Кампания «Eu vin din Moldova» представляет винодельни страны: Purcari
Telegram

На берегу Днестра, обласканным черноморским бризом, на одной широте с французским Бордо, расположилась винодельня «Château Purcari». С 1827 здесь создаются молдавские вина, известные по всему миру. В XIX веке вина из Пуркарь были также популярны, как вина из Бордо или Бургундии, без них не обходились застолья европейских монархов, и им присуждались различные награды на специализированных выставках, включая золотую медаль на Мировой выставке в 1878 в Париже.

Современный период в истории «Château Purcari» начинается с 2003 года, вместе с высадки 250 га виноградников и оборудованием винодельни по последнему слову техники. Пуркарские вина начинают экспортировать в более 25 стран мира, среди которых США, Канада, Великобритания, Норвегия, Чехия, Китай, Прибалтика. Оно становится визитной карточкой Республики Молдова заграницей.

Вина «Purcari» – продукты инновационных и оригинальных идей. Классические купажи «Negru de Purcari» или «Roșu de Purcari», а также более смелые, как, например, «Maluri de Prut», «Freedom Blend» или «Vinohora» среди знатоков считаются настоящим произведением искусства.

За особые заслуги в области виноделия и продвижения имиджа Молдовы заграницей, «Château Purcari» дважды получил гран-при в области виноделия от Правительства Республики Молдова.

Данная статья подготовлена в рамках Проекта Конкурентоспособности Агентства США по Международному Развитию (USAID). Проект поддерживает усилия Молдовы по продвижению сильной, диверсифицированной и ориентированной на экспорт экономике, способствуя повышению конкурентоспособности в трех ключевых секторах Молдовы: винный сектор и туризм, сектор легкой промышленности (особенно одежда, обувь и аксессуары),и сектор информационных технологий и коммуникации. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по Международному Развитию (USAID) в сотрудничестве с правительством Молдовы.

Campania „Eu vin din Moldova” prezintă vinăriile din țară: Purcari

Pe malul Nistrului, mângâiat de briza Mării Negre, la aceeași latitudine cu regiunea franceză Bordeaux, găsim vinăria „Château Purcari”. Din 1827 aici sunt create vinurile din Moldova care sunt recunoscute pe toate meridianele. În secolul XIX vinurile de Purcari erau la fel de populare precum cele de Bordeaux sau Burgundia, fiind prezente pe mesele monarhilor europeni și obținând numeroase trofee la târgurile specializate, inclusiv medalia de aur a Expoziției Mondiale de la Paris în 1878.

Perioada modernă din istoria „Château Purcari” începe în anul 2003, odată cu replantarea celor 250 ha de viţă-de-vie şi dotarea vinăriei cu utilaje de utimă generație. Vinurile de Purcari încep să fie exportate în peste 25 de ţări ale lumii, printre care SUA, Canada, Marea Britanie, Norvegia, Cehia, China, Polonia, Țările Baltice, devenind cartea de vizită a Republicii Moldova în străinătate.

Vinurile „Purcari” sunt produse ale unor idei originale și inovative. Cupajele clasice „Negru de Purcari” sau „Roșu de Purcari”, dar și cele mai îndrăznețe, ca „Maluri de Prut”, „Freedom Blend” sau „Vinohora” sunt considerate de către cunoscători adevărate opere de artă.

Pentru merite deosebite în domeniul vinificaţiei şi promovării imaginii Moldovei peste hotarele ţării, „Château Purcari” a devenit dublu deţinător al Grand Prix-ului în domeniul vitivinicol, decernat de Guvernul Republicii Moldova.

Acest articol a fost realizat în cadrul Proiectului de Competitivitate al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Proiectul susține eforturile Republicii Moldova de a promova o economie puternică, diversificată și orientată spre export, contribuind la creșterea competitivității în sectoare-cheie: sectorul vitivinicol și turism, industria ușoară (în special îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii) și sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. Această asistență este posibilă datorită suportului generos al poporului American, prin intermediul USAID, în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova.

Telegram