Video, foto: Sinagoga și ruinele Cimitirului Evreiesc, prin prisma tânărului istoric Nicolai Kirnev
Telegram

Cimitirul Evreiesc din Chișinău este un loc care tăinuiește nenumărate monumente istorice și artistice rare, printre care Sinagoga — un obiect cu o arhitectură deosebită, aflată pe cale de ruinare. Am descoperit de la tânărul istoric Nicolai Kirnev care este situația la moment și ce acțiuni de întreprind.

Nicolai manifestă un interes sporit față de renovarea cimitirului pe parcursul a câțiva ani consecutiv, ghidând grupuri de tineri proactivi, alături de care a efectuat acțiuni de salubrizare și a bătut la uși pentru a obține un ajutor. „Mă bucur totuși că sunt persoane care își sacrifică timpul”, menționează tânărul.

„Consider că Cimitirul Evreiesc e o rușine a orașului, la fel pot fi numite mai multe locuri părăsite, avariate și neîngrijite din Chișinău. În primul rând, municipalitatea și Ministerul Culturii sunt cei responsabili de îngrijirea monumentelor protejate de stat. Lipsa unui buget este mereu o scuză, iar dorința poate contribui la schimbări. La fel precum și comunitatea evreiască se poate implica pentru a da o nouă viață cimitirului ruinat, ce are morminte și pietre funerare deosebit de frumoase.”

Am organizat acțiuni de salubrizare a Cimitirului Evreiesc de patru ori, timp de trei ani consecutiv și am avut parte de ajutorul voluntarilor și de susținerea Comunității Evreiești. Nu ne-a reușit să facem multe lucruri și situația la general nu s-a schimbat. La moment, suntem un grup de tineri care înaintează inițiativa de a găsi sponsori pentru o salubrizare de proporții și pentru a acoperi sinagoga cu o construcție de tip umbrelă, astfel încât ploaia și vântul să nu o distrugă de tot.

Sinagoga de pe teritoriul cimitirului, construită de evrei la sfârșitul secolului al XIX-lea, se află în aceeași stare deplorabilă. Anul trecut căutam sponsori și am scris multor centre culturale evreiești din Europa, dar nu am primit un răspuns, iar în 2015, Primarul Dorin Chirtoacă a promis că va lua în calcul restaurarea locului. Totuși nu s-a făcut nici un pas și nu se știe dacă vor fi luate măsuri pe viitor.

Recent, Nicolai a publicat un video care afișează imagini ale capelei și pietrelor funerare abandonate.

„Acest loc unic din Chișinău mă atrage iar și iar prin vechimea și misterul său, model al indiferenței și neglijării oamenilor și un model tragic al sorții unui întreg popor”, a scris Nicolai în descrierea video-ului pe care l-a publicat.

În caz dacă, potrivit spuselor administratorului cimitirului, vor fi nivelate câteva sectoare, cele mai vechi din preajma sinagogii — va fi culmea! Chiar dacă acolo pietrele funerare sunt ruinate, vandalizate, „înecate” în iarbă și copaci, acel loc trebuie conservat, deoarece el a rămas printre puținele, unde trecutul Chișinăului s-a oprit.

Scurt istoric

Potrivit Wikipedia, Cimitirul Evreiesc, situat în sectorul Buiucani pe str. Milano, 1, este cel mai vechi cimitir din Chișinău — funcționează din anul 1887, cu toate că primele morminte sunt atestate de la începutul secolului al XIX-lea, iar alte surse îi atribuie o vârstă de la 200 până la aproape 300 de ani.

Cel de-al doilea război mondial a adus deteriorări considerabile în par­tea de est a cimi­ti­ru­lui. În 1958, teri­to­riul a fost divi­zat în două părți, una din­tre care a fost ulte­rior trans­for­mată de auto­ri­tăți într-o piață agri­colă. Către 1960, par­tea de est a cimi­ti­ru­lui a fost demolată, iar pie­trele de mor­minte au fost zdro­bite și apoi folo­site la con­struc­ția gar­du­lui pentru partea de vest, dar și pen­tru alte cimi­tire din Chi­și­nău, pre­cum și pen­tru pava­rea ale­i­lor din actualul parc „Alunelul”, învecinat cu cimitirul. Pe teri­to­riul cân­dva ocu­pat de cimi­tir au mai fost ame­na­jate tere­nuri de tenis și blo­curi loca­tive.

Starea curentă a cimitirului este dezastruoasă. Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor a evaluat cimitirul ca fiind într-o stare avansată de degradare. Toate mormintele sunt lăsate la voia sorții, cu excepția celor pentru care se plătește anual o anumită sumă.

În curând va avea loc o nouă acțiune de salubrizare a Cimitirului Evreiesc, pe data de 7 aprilie, la ora 10:00. Evenimentul pe Facebook.

Foto, video: Nicolai Kirnev

Sursă: Locals.md

Telegram