Marşul Feminismul TE iubeşte
Начало: 08/03/2015 - 12:00
Место: Academia De Stiinte A Moldovei, Bd. Ştefan cel Mare 1
Цена: free
FACEBOOK

Дорогие друзья и подруги,

Мы рады пригласить вас принять участие в марше «Феминизм любит тебя», который пройдет 8 марта 2015 года с 12.00, отправной точкой станет Академия наук Республики Молдова.

Цель марша – проинформировать жителей и жительниц Кишинева и не только о том, что значит феминизм и каковы его устремления. Таким образом, мы хотим разрушить отрицательные стереотипы, которые сформировались вокруг этого слова, а также предрассудки о людях, которые определяют себя феминистами и феминистками.

Марш «Феминизм любит тебя» организован Инициативной феминистской группой Молдовы. Данная группа состоит из людей, которые занимаются разными видами деятельности и идентифицируют себя как феминисты и феминистки, или поддерживают феминистский подход к обеспечению гендерного равенства, не идентифицируя себя каким-либо образом. Группа существует на волонтерской основе и стремится перерасти в гражданское движение, заинтересованное в развитии феминистского подхода в отношение гендерного равенства и прав женщин.

Марш «Феминизм любит тебя» – это мирная и открытая для всех акция. Лозунги марша будут разнообразными и адресованы всему обществу. Некоторые участники и участницы будут одеты в футболки с надписью «Так выглядит феминистка» и «Так выглядит феминист». Во время марша прохожим будут раздаваться листовки, содержащие краткую и простую информацию о феминизме и его устремлениях. Листовки будут на русском и румынском языках. Таким образом, марш «Феминизм любит тебя» будет направлен на привлечение внимания граждан и гражданок к феминизму, а также на информирование молдавского общества о существовании феминистской политической мысли и феминистских социальных движениях.

Маршрут: Академия наук Республики Молдова (точка отправления) – сквер Театра оперы и балета (пункт назначения).

Время проведения: 12:00-16:00

День: 08 марта 2015 года

Dragi prieteni și prietene,

Avem deosebita plăcere să vă invităm să participați la marşul Feminismul Te Iubeşte organizat în data de 8 Martie, 2015, începând cu ora 12:00, având ca punct de pornire Academia de Ştiinţe a Moldovei.

Scopul marşului este de a informa locuitorii oraşului Chişinău, şi nu numai, despre ce este feminismul şi care sunt aspiraţiile sale. Ne propunem să combatem în acest fel stereotipurile negative create în jurul acestui cuvânt, precum şi prejudecăţile atribuite persoanelor care se identifică ca, feminişti şi feministe.

Marşul Feminismul Te Iubeşte este organizat de către Grupul de Iniţiative Feministe din Moldova. Acest grup este format din persoane care activează în diverse domenii profesionale, însă care se identifică ca feminişti şi feministe sau susţin asigurarea egalităţii de șanse între femei și bărbați și combaterea stereotipurilor de gen, fără a-şi atribui o identificare ca atare. Grupul funcţionează în bază de voluntariat şi se doreşte a fi o mişcare civică interesată de avansarea abordării feministe faţă de egalitatea de gen şi drepturile femeilor.

Marşul Feminismul Te Iubeşte este o acţiune paşnică şi incluzivă. Sloganele marşului vor fi diverse şi se vor adresa societăţii. Unii participanţi vor purta tricouri cu inscripţia „Aşa arată un feminist” şi „Aşa arată o feministă”. În timpul marşului vor fi distribuite trecătorilor pliante care vor conţine pe scurt şi într-un limbaj accesibil informaţii despre feminism şi aspiraţiile sale. Pliantul va conţine informaţii în limbile română şi rusă. Astfel, organizarea marșului Feminismul Te Iubește urmărește să sensibilizeze cetățenii față de feminism, precum și aducerea la cunoștință a societății moldave despre existența unei gândiri politice feministe și a unei mișcări sociale feministe.

Traseu: Academia de Ştiinţe a Moldovei (punct de pornire) – Scuarul Operei (punct de finiş).

Durata: 12:00-16:00

Ziua: 08 Martie 2015

Sperăm să vă alăturaţi şi să mărşăluim împreună sub sloganul Feminismul Te Iubeşte.

Cu drag,
Grupul de Inițiative Feministe din Moldova.

Telegram