Ready! Steady! OM! #1 Parcul “Boris Glavan”
Начало: 09/08/2014 - 09:00
Место: Parcul Boris Glavan
Цена: free
FACEBOOK

Ну что, участники забега вокруг Земли, готовы защитить честь своей территории?

Для этого нужно:

1) Проснуться в субботу, 9 августа, пораньше и прийти в Парк “Бориса Главана” к 09:00 с твердым желанием победить.
2) Выбрать команду, за которую будете бежать.
– Команда Комсомольского Озера
– Команда Долины Роз
– Команда Парка “Бориса Главана”
3) Пробежать 3 километра по живописному рышкановскому парку.
4) Гордо взойти на пьедестал и забрать заслуженные призы.

Участники забега соревнуются в следующих номинациях:
– Командный зачет
– Мужской зачет
– Женский зачет
– Другие номинации

Возраст участников: от 13 лет

Требования: наличие спортивной обуви

Hei, participanților la cursa în jurul Pămîntului, sunteți gata să apărați onoarea teritoriului dumneavoastră?

Pentru a face acest lucru trebuie:

1) Să vă treziți sîmbăta, 9 august, mai devreme și să veniți în Parcul „Boris Glavan” la orele 9:00 cu o dorință puternică de a cîștiga.

2) Să alegeți echipa pentru care veți alerga.

– Echipa Lacului Comsomolist

– Echipa Văii Trandafirilor

– Echipa Parcului „Boris Glavan”

3) Să alergați 3 kilometri prin pitorescul parc de la Rîșcani.

4) Să pășiți cu mîndrie pe piedestal și să ridicați premiul binemeritat.

Participanții la cursă concurează în următoarele categorii:

– Clasament de echipă

– Clasament bărbați

– Clasament femei

– Alte nominalizari

Vîrsta participanților: de la 13 ani

Cerințe: pantofi de sport

Telegram