Кампания «Eu vin din Moldova» представляет винодельни страны: Kara Gani
Telegram

Город Вулканешты гордится новой уникальной туристической достопримечательностью. Семья Червен превратила свой двор в небольшую винодельню «Kara Gani», куда приглашает местных и заграничных туристов попробовать качественные вина и гагаузскую гостеприимность на себе.

Страсть к производству вина они унаследовали от дедушек, и постепенно превратили ее в семейное дело. Сейчас, «Kara Gani» зарегистрирована в Виноградно-винодельческом реестре и является активным членом Ассоциации мелких производителей вина Молдовы. На винодельне используют современное немецкое оборудование – линия для переработки винограда «Scharfenberger», холодильная установка, контейнеры из нержавеющей стали – все это позволяет винодельне производить до 30 тонн высококачественного вина за сезон.

На собственных плантациях, простирающихся на 10 га, семья выращивает технические европейские сорта винограда, такие как: шардоне, совиньон, алиготе, мускат, каберне и мерло, а недавно были высажены 1,5 га местного сорта – фетяскэ нягрэ.

Название винодельни с гагаузского переводиться как «род Гани» – род, из которого происходит семья Червен. В честь предков, в Kara Gani открыт небольшой музей, в котором собраны вещи, имеющие как историческую, так и эмоциональную ценность, которые когда-то принадлежали членам семьи.

Туристам, посещающим этим места, предлагают провести тур по окрестностям, который включает поход к историческому памятнику битвы при Кагуле и Валул луй Траян, а после визит на плантации и винодельню Kara Gani. Здесь гостей встречают традиционными гагаузскими блюдами: шурпой, голубцами из капустных и виноградных листьев, которые называются долма, кавармой, гёзлемя, а также проводят дегустацию красных вин «Kara Gani», которые стали местной легендой.

Данная статья подготовлена в рамках Проекта Конкурентоспособности Агентства США по Международному Развитию (USAID). Проект поддерживает усилия Молдовы по продвижению сильной, диверсифицированной и ориентированной на экспорт экономике, способствуя повышению конкурентоспособности в трех ключевых секторах Молдовы: винный сектор и туризм, сектор легкой промышленности (особенно одежда, обувь и аксессуары),и сектор информационных технологий и коммуникации. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по Международному Развитию (USAID) в сотрудничестве с правительством Молдовы.

Campania „Eu vin din Moldova” prezintă vinăriile din țară: Kara Gani

Orașul Vulcănești se mândrește cu o nouă atracție turistică inedită. Familia Cerven și-a transformat propria gospodărie într-o mică vinărie, „Kara Gani”, unde turiștii din țară și de peste hotare sunt invitați să guste din vinurile de calitate, dar și din ospitalitatea găgăuză.

Pasiunea pentru producerea vinului a fost moștenită de la bunici, iar treptat s-a transformat într-o afacere de familie. În prezent „Kara Gani” este înregistrată în Registrul Vitivinicol și este membru activ al Asociației Micilor Producători de Vin din Moldova, fiind dotată cu echipament modern german – linie de prelucrare a strugurilor „Scharfenberger”, unitate de refrigerare, recipiente din oțel inoxidabil – strictul necesar care permite vinăriei să producă în fiecare sezon până la 30 de tone de vin de calitate înaltă.

Pe cele circa 10 hectare de podgorii proprii familia cultivă soiuri tehnice europene ca Chardonnay, Sauvignon, Aligote, Muscat, Cabernet și Merlot, iar recent s-au plantat și 1,5 ha de viță de vie de soi autohton, strămoșesc – Feteasca Neagră.

Numele vinăriei „Kara Gani” înseamnă în limba găgăuză „neamul Gani” – neamul din care se trage familia Cerven. În cinstea strămoșilor, la „Kara Gani” este amenajat un mic muzeu, unde sunt adunate lucruri cu valoare istorică și sentimentală, care au aparținut membrilor familiei.
Turiștilor care ajung în aceste locuri le este propus un tur al zonei, care include monumentul istoric al bătăliei de la Cahul și Valul lui Traian, urmate de vizitarea podgoriilor și vinăriei „Kara Gani”. Aici oaspeții sunt întâmpinați cu mâncăruri tradiționale găgăuze: șurpa, sarmale, dolma, kavarma, gozleme și degustare de vinuri roșii „Kara Gani”, care au devenit o legendă a locului.

Acest articol a fost realizat în cadrul Proiectului de Competitivitate al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Proiectul susține eforturile Republicii Moldova de a promova o economie puternică, diversificată și orientată spre export, contribuind la creșterea competitivității în sectoare-cheie: sectorul vitivinicol și turism, industria ușoară (în special îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii) și sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. Această asistență este posibilă datorită suportului generos al poporului American, prin intermediul USAID, în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova.

Telegram