Кампания «Eu vin din Moldova» представляет винодельни страны: Castel MIMI
Telegram

Менее чем в 30 минутах езды от Кишинева, в селе Бульбоака, вам откроется захватывающее дух зрелище, и вы сможете насладиться бокалом хорошего вина. Здесь возвышается «Castel Mimi» – первое настоящее шато региона, построенное в 1900 году последним губернатором Бессарабии, Константином Мими, в честь которого и получило свое название.

Губернатор Мими был юристом, а также большим любителем вина. Он изучал виноградарство и виноделие во Франции, в Монпелье, откуда и привез проект дворца, позже построенного в Бульбоаке, а также сорт винограда – алиготе. Его вина пользовались огромным успехом и экспортировались даже в самые далекие страны мира.

Замок был первым зданием в стране, построенным из железобетона, что было в диковинку в те времена, а его подвалы вмещали 300000 литров вина, хранившегося в дубовых бочках. С годами, строение обросло пристройками, а красота была испорчена толстыми слоями штукатурки. Спустя почти 100 лет, замок Мими стал собственностью одной семьи, которая в 2010 году начала реконструкцию винодельни, а после и замка, да так, чтобы максимально точно сохранить аутентичность и оригинальность здания. Все работы, как и 123 года назад, проходили под руководством итальянского архитектора.

В настоящее время «Castel Mimi» представляет собой многофункциональный комплекс, в котором, сразу после завершения ремонтных работ, откроется отель с 22 номерами, 7 домиками типа «шале», музеем, галереей искусств для молодых художников, конференц-залом, творческими мастерскими и залами для мероприятий. В двух дегустационных залах и 6 комнатах в подвалах можно будет в идеальной атмосфере попробовать вина «Castel Mimi» и уникальные блюда от ресторана на территории комплекса.

Данная статья подготовлена в рамках Проекта Конкурентоспособности Агентства США по Международному Развитию (USAID). Проект поддерживает усилия Молдовы по продвижению сильной, диверсифицированной и ориентированной на экспорт экономике, способствуя повышению конкурентоспособности в трех ключевых секторах Молдовы: винный сектор и туризм, сектор легкой промышленности (особенно одежда, обувь и аксессуары),и сектор информационных технологий и коммуникации. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по Международному Развитию (USAID) в сотрудничестве с правительством Молдовы.

Campania „Eu vin din Moldova” prezintă vinăriile din țară: Castel MIMI

La nici 30 de minute distanță de Chișinău, în satul Bulboaca, vă așteaptă o priveliște care vă va tăia răsuflarea și pe care o veți putea cinsti cu un pahar de vin bun. Aici se înalță „Castel Mimi” – primul „château” adevărat din regiune, construit în anul 1900 de ultimul guvernator al Basarabiei, de la care își trage și numele – Constantin Mimi.

Guvernatorul Mimi era jurist şi mare pasionat de vinuri. Acesta a studiat viticultura și vinificația la Montpellier, în Franţa, de unde a adus proiectul castelului care urma să fie construit la Bulboaca, dar şi soiul de viţă-de-vie Aligote. Vinurile lui s-au bucurat de un succes enorm, fiind exportate chiar şi în cele mai îndepărtate ţări ale lumii.

Castelul a fost primul edificiu din țară construit din beton armat, o noutate pe atunci, iar pivnița acestuia avea o capacitate de 300.000 litri de vin, păstrat în baricuri. Pe parcursul anilor construcția a fost împrejmuită cu anexe, iar frumusețea i-a fost știrbită de straturi groase de tencuială. După aproape un secol, castelul Mimi a intrat în proprietatea unei familii care în 2010 a început reconstucţia vinăriei, apoi a castelului, astfel încât acestea să-şi păstreze la maxim autenticitatea şi originalitatea. Toate lucrările, la fel ca acum 123 de ani, au fost coordonate de un arhitect italian.

În prezent „Castel Mimi” este un complex multifuncțional, care, odată cu finalizarea lucrărilor, va incorpora un hotel cu 22 de camere, 7 căsuțe de tip „chalet”, un muzeu, o galerie de artă pentru tinerii artiști, o sală de conferințe, ateliere de creație și săli pentru evenimente. Cele două săli de degustări și 6 hale în beciuri le vor oferi oaspeților cadrul ideal pentru savurarea vinurilor „Castel Mimi”, acompaniate de bucatele unice servite de restaurantul complexului.

Acest articol a fost realizat în cadrul Proiectului de Competitivitate al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Proiectul susține eforturile Republicii Moldova de a promova o economie puternică, diversificată și orientată spre export, contribuind la creșterea competitivității în sectoare-cheie: sectorul vitivinicol și turism, industria ușoară (în special îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii) și sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. Această asistență este posibilă datorită suportului generos al poporului American, prin intermediul USAID, în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova.

Telegram