Declarația Asociației Moldovenești de Reciclare și Colectare a Metalelor Feroase și Neferoase (AMRCMFN)
Telegram

Declarația
Asociației Moldovenești de Reciclare și Colectare a Metalelor Feroase și Neferoase (AMRCMFN)
privind tentativa de inducere în eroare a opiniei publice de către un operator de pe piața metalelor feroase și neferoase

AMRCMFN consideră necesar să vină cu unele precizări ca urmare a scrisorii deschise transmisă de către Valentin Eșanu care concomitent este și președintele Asociației Patronale a Metalelor și unic fondator și beneficiar al SRL ”Sofilarex-Plus”, unor oficiali ca: Igor Dodon – Președintele RM, Zinaida Greceanîi – Președintele Parlamentului RM, Alexandru Stoianoglo – Procuror General al RM, Peter Michalko  – șeful Delegației UE în RM și Dereck J. Hogan – Ambasadorul SUA în RM în care repetat se referă la pretinse persecutări și intimidări în adresa dlui, angajaților și asupra întreprinderii pe care o conduce din partea persoanelor care chipurile controlează AMRCMFN.

AMRCMFN amintește că de fapt unicul agent economic care activează nestingherit pe piața metalelor din RM este SRL ”Sofilarex-Plus”. Această întreprindere este agentul economic care a ridicat prețul de achiziții la metale de la 2800MDL la 3300 MDL per tonă, deschide puncte noi de colectare etc. Toate acestea dovedesc că respectiva  afacere merge foarte bine, iar această scrisoare are ca scop victimizarea sa și inducerea în eroare a opiniei publice.

Valentin Eșanu prin intermediul SRL ”Sofilarex-Plus”, este unicul antreprenor de pe piața metalelor care la moment își dezvoltă afacerea, mai cu seamă această creștere considerabilă a afacerii dlui are loc în ultima perioadă de când s-au început intimidările și persecutările tuturor întreprinderilor de pe piața metalelor în afara întreprinderilor controlate de către dlui, ultimul epizod fiind arestarea a 16 persoane dintre care 10 sunt persoane de importanță majoră în activitatea întreprinderilor, deci aceste intimidări îl favorizează perfect, după cum ne-am expus anterior, organele de drept nu-și dau seama că joacă partida lui V.Eșanu.

Menționăm și pe această cale că AMRCMFN nu este controlată de nimeni din afară, este o Asociație care a apărut ca răspuns la toate acțiunile de persecutare despre care toți deja cunosc, fondată din întreprinderi victime ale acțiunilor lui Valentin Eșanu și organelor de drept din Moldova și având ca scop final consolidarea tuturor celor ce au de suferit pe piața metalelor din RM. Așa numita Asociație Patronală a Metalelor pe care o conduce V.Eșanu nu reprezintă piața metalelor din Moldova ci doar un grup din 4 întreprinderi pe care tot dlui le controlează fondate de el și fratele său.

AMRCMFN are membri la moment 16 companii cu activitate pe piața metalelor din Moldova și anume aceste companii ”căpușă” după cum sînt numite de către omul de afaceri Valentin Eșanu au suplinit bugetul de stat în primul semestru cu 6,3mln de lei, bani achitați din impozite.

De menționat că această scrisoare deschisă a dlui Eșanu este formulată în aceeași perioadă când dl procuror general Alexandr Stoianoglo, care se regăsește în ea în calitate de destinatar, a organizat un briefing de presă în cadrul căruia a declarat că își rezervă dreptul să intervină cu inițiativa unor schimbări cardinale în sistemul judecătoresc.

După briefingul din 20.08.2020, în care dl Stoianolgo avertiza sistemul judecătoresc, au trecut doar 5 zile și procurorii au întreprins acțiuni procesuale la judecătoria Chișinău cu sediul Ciocana, anume instanța în gestiunea căreia se află la examinare așa-numitul dosar  Metalferos, instanță în care se examinează și dosarele colegilor noștri.

Am considerat necesar să punctăm aceste momente importante pentru informarea corectă a opiniei publice și pentru a nu admite inducerea ei în eroare de către persoane cu interese majore pe piața metalelor.

Ion Drăniceru, președintele AMRCMFN

ipn.md

Telegram