Стажировка на locals с гонораром за материалы
Telegram

До 10 февраля можно подать заявку на стажировку в одном из пяти местных изданиях.

В рамках проекта IREX Europe “Укрепление независимых СМИ и медиа грамотности в Молдове” объявляется набор на обучение для студентов факультета журналистики и начинающих журналистов из всех районов Молдовы и Приднестровья, которые хотят повысить качество своих видеорепортажей, посвященных основным проблемам, актуальным для Евросоюза и для мира.

В результате конкурса будут отобраны не менее восьми (8) журналистов для подготовки 5-10-минутных репортажей с акцентом на права человека, борьбу с коррупцией, экономическое развитие, культурные и социальные проблемы, о том, как ЕС и международная политика в целом влияют на Молдову и ее население. Участвовать в конкурсе могут представители различных средств массовой информации (печать, радио, телевидение, интернет), а также студенты факультетов/школ журналистики. Приветствуется минимальный опыт работы с видео.

Во время этой стажировки у молодых журналистов будет возможность пройти обучение. Предмет тренингa будет выбран в соответствии с потребностями заявителей, включенных в анкету, а также будет возможность проходить два месяца обучения learning-by-doing в соответствующих учреждениях, таких как:

  • газета журналистских расследований
  • радиостанция
  • региональное телевидение
  • интернет-новостной портал
  • интернет-журнал

Отобранные студенты будут выпускать журналистские материалы и будут проходить практику в одной из следующих медийных организаций: Ассоциации Независимых Tелевизионных Журналистов (ATI), Locals.md, Радио Свободная Европа, Canal Regional – студия BasTV (с двухнедельной стажировкой в центральной студии в Кишиневе), NewsMaker в течение 30-40 дней в апреле – ноябре 2019 года[1] и будут транслироваться по телевидению радио и интернет-порталам на национальном и местном уровне. Программа будет покрывать расходы отобранных журналистов на производство телесюжетов и поездки в Кишинев.

Выбранные журналисты должны будут подготовить и опубликовать по крайней мере 4 материала, связанные с выбранной тематикой (исходя из их возможностей и опыта в этой области) и с целями и внутренней политикой учреждения, в котором они пройдут практику.

На основе видео-продукта участники вместе с члены съемочной группы будут иметь возможность организовать общественные обсуждения в регионах страны, анализируя репортаж вместе с аудиторией. По окончании стажировки участники поделятся опытом и уроками с наставниками и командой производства.

Журналисты получат гонорар за участие в программе до 300 USD за 5 материалов, включая видео репортаж.

IREX Europe призывает русскоязычных журналистов принять участие в конкурсе.

Заинтересованные лица могут отправить свое резюме менеджеру программы Виорике Паламарчук – [email protected], координатору программы Даниелe Галай – [email protected] и заполнить форму заявки до 10 февраля 2019 года.

Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к Даниелe по тел. 060464641 или Виорике – [email protected]. Мы оставляем за собой право связаться только с прошедшими отбор кандидатами.

IREX Europe является некоммерческой, неправительственной организацией, предоставляя инновационные программы, направленные на улучшение качества образования, поддержку независимых средств массовой информации, содействие плюралистического развития гражданского общества и уменьшения конфликта. Больше информации по ссылке.

[1] график стажировок будет разработан по согласованию с учреждением, в котором будет проходить стажировка.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Concurs pentru jurnaliști și studenții la jurnalism

În cadrul programului „Consolidarea Presei Independente și a Educației Mediatice în Moldova” implementat de IREX Europe, lansăm un concurs pentru studenții la facultatea de jurnalism și jurnaliștii începători din întreaga republică, inclusiv regiunea Transnistreană, care doresc sa-și îmbunătățească performanțele în domeniul producerii reportajelor de investigație și a celor sociale pentru televiziune, radio și media online. Cel puțin 8 participanți vor fi selectați pentru a produce video reportaje de 5-10 minute, cu accent pe drepturile omului, combaterea corupției, dezvoltare economică și culturală, probleme sociale şi alte fenomene ce afectează populația R. Moldova. Se va face referire sau paralelă la situația din țările UE.

În cadrul acestui stagiu, tinerii jurnaliști vor avea posibilitatea să urmeze un training în domeniul jurnalismului, subiectul fiind ales în baza doleanțelor incluse în formular și să petreacă cel puțin 30 de zile, cumulativ pe parcursul a 6 luni, ( așa numitul learning-by-doing) în cadrul unei instituții de presă, cum ar fi:

  • un ziar de investigație
  • un post de radio/TV
  • o televiziune regională
  • un portal de știri online
  • o revistă online

Studenții selectați vor produce materialele jurnalistice și își vor petrece stagiul[1] la una din organizatiile de presă: Ziarul de Gardă (ATI), Locals.md, Radio Europa Libera, Canal Regional – Bas TV (cu un stagiu de 2 săptămâni la studioul central din Chisinău), NewsMaker, iar materialele lor vor fi difuzate la posturile de televiziune și radio naționale și locale. În afară de video-ul de bază, participanții vor mai elabora 4 materiale (în formatul pe care şi-l vor alege bazându-se pe capacități și experiența în domeniu) pentru a-şi întări cunoştinţele şi abilităţile reportericeşti. Materialele vor fi tipărite în Ziarul de Gardă și/sau publicate pe portalurile on-line ale partenerilor. Toate materialele media vor fi în concordanță cu obiectivele și politica internă a instituției în care își vor petrece stagiul.

În baza materialului video produs, participanții, împreună cu echipa de producție, vor avea ocazia să organizeze discuții publice în regiuni, analizând și explicând subiectul respectiv împreună cu publicul larg. La finele stagiului, în cadrul unei ședințe comune, participanții vor avea posibilitate să-și împărtășească între ei experiența și lecțiile învățate.

Toate cheltuielile legate de producerea reportajului TV şi a celor 4 materiale ulterioare precum și deplasările jurnaliștilor în țară vor fi acoperite de program. De asemenea, participanții vor primi un onorariu de pînă la 300 USD pentru cele 5 materiale, inclusiv reportajul video.

IREX Europe îi încurajează atât pe jurnaliștii vorbitori de română, cât și pe cei de limbă rusă să participe la acest concurs.

Experiența de lucru cu imaginea video va constitui un avantaj.

Persoanele interesate sunt solicitate să trimită CV-ul la adresa [email protected], Viorica Palamarciuc, Manager de Proiect, și să completeze formularul de aplicare online pînă pe data de 10 februarie 2019.Pentru detalii puteți să o contactați pe Daniela Galai, Coordonator de Proiect la 060464641 sau 022/22.55.95 sau pe Viorica Palamarciuc, la adresa de email menționată. Doar candidații preselectați vor fi contactați.

IREX Europe est o organizație non guvernamentala, non profit ce oferă programe inovative pentru îmbunătățirea calității educației, consolidarea presei independente, stimulează dezvoltarea unei societăți civile pluraliste și contribuie la reducerea conflictelor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați: www.irex-europe.fr

[1] Programul și calendarul stagiului vor fi elaborate în comun acord cu instituția în care veți urma stagiul

Telegram