“Eu Văd…” – Expoziţie şi Discuţie @ Apartament Deschis// 06.03

În ajunul Zilei Internaţionale a Femeii Asociaţia Oberliht în colaborare cu Amnesty International Moldova organizează o expoziţie şi vă invită la o discuţie despre problema violenţei în bază de gen.

Vitalie Sprînceană şi Gheorghe Zugravu (Amnesty International Moldova) vor face o introducere în subiectul expoziţiei, care va fi urmată de o discuţie publică.

eu_vad_01Am avea cel puţin două motive de a vorbi despre violenţa gender (avem în vedere violenţa la care sunt supuse femeile). Primul motiv – aceasta este foarte răspândită – ea reprezintă cea mai frecventă formă de încălcare a drepturilor omului. Al doilea motiv ţine de faptul că această formă de violenţă este atât de aproape: ea are loc în spaţiile cele mai intime, în principal în cadrul familiei între soţi şi soţii, taţi şi fiice, feciori şi mame, nepoţi şi bunici. Aceste motive, dar şi altele, fac ca identificarea şi combaterea violenţei împotriva femeilor să fie un proces deosebit de dificil. Aceste motive fac ca violenţa împotriva femeilor să lase urme adânci şi traume în sufletele şi inimile femeilor din jurul nostru.

Expoziţia prezintă desene şi picturi realizate de copii şi tineri între 7 şi 24 ani, în baza unui apel lansat de Amnesty International Moldova în 2010, şi opiniile lor despre problema violenţei în bază de gen. Lucrările prezentate urmează să explice ce este violenţă în bază de gen sau să exprime viziunea autorilor asupra aceastei probleme, care să ajute la identificarea cazurilor de violenţă cînd acestea au loc.

În urma concursului, Amnesty International Moldova a selectat 16 lucrări care au fost multiplicate sub forma unor cărţi poştale. Aceste cărţi poştale sunt utilizate în cadrul campaniilor de informare şi mobilizare desfăşurate de către Amnesty International Moldova şi partenerii săi, locali şi internaţionali, în acţiunile de solidaritate a victimelor supuse violenţei în bază de gen, şi prevenirii a fenomenului dat.

eu_vad_02

Pentru trei săptămâni aceste cărţi poştale în combinaţie cu unele dintre desenele originale vor fi prezentate la Apartament Deschis. În momentul inaugurării expoziţiei veţi avea ocazia să luaţi unele cărţi poştale cu voi.

Amnesty International este o mişcare mondială a apărătorilor Drepturilor Omului, cu mai mult de 3 mln. de membri şi acitivişti la nivel global şi prezentă în peste 160 de state şi teritorii. Amnesty International militează la nivel global pentru drepturile omului pentru toţi.

chiosc.oberliht.com

APARTAMENT DESCHIS / FLAT SPACE
Inaugurare / Opening: 6 martie 2013, ora 16:00
str. București 68/1, Chișinău
program: 6-27 martie 2013

 
With International Woman Day in the back of our minds Oberliht Association in collaboration with Amnesty International Moldova organizes an exhibition and a discussion about the issue of gender based violence.

In relation to the exhibition there will be an introduction to the topic presented by Vitalie Sprinceana and Georghe Zugravu (Amnesty International Moldova) followed by an open discussion.

eu_vad_01

There are two major reasons to talk about gender-based violence (by which we mean mostly violence directed against women). The first is that this type of violence is pervasive – it represents the most frequent violation of human rights. The second reason is the fact that it is so familiar and close – it is being perpetrated mainly within the family and between the closest persons: husbands and wives, fathers and daughters, sons and moms, grandsons and grandmothers. These reasons, but not only them, make it very difficult to identify and fight with it; these very same make it leave deep traces into the minds and hearts of the women around us.

The exhibition is the result of an open call Amnesty International Moldova did in 2010, inviting young people between the ages of 7 and 24 to send in drawings with their views on gender based violence. The works presented are to explain what is gender-based violence, to express a vision on this issue and to help identify cases of violence when they occur.
Following the contest, Amnesty International Moldova selected 16 works and printed them as postcards. These postcards are used for information and mobilization campaigns carried out by Amnesty International Moldova and its local and international partners, for actions of solidarity for victims of gender-based violence and prevention of this phenomenon.

eu_vad_02

For three weeks these postcards in combination with some of the original drawings will be shown at Flat Space. During the opening you also will have the chance to take some postcards for you.

Amnesty International is a global movement of Human Rights activists, with more than 3 mln. members and activists globally and present in more than 160 countries and teritories. Amnesty International campaigns globally for human rights for all.

APARTAMENT DESCHIS / FLAT SPACE
Inaugurare / Opening: 6 martie 2013, ora 16:00
str. București 68/1, Chișinău
program: 6-27 martie 2013

chiosc.oberliht.com

Telegram