Отделение maib «Унгень» – теперь с дополнительным комфортом и инновационным дизайном
Telegram

Отделение maib «Унгень» – теперь с дополнительным комфортом и инновационным дизайном

Приятная атмосфера, зоны обслуживания с инновационным дизайном, скорость обслуживания и преданные своему делу специалисты – всем этим теперь могут насладиться клиенты отделения maib «Унгень», которое соответствует новой идентичности бренда.

Первое, на что обратят внимание клиенты maib, — внешний и внутренний вид, который стал более дружелюбным, приветливым, прозрачным, удобным и адаптированным к современным банковским потребностям и ожиданиям.

Алена Стратан, первый вице-председатель maib:

«Отделения maib — это точка нашего общения и взаимоотношений с нашими клиентами, поэтому мы хотим, сделать их прозрачными, надежными и эффективными. Мы работаем каждый день и постоянно адаптируем нашу деятельность, наши продукты, даже наше мышление, чтобы предлагать нашим клиентам качественный банковский опыт и делать его лёгким и простым».

Отделение предлагает полный спектр банковских услуг и продуктов, консультации по личным и бизнес-планам, доступные как физическим лицам, так и предпринимателям района и области.

Валериу Морару, директор отделения maib «Унгень»:

«Вместе с адаптацией к новой идентичности бренда отделение «Унгень» стало более современным, красочным и с приятной атмосферой как для клиентов, так и для сотрудников. Это изменение дает нам дополнительную мотивацию оставаться лучшими и продолжать предлагать нашим клиентам продукты и услуги высочайшего качества».

В соответствии с новой операционной моделью отделение maib «Унгень» предлагает клиентам в регионе несколько выделенных зон:

Зона самообслуживания предназначена для быстрых банковских операций, таких как: оплата счетов, оплата кредита, проверка счета, внесение наличных на счет и т. д.

Транзакционная зона позволяет выполнить нескольких операций в одном окне. Более быстрое обслуживание для широкого спектра операций поможет всем сэкономить драгоценное время.

Консультационная зона является полу приватной, что облегчает прямое общение. Эта зона более расслабляющая и подходит для принятия важных решений, таких как ипотека, бизнес-кредиты и тому подобное.

Премиум-зона «alto» предлагает эксклюзивные услуги, уникальные впечатления в условиях максимального комфорта и особые привилегии для клиентов премиум-банкинга.

Отделение maib «Унгень» расположено по адресу: ул. Михай Эминеску, 37, муниципалитет Унгень, и работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 16:30, без перерыва.

О maib

Maib — крупнейший банк Молдовы, дистрибьюторская сеть которого имеет как физическое, так и цифровое присутствие. Банк включает в себя 54 отделения и 55 агентств, 338 банкоматов и 12 774 POS-терминалов, равномерно распределенных по всей стране. Банк обслуживает около 30% населения Молдовы и является одним из крупнейших работодателей в республике.

Sucursala maib „Ungheni” – acum cu plus de comoditate și un design inovator

Atmosferă plăcută, zone de deservire cu design inovator, rapiditate în deservire și specialiști dedicați, de asta au parte clienții Sucursalei maib „Ungheni” care este aliniată noii identități de brand.

Primul lucru pe care clienţii maib îl vor observa este stilistica exterioară și interioară, care a devenit mai prietenoasă, primitoare, transparentă, comodă și adaptată necesităților și așteptărilor moderne de banking.

Aliona Stratan, Prim-vicepreședinta maib:

„Sucursalele maib sunt punctul nostru de comunicare și relaționare cu clienții noștri, de aceea ne dorim ca aceste interacțiuni să fie transparente, demne de încredere și eficiente. Muncim zi de zi și ne adaptăm continuu activitatea, produsele chiar și modul de gândire ca să le oferim clienților experiența unui banking de calitate, într-un mod simplu și ușor”.

Sucursala oferă tot spectrul de servicii și produse bancare, consultanță pentru planurile personale și de afaceri, fiind la dispoziția atât a persoanelor fizice, cât și a antreprenorilor din raion și regiune.

Valeriu Moraru, Director al Sucursalei maib „Ungheni”:

„Odată cu alinierea la noua identitate de brand, Sucursala „Ungheni” a devenit mai modernă, colorată și cu o atmosferă plăcută atât pentru clienți, cât și pentru angajați. Această schimbare ne oferă încă un motiv să rămânem cei mai buni și să oferim în continuare clienților noștri produse și servicii de cea mai înaltă calitate”.

Pe lângă modul de operare simplificat, Sucursala maib „Ungheni” pune la dispoziția clienților din regiune câteva zone dedicate:

Zona de autoservire – dedicată operațiunilor bancare rapide cum ar fi: achitarea facturilor, achitarea creditului, verificarea contului, depunerea numerarului în cont etc.

Zona tranzacțională – permite facilitarea mai multor operațiuni la un singur ghișeu, cu o deservire mai rapidă, economisind timp – prețios pentru toată lumea.

Zona consultativă facilitează comunicarea directă, fiind una semi-privată, relaxantă și potrivită pentru luarea deciziilor importante, precum cele legate de creditele ipotecare, de afaceri sau altele asemănătoare.

Zona premium „alto” care oferă servicii exclusiviste, experienţe unice în condiţii de maxim confort şi privilegii speciale pentru clienții premium banking.

Sucursala maib „Ungheni” este amplasată pe str. Mihai Eminescu, nr. 37, mun. Ungheni și activează de luni până vineri, între ora 08:30 și 16:30, fără pauză.

Despre maib
Maib
 este cea mai mare bancă din Moldova, rețeaua de distribuție având o prezență atât fizică, cât și digitală. Are 54 de sucursale și 55 de agenții, 338 de bancomate și aproape 12 774 de POS-terminale, distribuite uniform pe întreg teritoriul țării. Banca deservește circa 30% din populaţia ţării şi este unul dintre cei mai mari angajatori din republică.

The maib “Ungheni” Branch – now with more convenience and innovative design

A pleasant atmosphere, service areas with innovative design, fast service and dedicated specialists, this is what the customers of the maib “Ungheni” branch benefit from, which is aligned with the new brand identity.

The first thing maib customers will notice is the outer and inner stylistics, which have become friendlier, welcoming, transparent, comfortable and adapted to the needs and expectations of modern banking.

Aliona Stratan, First Deputy Chairwoman of the Management Board at maib:

‘Maib branches are our point of communication and relationship with our customers, so we want these interactions to be transparent, trustworthy and efficient. We work every day and continuously adapt our activity, products, even the way of thinking, to offer customers the experience of quality banking in a simple and easy way”.

The branch offers the full spectrum of banking services and products, consulting for personal and business plans, available to individuals and entrepreneurs in the district and region.

Valeriu Moraru, Director of the maib “Ungheni” Branch:

“With the alignment to the new brand identity, the “Ungheni” Branch has become more modern, colourful and with a pleasant atmosphere for both customers and employees. This change gives us another reason to remain the best and continue to offer our customers the highest quality products and services”.

In addition to the simplified operational mode, the maib “Ungheni” Branch provides customers in the region with several dedicated areas:

Self-service area – dedicated to quick banking operations such as paying bills, reimbursing the loan, checking the account, top up the account etc.

Transactional area – enables the facilitation of multiple transactions at a single counter, with faster service, saving valuable time for everyone.

The consultative area is a semi-private space to facilitate direct communication and analysis of personal or business development needs and plans. This area provides a relaxed environment, ideal for making important decisions such as mortgage, business or things alike.

alto” premium area  offering exclusive services, unique experiences in maximum comfort and special privileges for premium banking customers.

The maib “Ungheni” Branch is located in Ungheni, 37 Mihai Eminescu Street and operates from Monday to Friday from 08:30 to 16:30, without a break.

About maib
Maib is the largest bank in Moldova, with both a physical and digital presence. It has 54 branches and 55 agencies. 338 ATMs and nearly 12 774 POS terminals, evenly distributed throughout the country. The bank serves about 30% of the country’s population and is one of the largest employers in the republic.

Telegram