Использование молодежью электронных сигарет стало яблоком раздора между США и Великобританией
Telegram

Использование молодежью электронных сигарет стало предметом споров между Соединенными Штатами Америки и Великобританией. Американцы считают, что есть риск того, что использование электронных сигарет создаст   из подростков новое поколение курильщиков. Британцы же  утверждают, что маловероятно, что электронные устройства привлекут молодых людей, которые раньше не курили. Чтобы найти объяснение такой разнице  мнений, статья в издании The Guardian изучает ситуацию в обеих странах.

И в Англии, и в Америке были проведены исследования использования электронных сигарет. Оказалось, что почти 37% американских подростков возраста 18 лет использовали электронные сигареты, а в Великобритании этот показатель составляет лишь 23%.

Разница методологий

В Соединенных Штатах Америки молодых людей спрашивали, использовали ли они электронные сигареты  за  последние 30 дней. Это довольно широкий диапазон. Таким образом, молодые люди в течение месяца могли один или два раза попробовать электронную сигарету. А в Великобритании поставили акцент на постоянное использование: молодых людей спрашивали, использовали ли они электронную сигарету в течение недели. Кроме того, британские исследования показали, что всего 1% респондентов, которые никогда не курили, попробовали вейп. Это значит, что остальные участники исследования – курильщики.

Особенности регуляторной политики

С 2016 года в Великобритании запрещена любая форма рекламы электронных сигарет. Не так в США: там  новые устройства становятся популярными у молодежи. Например, JUUL – маленькие устройства, которые легко использовать, и с помощью которых никотин быстрее попадает в организм, по сравнению со старыми моделями. Кроме этого, в Европейском Союзе регламентируют количество никотина в электронных сигаретах, а в США нет.

Отношение к никотину

В Великобритании официально принято руководство для снижениярисков, связанныхс употреблением табака. В документе упоминается, что никотин, в отличие от тысяч других химических веществ, содержащихся в сигарете, –не самый вредный компонент табака. В Соединенных Штатах в официальных документах можно найти фразу: «Согласно исследованиям, никотин поражает мозг на этапе развития». Это значит, что любое использование молодежью электронных сигарет вызывает озабоченность.

Выводы

Разница мнениймежду США и Великобританией показывает, что усилия, направленные на предотвращение использования подростками электронных сигарет, могут повлиять и на взрослых курильщиков, которые с помощью электронных устройств могли бы отказаться от обычных сигарет. Автор статьи отмечает, что «мы не должны выбирать между защитой молодых людей и поддержкой курильщиков, которые могут заболеть или преждевременно умереть от болезней, связанных с курением, если они не смогут отказаться от этой пагубной привычки. Задача 2019 года и будущих лет в том, чтобы найти правильный баланс».

Utilizarea țigărilor electronice de către tineri – mărul discordiei dintre SUA și Marea Britanie

Utilizarea țigărilor electronice de către tineri a devenit un subiect contradictoriu în Statele Unite ale Americii și în Marea Britanie. În timp ce americanii susțin că există riscul ca utilizarea țigărilor electronice să creeze o nouă generație de fumători în rândul adolescenților, britanicii afirmă că este puțin probabil ca dispozitivele electronice să atragă tinerii care nu au fumat niciodată. Publicația The Guardian a studiat situația din cele două țări pentru a determina cum se explică aceste diferențe.

În ambele state sunt desfășurate sondaje privind utilizarea țigărilor electronice. Cercetările sociologice arată că aproape 37% dintre adolescenții americani cu vârsta de 18 ani au utilizat țigări electronice, iar în Marea Britanie – 23%.

Metodologii diferite

În Statele Unite ale Americii, tineri au fost întrebați dacă au utilizat țigări electronice în ultimele 30 de zile, măsurător considerat destul de larg. Adică tinerii ar fi putut încerca o dată sau de două ori țigara electronică timp de o lună. În același timp, în Marea Britanie s-a pus accentul pe utilizarea regulată, tinerii fiind întrebați dacă au utilizat dispozitivele pe parcursul săptămânii. Mai mult, sondajele britanicilor arată că doar 1% din respondenții care nu au fumat niciodată au încercat vape, fapt ce ar însemna că restul sunt fumători.

Politici diferite

Din 2016, în Marea Britanie este interzisă orice formă de publicitate a țigărilor electronice. Nu este și cazul SUA, unde dispozitivele noi obțin popularitate în rândul tinerilor. Spre exemplu – JUUL – dispozitive mici, discrete și ușor de utilizat și care livrează nicotina mult mai rapid în comparație cu modele vechi. De asemenea, cantitatea de nicotină din țigările electronice este reglementată în Uniunea Europeană, dar nu și în SUA.

Atitudinea față de nicotină

În Marea Britanie există un ghid oficial de reducere a riscurilor asociate consumului de tutun. În document se menționează că nicotina nu este cea mai nocivă substanță din tutun, ci alte mii de chimicale provenite din țigară. În Statele Unite afirmația că „nicotina afectează creierul la etapa de dezvoltare, potrivit studiilor” se găsește în documentele oficiale. Acest lucru înseamnă că orice utilizare a țigărilor electronice de către tineri provoacă îngrijorări.

Concluzii

Diferențele de opinii dintre USA și UK ne demonstrează că efortul de a opri adolescenții să utilizeze țigări electronice ar putea descuraja și adulții fumători care ar putea renunța la țigările obișnuite cu ajutorul dispozitivelor electronice. Autorul articolului menționează că „nu ar trebui să fim obligați să alegem între protecția tinerilor și susținerea fumătorului, care ar putea să sufere sau să moară prematur din cauza bolilor asociate fumatului, în cazul în care nu poate să renunțe la aceste viciu. Provocarea anului 2019 și de viitor este asigurarea unui echilibru corect”.

 

 

Telegram