(видео) Philip Morris International: наша цель – к 2030 году стать компанией, в основном ориентированной на бездымные устройства
Telegram

(видео) Philip Morris International: наша цель – к 2030 году стать компанией, в основном ориентированной на бездымные устройства

Компания Philip Morris International (PMI) стремится к тому,  чтобы к 2030 году две трети выручки компании поступали от продажи бездымных устройств. На сегодняшний день компания уже добилась значительного прогресса в достижении поставленных целей: 36% доходов приходится на продажу альтернативных продуктов. Руководство PMI считает, что, инвестируя в науку и продвигая инновации, можно добиться позитивных перемен в будущем.

В своем интервью Стефано Волпетти, президент по бездымным продуктам и директор по работе с потребителями Philip Morris International, заявил, что в мире насчитывается более 27 миллионов пользователей бездымных альтернатив, производимых PMI и научно обоснованных, и около 70% из них полностью отказались от сигарет.

“Это стало возможным благодаря огромной работе нашей компании по созданию бездымного будущего. Это будущее начинается с того, что взрослые курильщики имеют доступ к бездымным продуктам, которые, как научно доказано, являются лучшей альтернативой курению”, – отметил Стефано Волпетти.

По мнению PMI, лучшее, что может сделать курильщик, – это полностью отказаться от потребления никотина и табака. Но в случае  взрослых, которые продолжили бы курить, важно обеспечить доступ к достоверной, научно обоснованной информации об имеющихся альтернативах, и именно для этого необходимо создать соответствующую нормативно-правовую базу.

“Органы регулирования во всем мире эволюционируют. Многие страны внесли поправки в свои законы, чтобы предоставить взрослым курильщикам доступ к информации и бездымным изделиям. Это изменения к лучшему, и такие изменения можно ускорить. Почему необходимо их ускорять? Потому что в процессе перехода к бездымным альтернативным устройствам время и скорость имеют решающее значение”, – добавил президент по бездымным продуктам и директор по работе с потребителями Philip Morris International.

Стефано Волпетти также отметил, что в обществе всегда будут возникать споры по поводу бездымных устройств, однако нельзя отрицать, что они лучший выбор, чем продолжать курить.  Бездымные альтернативны не сжигают табак, и, по данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, исключение процесса горения значительно снижает образование вредных или потенциально вредных химических веществ.

(video) Philip Morris International: Obiectivul nostru este să devenim, până în 2030, o companie axată în mod predominant pe produsele fără fum

Până în 2030, Philip Morris International (PMI) își propune ca două treimi din veniturile companiei să provină din produse fără fum. În prezent, compania a înregistrat progrese semnificative în atingerea obiectivelor stabilite, 36% din încasări deja provenind din comercializarea produselor alternative. Conducerea PMI susține că investind în știință și promovând inovațiile pot fi atinse schimbări pozitive în viitor.

Într-un interviu, Stefano Volpetti, președintele Smoke-Free Inhaled Products Category & Chief Consumer la Philip Morris International, a declarat că în lume sunt peste 27 de milioane de utilizatori a alternativelor fără fum produse de PMI și fundamentate științific, iar circa 70% dintre aceștia au renunțat complet la țigări.

„Acest lucru se datorează unui efort mare depus de compania noastră pentru a crea un viitor fără fum. Acest viitor începe atunci când fumătorii adulți au acces la produse fără fum care sunt fundamentate științific ca fiind alternative mai bune”, a menționat Stefano Volpetti.

Potrivit PMI, cel mai bun lucru pe care îl poate face un fumător este să renunțe complet la consumul de nicotină și tutun. În cazul adulților care vor continua să fumeze, este important să fie asigurat accesul la informații veridice și bazate pe date științifice despre alternativele disponibile, iar aici este nevoie de stabilirea unui cadru de reglementare corect.

„Autoritățile de reglementare din întreaga lume evoluează. Multe state și-au modificat reglementările astfel încât să le ofere fumătorilor adulți posibilitatea de a avea acces la  informații și produse fără fum. Acestea sunt schimbări pozitive și aceste schimbări ar putea fi accelerate. De ce e nevoie să le accelerăm? Pentru că în această tranziție către alternativele fără fum, timpul și viteza sunt esențiale”, a adăugat președintele Smoke-Free Inhaled Products Category & Chief Consumer la PMI.

Stefano Volpetti a adăugat că în societate mereu vor fi dispute privind produsele fără fum, însă faptul că acestea sunt o opțiune mai bună decât continuarea fumatului nu poate fi negat. Alternativele fără fum nu ard tutunul, iar, potrivit deciziei autorităților americane din domeniul sănătății (US FDA), excluderea procesului de ardere reduce semnificativ producerea de chimicale dăunătoare sau posibil dăunătoare.

 

 

 

Telegram