Еxpoziția de pictură „La Chișinău viața va învinge” a artistei Natalia PROCOP @ Muzeului de Istorie a orașului Chișinău
Telegram

În perioada 2 aprilie – 16 aprilie 2021, în sala panoramică a Muzeului de Istorie a orașului Chișinău, str. Mateevici 60A, va avea loc expoziția de pictură cu genericul „La Chișinău viața va învinge” a artistei Natalia PROCOP, realizată în cadrul Programului de stat Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii.

 


Tânărul artist plastic din Republica Moldova Natalia Procop, ale cărei lucrări se regăsesc în colecțiile particulare din Ungaria, Ucraina, Polonia, România, Franţa, SUA, Regatul Belgiei, Marea Britanie, se remarcă prin revizuiri continue ale registrului plastic și ale mesajului estetic. Realizarea unor serii de lucrări (Roadă, Adiere, Streliţie) profilează un limbaj plastic personal bine definit. Membru al Uniunii Artiștilor Plasticieni din România (filiala Bacău) și Republica Moldova, artista a participat la mai multe expoziții de artă din Republica Moldova și din străinătate, dintre care Bienala Internațională de Pictură, Chișinău-Iași; Expoziţia Internaţională „Gold Helios”, Heviz, Ungaria; expoziția de la Art Symposium „Moldovan Art for your Heart”, Parlamentul european, Bruxelles, Regatul Belgiei sunt cele mai cunoscute.

Evenimentul este organizat de Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău, Direcția Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău, Secția Științe Sociale, Economice, Umaniste și Arte a Academiei de Științe a Moldovei, Centrul de Cercetări Umaniste al USM.

“Natalia Procop reprezintă generația tânără de artişti care practică mai multe genuri ale artelor plastice şi decorative: tapiserie, batik, pictură. Activitatea sa creativă a evoluat de la tehnica colajului textil, la tapiserie şi batik, acesta din urmă beneficiind de cea mai mare atenție. Artista se definește, în linii mari, prin lucrări originale cu tendințe abstracționiste. Criticul de artă Constantin Spînu relevă faptul că ea „preferă în mod deosebit să practice batikul şi pictura şi, în ambele aceste genuri de activitate creativă, se promovează într-un fel anumit, deschizându-şi spiritul şi atitudinea ei faţă de lume, de mijloacele de expresie ale acestor ramuri ale activităţii umane şi, totodată, expunându-și principiile proprii de reprezentare a proceselor generale ce o înconjoară.”

Este un creator care se află în permanentă căutare de noi idei şi forme de reprezentare, preferând a le realiza în special în tehnica batikului, mai puţin frecventată de tinerii creatori. Absolventă a Facultății Arte Plastice şi Design, specialitatea Instruire în Artele Plastice de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, își continuă studiile de masterat la aceeași instituție, la specialitatea Arte Plastice, pentru a se desăvârși, la nivel academic, prin studii de doctorat la Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei, unde susține o teză despre evoluţia batikului în arta decorativă în Republica Moldova.

Îmbinând prodigios cercetarea cu aplicarea practică, își alege domeniul artei textile şi începe și să-l practice. În anii următori, portretul plasticianului Natalia Procop este completat strălucit de activetatea de cercetare, de faptul că şi-a luat, în 2014, un doctorat în studiul artelor și culturologie. Rezultatul acestei activităţi este lucrarea Batik-ul din Moldova, publicată într-o carte la editura Balacron din Chișinău în anul 2017. Este o contribuţie de valoare în domeniul artistic al batikului, cu explicaţii teoretice şi ilustraţii. În perioada sovietică, batikul a fost un domeniu practicat de mai mulți plasticieni, ale căror lucrări se păstrează astăzi în muzee și colecții private”.

Liliana CONDRATICOVA
Sursa: dialogica.asm.md

Telegram