«LE PAYS: VENIND ACASĂ» – ПЕРВАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА СОЦИАЛЬНОГО ТЕАТРА «BI-POLAR»
Telegram

Пьеса «Le pays: Venind acasă» – первая театральная постановка экспериментального музыкально- драматического театра «BI-POLAR» в Молдове, отражающая в художественной форме, с нюансами драмы и юмора, проблему миграции в Молдове, была представлена в воскресенье, 10-го марта, в общественном центре «Meteora».

Семейные конфликты, смерть близкого человека, алкогольная зависимость близких родственников и другие, казалось бы, нерешаемые проблемы склоняют молдавскую молодежь покинуть родную страну в поисках лучшей жизни. Но находят ли они счастье за пределами родины и достойное место в чужом обществе? Эти сложные вопросы висят в воздухе на протяжении пьесы, глубокий смыл которой режиссер Анжела Николаоу передала без помощи слов, а только через музыку и танец.

«Идея Спектакля возникла из любви к Молдове, из сопереживания тому, что происходит вокруг и активной социальной позиции. Я убеждена, что каждый человек творит историю своей страны, что через общую культуру формируются общие ценности и отношение к себе, людям и стране. Проблема миграции – это нож в спину обществу, а ведь на самом деле всегда «хорошо там, где нас нет». Я же предпочитаю считать, что человек красит место, а не наоборот. Легко уехать туда, где кто-то когда-то сделал страну готовой для реализации амбиций, талантов. А слабо это сделать в Молдове? В хаосе, страхе вести за собой и создавать предпосылки для реализации потенциала личности. Обвинять тех, кто ничего не делает для своей страны – означает косвенно обвинять себя. “Те” — это и ты, и я, и они…Мы…» – говорит Анжела Николаоу, режиссер пьесы.

Роли в пьесе сыграли молодые таланты, в основном ученики 12-х классов, увлеченные актерским искусством. Некоторые из них имеют хореографическую и театральную базу, но для большинства ребят, задействованных в пьесе, это был первый актерский и сценический опыт.

«Эта история показалась мне очень актуальной, и я считаю, что именно такие темы должны звучать со сцен Молдовы. Мы прожили на сцене три истории, и, как минимум одна из них является близкой каждому зрителю. Это трагические истории, отвечающие на вопрос, почему уезжает за границу молдавская молодежь. Мы вместе с коллегами приложили очень много усилий и времени для того, чтобы донести до вас этот смысл.» – прокомментировала Анна Кисакова, исполнительница одной из ролей в пьесе.

“Этот спектакль затрагивает очень больную в нашем обществе тему. Наверное, у каждого человека в этом зале и во всей стране есть кто-то из близких, кто покинул родной дом в поисках лучшей жизни. Очень важно, чтобы люди, которые уже уехали и те, кто только раздумывает над этим поняли, как это поняли в финале пьесы ее героини, что они нужны своей стране, и родина всегда их примет обратно. Но и мы, живущие здесь, должны приложить все усилия, чтобы молодежи не хотелось уезжать, а те, кто когда-то покинули страну, однажды захотели вернуться.” – поделился своими впечатлениями один из зрителей.

Интересным фактом, делающим эту постановку уникальной, являются наряды героев пьесы, предоставленные из коллекции одежды „Guy de Maupassant”. Коллекция была создана Центром творческой реабилитации «VRC-Moldova», клиентами которого являются люди с проблемами, связанными с психическим здоровьем.

Организаторами мероприятия выступили общественная организация „Proiectul Casa Mare”, Национальная ассоциация социальных экспертов и социальных работников Молдовы, а также центр «VRC-Moldova». В будущем пьеса будет представлена и в других местах столицы и республики.

 

Для дополнительной информации: Алина Загороднюк, Mobil: 069874831, e-mail: [email protected]

“LE PAYS: VENIND ACASĂ” – PRIMA PRODUCȚIE TEATRALĂ A TEATRULUI SOCIAL “BI-POLAR”

 

Duminică, 10 martie, în clubul “Meteora” a fost pusă în scenă piesa ”Le pays: Venind acasă” – prima producție teatrală a teatrului dramatic-muzical-experimental ”BI-POLAR” în Moldova, reflectând în formă artistică, cu nuanțe de dramă și umor, problema exodului de tineri din Moldova.

Conflicte în familie, moartea persoanei apropiate, dependența de alcool a membrilor familiei și alte probleme ce par a nu avea soluție îi fac pe tinerii moldoveni să părăsească țara lor de origine în căutarea unei vieți mai bune. Dar găsesc fericirea în afara patriei lor și un loc demn într-o societate străină? Aceste întrebări sunt relatate pe parcursul piesei, un mesaj profund pe care regizoarea Angela Nikolaou a transmis-o fără ajutorul cuvintelor, ci numai prin muzică și dans.

“Ideea pentru scenariul acestui spectacol a apărut din dragostea față de Moldova, din empatie pentru ceea ce se întâmplă în jur și dintr-o poziție socială activă. Sunt convinsă că fiecare persoană creează istoria țării sale, că valorile și atitudinile comune față de sine, oameni și țară sunt formate printr-o cultură comună. Problema migrației este un cuțit în spatele societății și, de fapt, mereu ne gândim “e bine acolo unde noi nu suntem”. Prefer să presupun că persoana înfrumusețează locul și nu invers. Este ușor să ne mutăm acolo unde cineva cândva deja a pregătit țara pentru a satisface ambițiile și talentele oamenilor. Dar oare nu putem să o facem în Moldova? In situație de haos si frică să putem conduce și crea condiții pentru a deschide potențialul unei personalități. Blamând pe cei care nu fac nimic pentru țară, de fapt, ne blamăm pe noi înșine într-o formă indirectă. “Ei” sunt atât tu cât și eu și el … într-un cuvând – Noi … “spune Angela Nicolaou, regizoarea piesei.

Rolurile în acest spectacol au fost jucate de tinere talente, elevi în clasa a XII-a și studenți pasionați de actorie. Unii dintre ei au o bază coregrafică, dar pentru majoritatea aceasta a fost prima experiență de evoluare în scenă.

“Această poveste părea foarte relevantă pentru mine și cred că anume astfel de subiecte ar trebui jucate pe scenele Moldovei. Am trăit pe scenă 3 istorii și cel puțin una a părut cunoscută fiecărui spectator. Acestea sunt istorii tragice care răspund la întrebarea de ce tinerii moldoveni pleacă în străinătate. Împreună cu colegii, am depus mult efort și timp pentru a vă transmite acest mesaj”, a comentat Anna Chiisacova, una din actrițele acestei piese.

“Acest spectacol atinge un subiect foarte dureros pentru societatea noastră. Probabil că fiecare persoană din această cameră și din întreaga țară are la acest moment pe cineva apropiat plecat în străinătate în căutarea unei vieți mai bune. Este foarte important ca oamenii care au plecat deja sau cei care se gândesc la asta, să ajungă la concluzia la care au ajuns și eroinele piesei la final și, anume, că țara lor are nevoie de ei și că patria îi va accepta mereu înapoi. Dar, totodată, și noi, cei ce locuim aici trebuie să depunem tot efortul pentru ca tinerii noștri să nu mai dorească să părăsească țara, iar cei care au plecat, să își dorească să se întoarcă înapoi. ” – și-a împărtășit impresiile unul dintre spectatori.

Un fapt demn de remarcat care face ca acest spectacol să fie unic este că costumația eroilor din această piesă a reprezentat colecția de haine “Guy de Maupassant”. Colecția a fost creată de Centrul de Reabilitare Vocațională VRC-Moldova, ai cărui clienți sunt persoane cu probleme de sănătate mintală.

Organizatorii acestui eveniment sunt A. O. „Proiectul Casa Mare”, Asociația Națională a Experților și Asistenților Sociali din Moldova și centrul „VRC-Moldova”. Pe viitor piesa urmează să fie jucată și pe alte scene, atât din capitală, cât și din întreaga țară.

 

Pentru informație suplimentară: Alina Zagorodniuc, Mobil: 069874831, e-mail: [email protected]

 

Telegram

Что ещё почитать: