Un renumit specialist francez în vinificaţia durabilă va contribui cu expertiza sa la elaborarea Strategiei „Vinul Moldovei 2030”
Telegram

Strategia „Vinul Moldovei 2030”, care urmează să contureze evoluţia sectorului vitivinicol pentru următorul deceniu, va include şi conceptul dezvoltării durabile. Pentru a se asigura că documentului de viziune strategică va fi în concordanţă deplină cu obiectivele globale (Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă), Oficiul Naţional al Viei şi Vinului va colabora cu un expert internaţional în dezvoltarea durabilă, care va face parte din grupurile tehnice pentru elaborarea strategiei. Joel Rochard, specialist de la Institutul Național al Viei și Vinului din Franța, a fost invitat la Chişinău, unde a împărtășit cu viticultorii, vinificatorii și savanții moldoveni cele mai importante teze despre viticultura și oenologia durabilă, în cadrul celei de-a II-a ediții a Conferinței naționale „Recolta Strugurilor – 2019: particularități și valorificare”.

Încălzirea globală, epuizarea resurselor naturale, poluarea mediului ambiant sunt cele mai mari amenințări cu care se confruntă planeta noastră la ora actuală, iar pentru a le soluționa e nevoie de a avea o abordare sustenabilă în toate domeniile de activitate ale omenirii. Organizația Internațională a Viei și Vinului a definit încă în 2004 conceptul de viticultură și vinificație sustenabilă: „O industrie vitivinicolă durabilă presupune o strategie globală la nivelul cultivării și procesării strugurilor, care încorporează sustenabilitatea economică, reducerea riscurilor pentru mediu, siguranța produselor și sănătatea consumatorilor, dar și care pune în valoare patrimoniul istoric, cultural, ecologic.”

Joel Rochard, inginer, oenolog, expert internațional în dezvoltarea durabilă, Franța:

„Atunci când vorbim despre durabilitate în viticultură și vinificație ne referim la: conservarea mediului înconjurător, reducerea consumului de apă, de energie și gestionarea eficientă a deșeurilor. Dacă e să vorbim de gestionarea deșeurilor, în Franţa,  am trecut de la distilarea tescovinei la compostare. Cu alte cuvinte, transformăm deșeurile în îngrășăminte, pe care apoi le folosim tot în viticultură. Înlocuirea îngrășămintelor chimice cu cele organice face parte, de asemenea, din conceptul de durabilitate.”

Expertul francez recunoaște: pentru a implementa conceptul de durabilitate la scară largă e nevoie de susținerea din partea statului, dar și de activități educaționale pentru toți actorii sectorului, care trebuie să conștientizeze că investind azi într-o afacere durabilă, își vor reduce cheltuielile de mâine și vor avea noi oportunități.

În viitorul nu foarte îndepărtat, durabilitatea va deveni și ea o cerință a distribuitorilor și importatorilor, alături de cele ce țin de calitatea strugurilor și a vinului. Expertul susţine că o filieră vitivinicolă care reușește să implementeze metode sustenabile de producere a vinului va avea un succes mult mai mare și o recunoaștere pe piețele internaționale.

Telegram