Национальный день вина 2019 отмечает свое «совершеннолетие». Рассказываем, чего ждать от праздника
Начало: 06/10/2019 - 10:00
Место: PMAN
Цена: бесплатно

Национальный день вина 2019 отмечает свое «совершеннолетие» 

Вот уже 18 лет мы отмечаем праздник, посвященный продукту, являющемуся национальной гордостью, в ходе знаменательного события для страны; этот праздник в своем роде единственный в мире – Национальный день вина (НДВ). В 2019 году празднование, посвященное тысячелетним традициям виноделия, состоится в юбилейный, 18-й раз: оно будет как более масштабным по размаху и продолжительности, так и более вкусным, более веселым, более интернациональным.

Дата мероприятия остается неизменной – первые выходные октября, то есть 5 и 6 октября, а начнется праздник на неделю раньше, на винодельческих предприятиях страны, занимающихся в том числе и винным туризмом, которые откроют свои двери для гостей с 28 сентября по 13 октября.

Впервые 5 и 6 октября Винный город будет простираться от Площади Великого Национального Собрания до сквера Кафедрального собора Рождества Христова, где разместятся Винная школа и Крестьянский двор, а на сцене на пешеходной улице Е. Доги в Кишиневе выступят самые любимые артисты из нашей страны и из-за рубежа: группа «Via Dacă», Паша Парфений, группа «Tharmis», Lupii&Calancea Band, Dj Marcus Lower, LUIKU (Украина), Vița de Vie (Румыния), Niko de Transilvania (Румыния).

Продегустировать вина можно будет, зная, в каком регионе они произведены: вы увидите стенды более 65 винодельческих предприятий, месторасположение которых будет отмечено на карте регионов с защищенным географическим указанием.

Прекрасные инициативы заслуживают того, чтобы стать традицией, поэтому посетители юбилейного Национального дня вина смогут, как и в предыдущие годы, приобрести Книжку дегустатора. В нее будет включена информация о винодельческих предприятиях, представленных на НДВ, и винах, предлагаемых для дегустации, к ней же прилагаются 12 купонов на дегустацию, программа двух праздничных дней, скидки на винные туры по стране и рекламные материалы, а также билеты на проезд в общественном транспорте.

Кроме того, концепция устойчивости, применяемая при проведении мероприятия вот уже несколько лет, будет расширена; таким образом, 18-й Национальный день вина будет еще более экологичным благодаря оптимизации потребления электроэнергии, использованию возобновляемых источников энергии, сокращению количества произведенных отходов, сортировке отходов (их отдельному сбору), переработке отходов, использованию биоразлагаемых материалов, экологически чистой мебели и т. д.

И в этом году Национальный день вина станет событием международного масштаба. Уже второй год подряд в коммуне Снагов в Румынии пройдет День молдавского вина, он состоится 14-15 сентября. Мероприятие будет организовано под брендом страны «Vinul Moldovei. O legendă vie» («Вино Молдовы. Живая легенда»), в нем примут участие 26 винодельческих предприятий. День молдавского вина будет отмечаться в Яссах с 21 по 22 сентября, а также в Байя-Маре с 28 по 29 сентября. А начался цикл мероприятий  в Беларуси, где празднику в честь молдавского вина были посвящены минувшие выходные.

5 и 6 октября приходи на ПВНС, чтобы отметить «день совершеннолетия» самого важного праздника, посвященного вину Молдовы!

Ziua Naţională a Vinului 2019 își sărbătorește majoratul. Află noutăţile celei de-a XVIII-a ediție

De 18 ani sărbătorim produsul mândriei naţionale print-un eveniment emblematic pentru ţară şi unic în lume – Ziua Naţională a Vinului (ZNV). În 2019, sărbătoarea tradiţiilor milenare în vinificaţie revine cu o ediţie aniversară, a XVIII-a: mai extinsă, ca spaţiu şi perioadă de desfășurare, mai savuroasă, mai distractivă, mai internaţională.

Data evenimentului rămâne neschimbată – primul weekend din octombrie, adică 5 şi 6 octombrie, în schimb startul sărbătorii va fi dat cu o săptămână mai devreme de vinăriile cu potenţial oenoturistic din ţară, care îşi deschid uşile pentru oaspeţi începând cu 28 septembrie şi până pe 13 octombrie.

În premieră, pe 5 şi 6 octombrie, Oraşul Vinului se va extinde dincolo de Piaţa Marii Adunări Naționale, cuprinzând Scuarul Catedralei „Naşterea Domnului”, care va găzdui Şcoala Vinului și Curtea Țărănească, iar pe scena din strada pietonală „E. Doga” din Chișinău vor urca cei mai îndrăgiţi artişti autohtoni şi de peste hotarele țării: trupa „Via Dacă”, Pasha Parfeni, formaţia „Tharmis”, Lupii&Calancea Band, Dj Marcus Lower, LUIKU(Ucraina), Vița de Vie (România), Niko de Transilvania (România).

Degustarea vinurilor va putea fi făcută în funcţia de regiunea din care provin, standurile celor peste 65 de vinificatori fiind amplasate în baza hărții regiunilor cu Indicaţie Geografică Protejată.

Iniţiativele frumoase merită a fi perpetuate, aşa că vizitatorii ediţiei aniversare a Zilei Naţionale a Vinului vor putea opta, ca şi în anii precedenţi, pentru achiziţionarea unui Carnet al Degustatorului. Acesta va include informații despre vinăriile prezente la ZNV și vinurile oferite spre degustare, 12 cupoane pentru degustare, programul celor 2 zile festive, reduceri pentru tururilev vinicole din țară și pentru materialele  promoționale, dar și bilete pentru călătoria cu transportul public.

De asemenea, conceptul de sustenabilitate, încadrat în eveniment deja de câţiva ani,  va fi extins, astfel Ziua Naţională a Vinului, ediţia a XVIII-a va fi şi mai prietenoasă mediului prin: optimizarea consumului de energie electrică, utilizarea energiei regenerabile, reducerea cantității de deșeuri produse, trierea deșeurilor (colectarea separată), reciclare, utilizarea unor materiale biodegradabile, a mobilierului ecologic, etc.

Și în acest an, Ziua Națională a Vinului devine un eveniment internațional. Pentru al doilea an consecutiv, comuna Snagov din România va găzdui, în perioada 14-15 septembrie, Ziua Vinului Moldovenesc. Evenimentul va reuni sub brandul de țară „Vinul Moldovei. O legendă vie” 26 de vinficatori. Ziua Vinului Moldovenesc va fi marcată și la  Iaşi, între 21-22 septembrie, dar şi la Baia Mare în data de 28 și 29 septembrie. Startul a fost dat în Belarus, unde Vinul Moldovei a fost celebrat pe parcursul weekend-ului trecut.

Pe 5 şi 6 octombrie, vino în PMAN să sărbătorim maturitatea celei mai importante sărbători dedicate Vinului Moldovei!

Telegram