Filmul “Gard” de Natalia Jurminskaia
Telegram

Un gard nou, 2013
Natalia Jurminskaia

Începînd cu anul 2011, apariția noilor șantiere de construcție în Chișinău a creat multe divergențe în societate. Pe de o parte agenții economici, susținuți de reprezentanții primariei și funcționarii corupți, își extind afacerile ilegale, pe de altă parte jurnaliștii, activiștii și alți cetățeni luptă împotriva acestor acțiuni conspirative. De ani de zile locuitorii se confruntă cu astfel de intervenții în spațiul public, care în consecință duc la distrugerea zonelor verzi, a terenurilor de joacă pentru copii și la demolarea monumentelor de arhitectură.

Filmul realizat în anul 2013 pentru festivalului Amatorul prezintă cîteva cazuri mai importante din 2012-2013, care ar fi putut avea urmări grave pentru locuitori orașului. În majoritatea cazurilor societatea civilă și activiștii împreună cu presa liberă și funcționarii onești au obținut victorie, cu toate că unele bunuri materiale distruse nu au mai putut fi recuperate.

A new fence, 2013
Natalia Jurminskaia

Starting with year 2011, the appearance of new construction sites in Chisinau caused many divergences within society. On one hand, the economic agents, supported by representatives of the City Hall and corrupt functionaries, extend their illegal affairs, on the other hand, the journalists and the citizens try to fight against these conspirative actions. For many years the inhabitants of the city are confronting with such interventions in the public space, which consequently lead to the destruction of green areas, of the playgrounds for children and to the demolition of architectural monuments.

The film made in 2013 for the Amateur film festival presents several important cases from 2012-2013, which could have caused grave consequences for the city residents. In the majority of cases, the civil society and the activists in association with the free press and honest functionaries gained victory, although some destroyed material goods couldn’t be recovered.

Telegram