29 сентября 2016

Кампания «Eu vin din Moldova», представляет винодельни страны: «Mileștii Mici»

В районе Яловень, менее чем в получасе езды от Кишинева, находится этнотуристический комплекс «Mileștii Mici» – место, ставшее историей и прославившее нашу страну войдя в «Книгу Рекордов Гиннеса» за самую большую коллекцию вин в мире. Подвалы «Mileștii Mici», бывшие известняковые шахты, простираются более чем на 200 км, из которых используются около 55, и привлекают туристов со всего мира.

Здесь, на глубине 80 м под землей, хранится самая большая в мире коллекция вин, которая насчитывает более 1 500 000 бутылок. Чтобы зарегистрировать рекорд, специалисты «Книги Гиннеса» провели целый месяц в подвалах «Mileștii Mici», тщательно подсчитывая бутылки.

Постоянная температура 12-14°C и относительная влажность воздуха 85-95% идеально подходят для хранения молдавских винных резервов и для созревания элитных вин. «Золотая Коллекция» «Mileștii Mici» состоит из вин, хранящих историю молдавского виноделия, среди которых: «Пино», «Траминер», «Мускат», «Рислинг», «Фетяска», «Днестровское», «Милештское», «Кодру», «Трандафирул Молдовей», «Ауриу», «Кагор Чумай», «Марсала» и др.
В 1985 г, когда «запрещающий закон» предполагал уничтожение всех виноградных плантаций и винных запасов Советского Союза, сотрудникам «Mileștii Mici» удалось спасти 50 000 бутылок вина, создав секретный склад, где сохранилось винодельческое наследие.

Коллекционные вина и вина, произведенные в «Mileștii Mici» можно по праву оценить в неповторимой атмосфере дегустационных залов и ресторана, расположенного прямо в скале, сочетая их с изысканными блюдами, удовлетворяющими самым капризным вкусам посетителей. Привлекаемые уникальностью места, его историями и необыкновенным вкусом вин, более 30 000 туристов ежегодно посещают подвалы «Mileștii Mici».

Данная статья подготовлена в рамках Проекта Конкурентоспособности Агентства США по Международному Развитию (USAID). Проект поддерживает усилия Молдовы по продвижению сильной, диверсифицированной и ориентированной на экспорт экономике, способствуя повышению конкурентоспособности в трех ключевых секторах Молдовы: винный сектор и туризм, сектор легкой промышленности (особенно одежда, обувь и аксессуары),и сектор информационных технологий и коммуникации. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по Международному Развитию (USAID) в сотрудничестве с правительством Молдовы.

Campania „Eu vin din Moldova” prezintă vinăriile din țară: „Mileștii Mici”

În raionul Ialoveni, la nici jumătate de oră distanță de Chișinău, se află complexul oenoturistic „Mileștii Mici”, destinația care a făcut istorie și ne-a făcut țara cunoscută în toată lumea, intrând „Cartea Recordurilor Guinness” pentru cea mai mare colecție de vinuri din lume. Beciurile de la „Mileștii Mici”, în trecut mine de calcar, numără peste 200 km lungime, dintre care aproximativ 55 sunt utilizate, prezentând un adevărat punct magnetic ce atrage turiști din toate colțurile lumii

Aici, la 80 m sub pământ, se păstrează cea mai mare colecție de vinuri din lume, ce numără peste 1.500.000 de sticle. Pentru a înregistra recordul, experții de la „Guinness Book” au petrecut o lună în beciurile „Mileștii Mici”, timp în care au numărat meticulos sticlele pentru a-l valida.

Temperatura constantă de 12-14°C și umiditatea relativă de 85-95% sunt ideale pentru păstrarea rezervelor vinicole moldovenești și perfecte pentru maturarea vinurilor de elită. „Colecția de Aur” de la „Mileștii Mici” este compusă din vinuri ce păstrează istoria vinificaţiei moldovenești precum: „Pinot”, „Traminer”, „Muscat”, „Riesling”, „Feteasca”, „Dnestrovskoe”, „Milestskoe”, „Codru”, „Trandafirul Moldovei”, „Auriu”, „Cahor‑Ciumai”, „Marsala” etc.

În 1985, atunci când „legea prohibiției” a impus distrugerea tuturor plantațiilor de viță-de-vie și a rezervelor de vin din Uniunea Sovietică, angajații de la „Mileștii Mici” au reușit să salveze 50.000 de sticle de vin, creând un spațiu secret în care le-au depozitat pentru a le feri de distrugere și a conserva patrimoniul vinicol.

Valoarea vinurilor de colecție și a vinurilor produse la „Mileștii Mici” poate fi apreciată într-o atmosferă inedită în sălile de degustare și în restaurantul săpat în stâncă, alături de bucate selecte ce satisfac cele mai rafinate gusturi ale vizitatorilor. Atrași de descoperiri unice, de poveștile locului și de gustul extraordinar al vinurilor, peste 30.000 de turiști vizitează anual beciurile de la „Mileștii Mici”.

Acest articol a fost realizat în cadrul Proiectului de Competitivitate al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Proiectul susține eforturile Republicii Moldova de a promova o economie puternică, diversificată și orientată spre export, contribuind la creșterea competitivității în sectoare-cheie: sectorul vitivinicol și turism, industria ușoară (în special îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii) și sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. Această asistență este posibilă datorită suportului generos al poporului American, prin intermediul USAID, în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova.

Подписывайся