Слишком хорошо, чтобы оказалось правдой: какой могла бы быть реконструкция «Codru»
Telegram

В конце октября стало известно, что один из крупнейших молдавских банков MAIB выкупил гостиницу «Codru» с целью, перестроив здание, разместить в нём головной офис банка.

Для архитектурных бюро был объявлен конкурс на создание проекта полной реконструкции двух зданий: 8-ми этажного, общей площадью почти 7,5 тысяч кв. м. и 4-ёх этажного, площадью 3 тысячи кв. м. В первом здании должны комфортно разместиться 700-750 сотрудников банка, во втором – руководство банка. В техзадании было указано, что в основном помещении сотрудники работают в «open space» офисах, где должна быть обеспечена максимальная прозрачность, и при этом само здание должно выглядеть очень современно. Кроме конференц-залов и переговорных, должны быть предусмотрены зоны отдыха, зелёные зоны и подземная парковка. Второе здание должно сохранить свой исторический вид.

Изначально, около 20-ти фирм изъявило желание участвовать в тендере. В итоге в декабре свои проекты представили всего около 7-ми компаний. 20 февраля MAIB выбрал проект, который будет реализован, но официально банк его не презентует. А пока, мы делимся очень интересным, по нашему мнению, решением, которое не было одобрено руководством MAIB.

Так своё видение реконструкции представило одно из самых авторитетных архитектурных бюро Кишинёва — Gorgona.

Евгений Продан, главный архитектор Gorgona: “Сейчас я живу и работаю в Стокгольме. До этого мне приходилось работать в Италии, Турции, Китае, Египте, Румынии и России. Всё это даёт широкий кругозор и хороший опыт. В своём проекте мы постарались показать, каким современным может быть Кишинёв: создать здание, которое хорошо смотрелось бы сегодня в любом городе мира. Учитывая то, что это реконструкция здания, у которого уже есть история, мы сохранили его название «Codru», визуально обозначив крону деревьев на фасаде здания”.

“Для нас было важно уделить внимание не только зданию, но и парку, рядом с которым он находится, поэтому в нашем проекте было возвращение городу фонтана”.

“Внутри всё воздушно и максимально открыто. Кроме переговорных, есть удобные открытые пространства для общения сотрудников”.

“На презентации проекта всех рассмешила предусмотренная нами комната для сна. Хотя во многих странах мира, включая Швецию, где я сейчас провожу много времени, считается, что человек продуктивно может работать только половину рабочего дня, а 30-минутный обеденный сон может дать необходимые силы для продолжения эффективной деятельности в хорошем настроении. Для этого в мире существуют такие индивидуальные капсулы для сна, как EnergyPod, например”.


“В здании, кроме территории обслуживающей непосредственно клиентов банка, мы предусмотрели и галерею современного искусства, открытую для публичного доступа. Опять же, в Стокгольме, когда ты проектируешь новое здание, мэрия указывает в техзадании обязательное наличие на его территории арт-объекта. На крыше здания банка мы сделали террасу. Безусловно, помещения устроены так, чтобы доступ ко всему был и у людей с ограниченными возможностями. Зелёным выделена часть, которая была бы нами модифицирована”.

Почему наш проект не выбрали? Наша действительность такова, что на это может быть много причин, о которых не говорят открыто. Как минимум, мне нравится фраза Фрэнка Гери: “Эти идеи пугают клиента до чёртиков, они могут отвергнуть вашу идею. И они это делают. Но вам надо найти свой собственный голос. Создать свою логику. И перенести идею в другое место.”

PREA FRUMOS CA SĂ FIE ADEVĂRAT: CUM AR PUTEA FI RECONSTRUIT HOTELUL „CODRU”

La sfârșitul lunii octombrie, a devenit cunoscut faptul că una dintre cele mai mari bănci din Moldova MAIB a cumpărat hotelul „Codru” cu scopul de al reconstrui în sediul central al băncii.

Pentru firmele de arhitectură a fost anunțat un concurs pentru crearea unui proiect de reconstrucție completă a două clădiri: una de 8 nivele, cu o suprafață totală de aproape 7,5 mii de metri pătrați și alta cu 4 nivele, cu o suprafață de 3 mii de metri pătrați. Prima clădire ar trebui să acomodeze confortabil 700-750 angajați ai băncii și a doua – conducerea băncii. În caietul de sarcini era indicat faptul că amplasarea personalului urmează a fi în birouri de tip „open space”, care să asigure transparența maximă, iar clădirea să aibă un aspect modern. Suplimentar sălilor de conferință și de ședințe, urma să fie asigurate zone de agrement, zone verzi și parcare subterană. Se planifica ca a doua clădire să-și mențină aspectul istoric.

Inițial, aproximativ 20 de firme au exprimat dorința de a participa la licitație, ca urmare, în decembrie au fost prezentate proiectele a  aproximativ 7 companii. Pe 20 februarie, MAIB a selectat proiectul învingător în baza căruia se vor derula construcțiile, unul ce nu a fost prezentat oficial publicului. În acest context, vă prezentăm unul dintre proiectele participante, care nu a fost câștigător, și istoria din spatele lui, relatată de autori.

Astfel și-a prezentat viziunea de reconstrucție unul dintre cele mai prestigioase birouri de arhitectură din Chișinău – Gorgona.

Eugeniu Prodan, arhitectul-șef Gorgona: „Acum locuiesc și lucrez în Stockholm, înainte am avut ocazia să lucrez la proiecte în Italia, Turcia, China, Egipt, România și Rusia – toate acestea oferă o viziune largă și o experiență vastă. În proiectul nostru am încercat să arătăm cât de modern poate fi Chișinăul, creând o clădire care să arate bine astăzi în orice oraș din lume. Ținând cont de faptul că această reconstrucție a clădirii are deja o istorie, i-am păstrat numele «Codru», marcând vizual o siluetă a copacilor pe fațada clădirii.”

„Pentru noi a fost important să se acorde atenție nu numai clădirii, ci și parcului lângă care se află, așa că am hotărât ca în proiect să “întoarcem” orașului havuzul.”

„În interior, totul este degajat și transparent la maxim. În afara sălilor de ședințe sunt, de asemenea, spații deschise și comode pentru comunicarea angajaților.”

„La prezentarea proiectului, pe toți i-a amuzat propunerea camerei de somn, deși în multe țări, printre care Suedia, în care mă aflu acum, se crede că o persoană poate fi productivă doar o jumătate de zi, iar un pui de somn la prânz de 30 de minute poate da forța necesară pentru a continua lucrul efectiv într-o stare de spirit bună. În acest sens, în lume există capsule individuale pentru dormit ca EnergyPod, de exemplu.”

„În clădire, în afară de zona de deservire a clienților băncii, am propus și o galerie de artă modernă, deschisă publicului larg. În același Stockholm, când proiectezi o clădire de amploare, municipalitatea indică o prezență obligatorie în incinta sau în afara acesteia a unui obiect de artă. Pe acoperiș am preconizat o terasă. Desigur, spațiile au fost aranjate astfel încât să permită accesul persoanelor cu handicap. Cu verde am indicat partea care ar fi modificată de noi.”

„De ce nu au ales proiectul nostru? Realitatea este că pot fi o mulțime de motive despre care nu se vorbește în mod deschis. Cel puțin, îmi place fraza lui Frank Gehry: “Aceste idei sperie de moarte clientul, ei pot respinge ideea ta. Și ei o fac. Dar, trebuie să-ți găsești propria voce. Să urmezi o logică. Iar ideea să o transferi într-un alt loc”.”

Telegram