Кино-клуб с фильмом Яна АРТУС-БЕРТРАНА «Дом»
Начало: 25/06/2014 - 18:30
Место: Cinematograful Gaudeamus, str. Vasile Alecsandri 4
Цена: free
FACEBOOK

В рамках недели, посвященной возобновляемым источникам энергии, организованной Делегацией Европейского Союза в Молдове, в партнерстве с Французским Альянсом в Молдове, фильм Яна АРТУС-БЕРТРАНА «Дом» («Home») будет показан в нашем кино-клубе в среду 25 июня в 18.30 в кинотеатре Гаудеамус.

За 200 000 лет своего существования человек нарушил баланс экологической системы Земли, за счет которого Земля существовала более 4 миллиардов лет. Глобальное потепление, истощение природных ресурсов, вымирание многих видов животных, – человек поставил в опасность свою собственную среду обитания. Но теперь довольно поздно становиться пессимистами: человечеству остается не более 10 лет, чтобы попытаться что-то изменить, осознать чрезмерную эксплуатацию ресурсов Земли и снизить масштабы потребления.

Документальный фильм Яна АРТУС-БЕРТРАНА/ Франция/ 2009/ 2ч/ французская версия с румынскими субтитрами.

Трейлер к фильму.

Вход свободный.

Культурный Центр Гаудеамус
Ул.В. Александри
Кишинев

În cadrul săptămânei energiilor regenerabile organizată de către delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, în parteneriat cu Alianța Franceză din Moldova, va fi proiectat filmul Home de Yann ARTHUS-BERTRAND, miercuri 25 iunie la ora 18:30, la cinematograful Gaudeamus.

Timp de 200 000 de ani de existență, omenirea a distrus echilibrul în care Pământul trăia de peste 4 miliarde de ani. Încălzirea globală, epuizarea resurselor, dispariția unor specii: omul a pus în pericol propria sa existență. Dar este prea târziu pentru a fi pesimist: abia dacă mai rămân zece ani pentru ca omenirea să poată inversa această tendință, să devină conștientă de exploatarea excesivă a bogățiilor Terrei, și să schimbe modelul său de consum.

Documentar realizat de Yann ARTHUS-BERTRAND / Franța / 2009 / 2h / versiune franceză cu subtitrare în română.

Trailer-ul filmului.

Intrare liberă în limita locurilor disponibile.

Centrul Cultural Gaudeamus
Str. V. ALECSANDRI 4
Chișinău

Dans le cadre de la semaine des énergies renouvelables organisée par la délégation de l’Union Européenne en Moldavie, en partenariat avec l’Alliance Française de Moldavie, le film documentaire «Home » de Yann ARTHUS-BERTRAND sera projeté au cinéma Gaudeamus mercredi 25 juin à 18h30.

En 200 000 ans d’existence, l’homme a rompu l’équilibre sur lequel la Terre vivait depuis 4 milliards d’années. Réchauffement climatique, épuisement des ressources, extinction des espèces : l’homme a mis en péril sa propre demeure. Mais il est trop tard pour être pessimiste : il reste à peine dix ans à l’humanité pour inverser la tendance, prendre conscience de son exploitation démesurée des richesses de la Terre, et changer son mode de consommation.

Documentaire réalisé par Yann ARTHUS-BERTRAND / France / 2009 / 2h / version française sous-titrée en roumain.

Retrouvez la bande annonce ici.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Centre Culturel Gaudeamus
4, rue V. ALECSANDRI
Chisinau

Telegram