Вина Молдовы впервые будут представлены южнокорейской публике
Telegram

Впервые за историю отечественного виноделия, вина Молдовы будут представлены публике в Южной Корее на международной выставке «Wines&Spirits Expo 2016». В период с 21 по 23 апреля, 12 молдавских винодельческих компаний из Республики Молдова представят свою продукцию в Сеуле под единым винным брендом страны «Вино Молдовы. Живая легенда». Участие нашей страны на мероприятии организовано и финансировано Национальным Бюро Винограда и Вина.

Думитру Мунтяну, директор Национального Бюро Винограда и Вина: «После российского эмбарго, мы направили все усилия на поиски других стратегических рынков экспорта наших качественных продуктов. Мы открыли для себя большой потенциал азиатского рынка, ярким примером является Китай. Участие в этой выставке дает нам возможность познакомиться и с корейскими потребителями, которые, надеюсь, также высоко оценят Вино Молдовы».

12 компаний, которые представят нашу страну у стенда «Вино Молдовы. Живая легенда»: «Vinăria din Vale», «Chateau Vartely», «Bostavan Winery», «Chateau «Purcari», «Castel Mimi», «Carpe diem», «Cricova», «Fautor», «Cimislia Wineries», «Mold Nord», «Imperial Vin» и «Et Cetera». Они представят к дегустации 60 вин, уже 600 бутылок доставлено на выставку.

Участие в «Seoul International Wines&Spirits Expo 2016» – это незапланированное мероприятие для виноделов нашей страны. Организаторы выставки пригласили Республику Молдову принять участие, сделав Национальному Бюро Винограда и Вина предложение, от которого невозможно отказаться: бесплатное место и дизайн стенда «Вино Молдовы». Участие на этой выставке будет предварительным тестированием рынка, а также возможностью оценить взаимодействие с профессионалами данной области( дистрибьюторами и импортерами вин, специалистами и международными сомелье), но и реакцию корейских потребителей на Вино Молдовы.

Южнокорейский рынок в настоящее время переживает существенный рост потребления вина, а три винодельческих компании из Республики Молдова уже поставляют свою продукцию на этот рынок. В 2015 году наша страна доставила на южнокорейский рынок 35577 литров вина, кроме того, эксперты НБВВ утверждают, что экспортный потенциал Южной Кореи для молдавского вина намного больше и будет оценен по достоинству вскоре.

С помощью постоянного продвижения национального винного бренда «Вино Молдовы» на международных специализированных выставках, НБВВ стремится позиционировать Республику Молдова как производителя качественных вин и увеличить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью на новые рынки.

О Национальном Бюро Винограда и Вина

НБВВ- это эксперт №1 в винодельческой отрасли, способствующий регламентированию и развитию данного сектора, а также выступающий прямой платформой для совместных действий всех сторон, вовлеченных в повышение конкурентоспособности винной продукции, оценки ее подлинности и ориентирования на потребителя.

Среди главных задач НБВВ – диверсификация рынков и продвижение молдавских вин с помощью национальной винодельческой программы «Вино Молдовы. Живая легенда».

Vinul Moldovei va fi prezentat în premieră publicului sud-coreean

Pentru prima dată în istoria vinificației autohtone, Vinul Moldovei va fi prezentat publicului din Coreea de Sud, în cadrul expoziției internaționale „Wines&Spirits Expo 2016”. În perioada 21-23 aprilie, 12 companii vinicole din Republica Moldova vor fi prezente la Seul, unde își vor expune produsele la un stand comun, sub egida brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei. O legendă vie”. Participarea țării noastre la eveniment este organizată și finanțată de Oficiul Național al Viei și Vinului.

Dumitru Munteanu, director al Oficiului Naţional al Viei şi Vinului: „După embargoul impus de Rusia am început să ne îndreptăm eforturile spre căutarea altor piețe strategice pentru exportarea produselor noastre de calitate. În acest sens am descoperit că piața asiatică prezintă un potențial foarte mare pentru Vinul Moldovei, China fiind un exemplu elocvent în acest sens. Iar participarea la această expoziție ne oferă oportunitatea de a face cunoștință și cu consumatorul coreean, care sperăm să aprecieze la fel de mult Vinul Moldovei.”

Cele 12 companii care vor reprezenta țara noastră la standul „Vinul Moldovei. O legendă vie” sunt: „Vinăria din Vale”, „Chateau Vartely”, „Bostavan Winery”, „Chateau Purcari”, „Castel Mimi”, „Carpe diem”, „Cricova”, „Fautor”, „Cimislia Wineries”, „Mold Nord”, „Imperial Vin” și „Et Cetera”. Ele vor oferi vizitatorilor spre degustare de 60 de denumiri de vinuri, 600 de sticle fiind deja livrate la expoziție.

Prezența la „Seoul International Wines&Spirits Expo 2016” este un eveniment neprogramat pentru vinificatorii din țara noastră. Organizatorii expoziției au invitat Republica Moldova să participe, propunând Oficiul Național al Viei și Vinului o ofertă de nerefuzat: spațiu gratuit în cadrul expoziției și designul gratuit al standului „Vinul Moldovei”. Participarea va reprezenta o testare prealabilă a pieței, precum și o oportunitate de a evalua interacțiunea cu profesioniștii în domeniu (distribuitori și importatori de vinuri, specialiști și somelieri internaționali) și reacția consumatorilor coreeni în ceea ce privește Vinul Moldovei. 

Piața Coreei de Sud cunoaște în prezent o creștere semnificativă a consumului de vinuri, iar 3 companii din Republica Moldova își exportă deja produsele vinicole pe această piață. În anul 2015 țara noastră a livrat spre piața sud-coreeană 35.577 litri de vin, iar experții ONVV apreciază că potențialul de export în Coreea de Sud pentru Vinul Moldovei este mult mai mare și urmează a fi valorificat.

Prin promovarea consecventă a brandului național vinicol „Vinul Moldovei” la expoziţiile internaționale specializate, ONVV urmărește poziționarea Republicii Moldova ca un producător de vinuri de calitate și creșterea exporturilor de produse cu valoare adăugată înaltă pe noi piețe.

Despre Oficiul Național al Viei și Vinului

ONVV este expertul nr. 1 în sectorul vitivinicol, care contribuie la reglementarea și dezvoltarea domeniului, servind drept platformă pentru acțiunea comună a tuturor celor implicați în creșterea competitivității produselor vinicole, valorificarea autenticității și orientarea spre consumator. Printre obiectivele sale de bază se numără diversificarea piețelor de desfacere și promovarea vinurilor moldovenești prin programul național și brandul național vinicol „Vinul Moldovei. O legendă vie”.

Telegram