После публичных консультаций законопроект о регулировании и налогообложении изделий из нагреваемого табака был одобрен в первом чтении
Telegram

După consultări publice, proiectul privind reglementarea și accizarea produselor de tutun încălzit a fost votat în prima lectură

Parlamentul a aprobat astăzi, în prima lectură, proiectul de lege ce prevede reglementarea produselor de tutun care nu ard la fel ca și țigările. Documentul prevede majorarea accizelor la produsele de tutun utilizate cu sistemele GLO și IQOS la nivelul țigărilor obișnuite. De asemenea, deputații vor să restricționeze utilizarea acestor dispozitive în locuri publice (cafenele, restaurante) și să interzică informarea fumătorilor adulți despre produsele alternative țigărilor.

Proiectul de lege a fost votat de Parlament, în condițiile în care documentul a fost supus miercuri consultărilor publice și urmau să fie examinate toate propunerile parvenite în cadrul ședinței.

Mai exact, directorul companiei Philip Morris Moldova, Denis Zhogolev a chemat părțile la un dialog constructiv la nivel de experți, în care se va opera cu date concrete, dar nu cu opinii personale. Acesta a menționat că IQOS nu este lipsit de riscuri, însă există studii care demonstrează că produsul este mai puțin nociv în comparație cu țigările obișnuite, iar aceste studii trebuie examinate de specialiști în domeniu.

„În prezent, aproape 20 de mii de fumători din Republica Moldova au ales o alternativă mai bună țigărilor – IQOS. Este cazul să discutați cu aceste persoane pentru a afla de ce au ales acest produs și cum s-a schimbat viața lor. Desigur, este nevoie de o reglementare a pieței, dar modificările propuse duc în eroare fumătorii și nu fac decât să încurajeze fumatul țigărilor și să limiteze accesul la alternative mai bune”, a declarat Denis Zhogolev în cadrul consultărilor publice.

Totodată, experții au solicitat să fie examinat mai atent impactul proiectului de lege asupra bugetului de stat, menționând că majorarea accizelor la produsele de tutun care nu ard ar putea spori contrabanda.

„IQOS nu este prezent oficial pe piața Georgiei și totuși există aproape 30 de mii de utilizatori ai acestui produs, care este adus prin contrabandă. În consecință, avem o gaură în buget de circa 35 de milioane de dolari. Acest lucru se întâmplă din cauza politicilor de reglementare din țară”, a spus Nicoloz Nanuashvili, expert al Asociației de Business din Georgia.

Vicepreședintele Comisiei protecție socială, sănătate și familie, Vladimir Odnostalco a declarat că  discuțiile din Parlament nu au niciun efect, în timp ce, prioritară este sănătatea oamenilor.

„Aceste discuții trebuie să aibă loc la nivel de experți, cum ar fi doctori și oameni de știință. Argumentele trebuie să fie veridice. Nu cred că am convins astăzi pe cineva să renunțe la fumat, nu au fost evocate niciun fel de argumente. Eu susțin reglementarea acestor produse, din acest motiv propun crearea în cadrul Comisiei a unui grup de lucru care va însuma toate propunerile și va continua să lucreze”, a spus Vladimir Odnostalco.

Amintim că, anterior, societatea civilă a inițiat o petiție în care a cerut „respingerea interdicțiilor absurde la IQOS”.

https://www.change.org/p/utilizatori-iqos-solicit%C4%83m-respingerea-interdic%C8%9Biilor-absurde-la-iqos

Consultările pe marginea proiectului de lege privind reglementarea și accizarea produselor de tutun care nu ard pot fi urmărite accesând linkul.

После публичных консультаций законопроект о регулировании и налогообложении изделий из нагреваемого табака был одобрен в первом чтении

Парламент Республики Молдова принял сегодня в первом чтении законопроект, который предлагает регулировать изделия из нагреваемого табака также,как и сигареты. Документ предполагает увеличение акцизов на табачные продукты, используемые в системах GLOи IQOS, до уровня акциза на обычные сигареты. Кроме того, депутаты хотят ограничить места использования и в целом запретить информирование совершеннолетних курильщиков про альтернативные сигаретам продукты.

Законопроект был одобрен Парламентом несмотря на то,что в среду документ обсуждался на публичных слушаниях и далее все предложения, представленные в ходе заседания, должны были быть рассмотрены экспертами.

Директор компании PhilipMorrisMoldova, Денис Жоголев, призвал стороны к конструктивному диалогу на уровне экспертов, где будут приводиться конкретные данные, а не аргументы, основанные на личном мнении. Жоголев заявил, что использование IQOSне исключает рисков, но есть исследования, подтверждающие, что этот продукт менее вреден, чем обычные сигареты, и эти исследования должны быть изучены специалистами в данной области.

«В настоящее время около 20.000 курильщиков из Республики Молдова выбрали лучшую альтернативу курению – IQOS. Вы можете пообщаться с этими людьми чтобы выяснить почему они выбрали этот продукт и как изменилась их жизнь. Конечно, рынку нужно регулирование, но предлагаемые изменения вводят курильщиков в заблуждение и по сути закон поощряет курение обычных сигарет, в то время как будет ограничивать доступ к лучшим альтернативам», – сказал Денис Жоголев.

Также эксперты призвали более внимательно изучить влияние законопроекта на государственный бюджет, отметив, что повышение акцизов на негорючие табачные изделия может увеличить контрабанду.

„Официально IQOSне представлен на грузинском рынке, но тем не менее, есть около 30 тысяч пользователей, которые употребляют этот продукт, привезенный в страну контрабандой. Как следствие, у нас дыра в бюджете около 35 миллионов долларов. Это произошло из-за неправильного регулирования рынка в стране», – сказал эксперт Бизнес Ассоциации Грузии Николоз Нануашвили.

Вице-председатель Комиссии социальной защиты, здоровья и семьи, Владимир Односталко, заявил, что дискуссии в Парламенте неэффективны, а в основе их лежат лишь эмоции, в то время, когда речь идет о здоровье людей.

«Эти дискуссии нужно проводить на уровне экспертов, врачей, ученых. Аргументы должны быть научно обоснованы. Я не верю, что мы сегодня убедили кого-либо бросить курить, ни одного аргумента приведено не было. Я согласен, что эти продукты должны регулироваться. Поэтому предлагаю создать в рамках Комиссии рабочую группу, которая суммирует все предложения и продолжит работу», – сказал Владимир Односталко.

Напоминаем, что ранее гражданское обществоинициировало петицию с требованием «отклонить бессмысленные запреты на IQOS».

https://www.change.org/p/utilizatori-iqos-solicit%C4%83m-respingerea-interdic%C8%9Biilor-absurde-la-iqos

Публичные слушания по законопроекту о регулировании и налогообложении изделий из нагреваемого табака можно посмотреть по ссылке.

Telegram