Yandex Go помогает Ассоциации «Жизнь без лейкемии» развозить маленьких пациентов
Telegram

Yandex Go помогает Ассоциации «Жизнь без лейкемии» развозить маленьких пациентов

В Кишинёве Yandex Go (ранее Yandex.Taxi) стал партнером Общественной Ассоциации «Жизнь без лейкемии» по организации перевозок. Теперь родители детей, которые находятся на лечении, бесплатно заказывают в приложении машины, чтобы доехать вместе на процедуры и медицинские обследования.

«Онкологический Институт – единственная больница, которая на данный момент предоставляет лечение от рака для всех детей республики. Пациенты приезжают сюда из разных уголков Молдовы. Случаи и материальное состояние чаще всего тяжелые. Пациентам в такой трудный период очень сложно вовремя приехать на процедуры, попасть домой, а также успеть на нужный транспорт. В период лечения иммунитет ребенка сильно страдает, он подвержен различным заболеваниям и вирусам, даже обычная простуда в период лечения может дать серьезные последствия. Пандемия еще больше усугубила ситуацию. Кроме того, что многие транспортные маршруты отменили, нахождение в общественном транспорте  угрожает здоровью и повышает риск заболеванием вирусом COVID-19. Единственный выход из ситуации – это частный транспорт, но большинство пациентов не может себе позволить этот вариант. В данном случае помощь от Yandex Go пришла вовремя», – поделилась Ирина Бордеяну, представитель Ассоциации.

Все расходы на поездки компенсирует сервис, а водители, которые перевозят пассажиров, получают оплату за заказы в полном объеме. В рамках сотрудничества уже было выделено 500 бесплатных поездок.

Для справки:

Деятельность Ассоциации направлена ​​на поддержку детей с онкологическими заболеваниями, которые проходят лечение в отделении гематологии для детей и отделении онко-педиатрии Онкологического института Республики Молдова, а также, на поддержку семей, которые ухаживают за этими детьми.

Благодаря нашим проектам – Коробка Храбрости, Полянка Желаний, Мешочек с Сюрпризами Ассоциация возвращает больным детям радость детства, помогает им как можно скорее стать здоровыми и укрепляет надежду их родителей на возможность исцеления.

ОА Жизнь без лейкемии помогает детям и пациентам, создавая оптимальные условия для стационарного лечения. Оказывает помощь в покупке необходимого современного медицинского оборудования, пополняет запасы расходных материалов для этого оборудования, оказывает помощь в приобретении лекарств, необходимых в процессе лечения, но которых нет в запасах больницы. Кроме того, поддерживает оптимальные условия в палатах, делает их более комфортными для пациентов и их родителей (опекунов или других родственников).

 Yandex Go vine în ajutorul Asociației „Viață fără leucemie”, oferind călătorii gratuite micilor pacienți

La Chișinău, Yandex Go (anterior Yandex.Taxi) a devenit partener al Asociației Obștești „Viață fără leucemie”. Acum, părinții copiilor care urmează un tratament pot comanda gratuit o mașină, prin intermediul aplicației, pentru a ajunge împreună cu cei mici la proceduri sau examinări medicale.

„Institutul Oncologic este singurul spital care oferă, în prezent, tratament împotriva cancerului pentru toți copiii bolnavi din Republica Moldova. Pacienții vin aici din toate colțurile țării. Cazurile, precum și starea financiară a familiilor sunt adesea complicate. Într-o perioadă atât de dificilă, pacienții reușesc cu greu să vină la timp la proceduri, să ajungă acasă și să prindă transportul necesar. În perioada tratamentului, imunitatea copilului are mult de suferit, el este predispus la diferite boli și viruși. Chiar și o răceală obișnuită poate avea consecințe grave, iar pandemia a agravat și mai mult situația. Pe lângă faptul că multe rute au fost anulate, aflarea în transportul public reprezintă o amenințare pentru sănătate și crește riscul de a contracta virusul COVID-19. Singura cale de ieșire din această situație este transportul privat, dar majoritatea pacienților și-l pot permite. În acest caz, ajutorul din partea Yandex Go a venit la timp”, a declarat Irina Bordeianu, reprezentanta Asociației. 

Toate cheltuielile de călătorie sunt compensate de Yandex Go, iar șoferii care transportă pasagerii sunt plătiți integral pentru cursele efectuate. În cadrul acestui parteneriat, au fost deja oferite 500 de călătorii gratuite.

Câteva precizări: 

Activitatea Asociației „Viață fără leucemie” are scopul de a susține copiii care suferă de boli oncologice și care sunt tratați în Secția Hematologie pentru copii, dar și în Secția Oncologie Pediatrică a Institutului Oncologic. Mai mult, asociația oferă și sprijin familiilor care au grijă de acești copii. 

Prin intermediul proiectelor Cutia Curajului, Poiana dorințelor și Punguța cu surprize, asociația le reîntoarce micuților bucuria copilăriei, îi ajută să devină sănătoși cât mai curând posibil și întărește părinților speranța de vindecare.

Asociația Obștească „Viață fără leucemie” susține copiii și pacienții prin crearea unor condiții optime pentru tratamentul spitalicesc. Totodată, aceasta participă la achiziționarea echipamentelor medicale moderne, la completarea stocurilor de consumabile pentru aceste echipamente și ajută la achiziționarea medicamentelor necesare pe parcursul tratamentului, dar care nu se găsesc în stocurile spitalului. De asemenea, Asociația „Viață fără leucemie” menține condiții optime în saloanele de spital, făcându-le mai confortabile pentru pacienți și părinți, tutori sau rude.

Telegram