Moldcell «Личные данные в информационном обществе»
Telegram

Европейский месяц Кибер Безопасности-2017 не прошел незамеченным и для Молдовы. Компания Moldcell в партнерстве с Национальным Центром по Защите Персональных Данных Республики Молдова организовала мероприятие, посвященное защите персональных данных.

Представители Moldcell и НЦЗПД рассказали о роли, важности и необходимости обеспечения высокого уровня защиты персональных данных.

Участие НЦЗПД в качестве основного органа управления в этой области стало знаменательным, с точки зрения законодательного подхода к проблеме защиты персональных данных.
«Основная цель заключается в массовом информировании общества о рисках автоматизации информационных процессов. Граждане всё чаще требуют защиты своей личности, защиты своих данных,мы в свою очередь обязательно создадим новые положения в этой сфере, чтобы общество и каждый человек в частности, чувствовали себя защищенными.» Сергей Бозяну, Заместитель Начальника Главного Управления Надзора и Соответствия, НЦЗПД.

Право на сохранность личных данных и неприкосновенность частной жизни, а также, свобода выражения, являются основополагающими правами человека, и соблюдение этих прав лежит в основе принципа работы компании Moldcell. Во время мероприятия представители Moldcell поделились своим опытом по внедрению комплексных мер для обеспечения процесса обработки персональных данных, которые обеспечиваются в соответствии с международно-правовыми стандартами и передовыми методами, озвучили перспективы и международные тенденции в области защиты персональных данных.

«Персональные данные – это основа для возникновения и развития множества технологий будущего. В то же время, предоставление всех личных данных может привести к нарушению права на личную жизнь. Баланс может быть соблюден за счет установления четких правил для обеих сторон этого процесса – как для оператора персональных данных, так и для их владельца. Сочетание законодательных актов, информированности владельцев данных, стандартизации и транспарентности обработки персональных данных оператором –  должно создать необходимый баланс между соблюдением прав и развитием технологий, сервисов и услуг.» Сергей Узун, специалист по Информационной Безопасности, Moldcell.

«В компании Moldcell действует чётко определенный процесс защиты персональных данных, основанный на инструкциях, правилах и стандартах, продиктованных потребностями информационного общества. Таже, у нас работают специалисты, ответственные за сохранность данных,. Все процессы компании основаны на соблюдении принципа сохранности данных, а политика конфиденциальности является естественным компонентом нашего взаимодействия с клиентами и их персональными данными.» Диана Бучюшкан, специалист по сохранности данных, Moldcell.

Eveniment Moldcell ”Datele cu Caracter Personal într-o Societate Informațională”

În luna Europeană a Securității Cibernetice 2017, compania Moldcell, în parteneriat cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al RM, a organizat un eveniment dedicat protejării datelor cu caracter personal.
Reprezentanții Moldcell și CNPDCP au vorbit despre rolul, importanța și necesitatea asigurării unui nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal, pentru a face față dezvoltării exponențiale a tehnologiilor informaționale.

Prezența CNPDCP, în calitate de autoritate principală de control în acest domeniu, a fost mai mult decât necesară, în vederea abordării legislative a acestui subiect și a măsurilor coercitive implicate, în mod special prin disponibilitatea manifestată de a oferi suport  tuturor operatorilor de date cu caracter personal pentru asigurarea alinierii acestora cadrului normativ.

”Scopul principal este de a disemina domeniul protecției datelor, precum și de informa societatea care sunt riscurile automatizării proceselor informaționale. Cetățenii tot mai mult solicită să le fie protejată identitatea, să le fie protejate datele[…], și noi ne bucurăm și apreciem aceste solicitări și cu siguranță o să venim cu noi reglementări în acest domeniu, pentru ca societatea și fiecare persoană fizică în parte să se simtă protejată.” Sergiu Bozianu, Șef Adjunct Direcția Generală Supraveghere și Conformitate, CNPDCP.

Dreptul la confidențialitatea datelor cu caracter personal și la viața privată, precum și libertatea de exprimare, sunt drepturi fundamentale ale omului, iar respectarea acestor drepturi stă la baza principiului de funcționare a companiei Moldcell. În cadrul evenimentului, reprezentanții Moldcell au împărtășit experiența lor în vederea implementării unor măsuri complexe pentru asigurarea unui proces de prelucrare a datelor cu caracter personal securizat conform normelor legislative și celor mai bune practici internaționale. Totodată, au fost prezentate noutățile, perspectivele și tendințele internaționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

”Datele personale reprezintă baza pentru apariția și dezvoltarea unei varietăți de tehnologii viitoare. Pe de altă parte, furnizarea tuturor datelor cu caracter personal poate duce la încălcarea dreptului la viață privată. Echilibrul poate fi atins doar prin stabilirea unor reguli clare pentru ambele părți ale acestui proces – atât pentru operatorul de date cu caracter personal, cât și pentru proprietarul acestora. Combinația dintre acte legislative, conștientizarea proprietarilor de informații, standardizarea și transparența procesării datelor personale de către operator – ar trebui să creeze o balanță necesară între respectarea drepturilor și dezvoltarea tehnologiilor și a serviciilor.” Serghei Uzun, Responsabil de Secutitatea Informațională, Moldcell.

”În cadrul companiei avem un proces bine definit și dedicat protecției datelor cu caracter personal, bazat pe instrucțiuni, reguli și standarde înalte la nivel de grup și dictate de necesitățile unei societăți informaționale. Deasemenea, activează responsabili de confidențialitatea datelor cu roluri bine definite în sprijinirea eforturilor noastre de asigurare a confidențialității. Încorporăm confidențialitatea în procedurile noastre de zi cu zi și restructurăm felul în care ne desfășurăm activitatea până la designul serviciilor și rețelelor noastre, făcând din politică o componentă naturală a interacțiunii noastre cu clienții și datele personale ale acestora.” Diana Buciușcan, Responsabil de Protecția Datelor cu Caracter Personal, Moldcell.

Telegram