Начался процесс расширения и реконструкции Международного Аэропорта Кишинэу
Telegram

В понедельник, 3 ноября, в Международном Аэропорту Кишинэу состоялась церемония запуска работ по расширению и реконструкции терминала аэропорта. Avia Invest начала реализацию стратегического плана по развитию аэропорта.

Во время работ по расширению аэропорта график полетов и прилетов останется неизменным. Приняты все необходимые меры для обеспечения функциональности аэропорта более эффективными способами. Для реализации поставленных задач был дан старт работам по расширению и реконструкции терминала с восточной, западной и южной сторон (9605 кв. метров). Проект предусматривает строительство новой зоны площадью 4155 кв. метров, и реконструкцию и переоснащение существующих площадей (5450 кв. метров) в соответствии с международными стандартами.

IMG_8016

Расширение терминала (зоны прилета, вылета, зоны багажа) будет способствовать значительному сокращению неудобств пассажиров благодаря созданию приятной атмосферы перед вылетом. Еще одним преимуществом станет увеличение пропускной способности аэропорта до 750 пассажиров в час (на данном этапе 420 пассажиров в час).

Кроме того, проводятся полномасштабные работы по строительству многоэтажной парковки. Для пассажиров была обустроена новая зона ожидания, открыт еще один ресторан, установлена детская игровая площадка (расположенная после прохождения пограничного контроля). Все изменения, естественно, направлены на повышение комфорта пассажиров.

Luni, 3 noiembrie, pe Aeroportul Internaţional Chişinău a avut loc ceremonia de inaugurare a lucrărilor de extindere şi reconstrucţie a terminalului Aeroportului Chişinău. Avia Invest pune în aplicarea planul strategic de dezvoltare a aeroportului.

Pe toată durata lucrărilor de extindere nu va fi perturbat orarul de zbor al pasagerilor. Sunt adoptate toate măsurile necesare în scopul asigurării funcţionalităţii aeroportului într-un mod cât mai eficient. În acest scop, a fost dat startul lucrărilor de extindere şi reconstrucţie a terminalului în partea de Est, Vest şi Sud (9605 m²). Proiectul presupune construirea unei zone noi cu o suprafaţă de 4155 m² şi reutilarea spaţiilor existente (5450 m²) în conformitate cu cerinţele şi standardele internaţionale.

IMG_8016

Extinderea şi reconstrucţia terminalului (extinderea Zonei de Sosire, Zonei de plecare, Zonei sălii comune, Zonei de bagaje) va determina reducerea semnificativă din incomodităţile pasagerilor prin crearea unei atmosfere agreabile înainte de zbor şi va spori capacitatea de deservire până la 750 pasageri/oră în fiecare direcţie (astăzi 420 pasageri/oră).

În afară de aceasta, sunt în plină desfăşurare lucrările la parcarea multietajată. Pasagerii deja beneficiază de o nouă zonă de aşteptare, un nou restaurant cu spaţiu special amenajat pentru fumători precum şi un teren de joacă pentru copii în zona după trecerea controlului de frontieră, astfel fiindu-le asigurat un nivel înalt de confort tuturor pasagerilor.

Telegram