conștientizare a necesității de înregistrare a armelor de foc și de a reduce cererea și utilizarea incorectă a lor. Am pregătit un ghid practic pentru a vă informa, cum trebuie să acționați atunci cînd intenționați să predați armele pe care le aveți în posesie ilegal.

cifra_red_1

Cine poate se predea benevol armele deținute ilegal?

img_0110

Toți cetățenii, indiferent de vârstă, gen și rasă pot preda benevol armele sau anunța despre găsirea unor arme în împrejurimea lor.

cifra_red_2

Care sunt armele care trebuie predate?

Inspectoratul General de Poliție are ca scop colectarea armelor deținute ilegal și nedorite, a dispozitivelor explozive, materialelor de artilerie și a altor muniții aferente deținute de populație.

cifra_red_3

Cum poate un cetățean preda armele deținute ilegal?

pm_b

Persoanele care dețin arme, cunosc despre existența ilegală a lor sau au depistat în preajmă arme de origine necunoscută sunt îndemnate să telefoneze la 902, sau să anunțe orice sector, post sau Inspectorat de Poliție privind intenția de a preda benevol arma. Anunțul se face anonim. Se evită deplasarea și transportarea personală a armei și a munițiilor. Un angajat al poliției se va deplasa la fața locului pentru a analiza obiectele. Potrivit Inspectoratului General de Poliție, orice angajat al poliției are cunoștințele necesare pentru a aprecia valoarea armei și a întreprinde măsurile necesare.

cifra_red_4

Ce va suporta persoana care a predat benevol arme?

Persoana care va preda benevol armele deținute ilegal va fi eliberată de răspundere penală sau contravențională. Arma poate fi examinată și în cazul în care starea tehnică este bună, arma nu este una militară și nu este în căutare penală este posibilă întocmirea unei permisiuni legale de a o avea în posesie.

politie-arme-1

cifra_red_5

Ce pedeapsă riscă persoana care nu a predat armele și va fi depistată?

Cetățenii care vor ascunde faptul că dețin arme ilegal și vor fi depistați de poliție riscă pedeapsă contravențională în cazul posesiei armelor cu țeavă pneumatică, iar pentru deținerea armei cu țeavă ghintuită, persoana riscă amendă penală și inchisoare.

Inspectorul General de Poliție menționează că salută inițiativa cetățenilor de a preda benevol armele deținute ilegal, pentru a spori securitatea personală și a societății Republicii Moldova. Campania, sprijinită financiar de Uniunea Europeană, va fi desfășurată începând cu 2 noiembrie și va continua până la mijlocul lunii decembrie 2016, de către Inspectoratul General de Poliție al RM, în parteneriat cu PNUD SEESAC.

De la lansarea campaniei au fost predate benevol 5 arme.

Detalii găsiți aici:

Telegram