Expoziția „Mami, nu vreau război!!!”
Начало: 30/09/2022 - 12:00
Место: str. 31 August 1989 nr. 121 A
Цена: -

În septembrie 1939, a izbucnit cel de-Al Doilea Război Mondial. 83 de ani mai târziu, spunem NU războiului din nou! Pe 30 septembrie, la ora 12.00, în fața Muzeului Național de Istorie a Moldovei va fi vernisată emoționanta expoziție polono-ucraineană „Mami, nu vreau război!!!”.

Împreună cu Ambasada Republicii Polone la Chișinău și cu Ambasada Ucrainei în Republica Moldova vom vernisa o expoziție care ne arată războiul văzut prin ochii copiilor. Ținem să continuăm să sprijinim Ucraina și cetățenii ei. Țările noastre își exprimă astfel susținerea pentru Ucraina în aceste zile grele ale războiului.

Expoziția prezintă desene istorice ale unor copii polonezi din anul 1946, care înregistrează experiența lor din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și al ocupației germane din anii 1939-1945, dar și desene contemporane ale unor copii ucraineni despre războiul care se desfășoară în prezent în Ucraina și care se regăsesc pe portalul Mami, văd război / Mom I see war.

Asemănarea dintre desenele istorice și cele din zilele noastre este izbitoare. Copiii desenează tancuri, avioane din care sunt aruncate bombe, incendii și explozii. Desenează răniți și morți, case aflate în ruină, morminte. Se desenează pe ei înșiși și familiile lor, desenează evacuarea și evadarea. De asemenea, ei desenează speranța și visurile lor pentru viitor.

Multitudinea de emoții transpuse în desene: de la frică și disperare la speranța și credința în victorie, confirmă un lucru – copiii nu ar trebui să sufere din cauza războiului, ei merită să fie fericiți și iubiți.

Proiectul „Mom I see war” a fost lansat pentru a arăta războiul prin ochii copiilor din Ucraina și pentru a atrage atenția comunității mondiale asupra invaziei brutale a Rusiei.

„Acest proiect a adus laolaltă peste 10.000 de desene realizate de copii despre războiul și pacea în Ucraina, fiind creat pentru a surprinde ceea ce trăiesc copiii în timpul războiului și a arăta lumii întregi cât de puternici sunt Micii Ucraineni.”

Vernisarea expoziției va avea loc în date de 30 septembrie, ora 12.00, în fața Muzeului Național de Istorie a Moldovei.

Supervizare proiect: dr. Dorota Sadowska (Universitatea din Varșovia), prof. Olga Kulinich (Universitatea Națională „Taras Shevchenko” din Kiev), Mariusz Olczak (director Arhivele Documentelor Moderne)

Expoziția poate fi văzută pe gardul Muzeului Național de Istorie a Moldovei (str. 31 August 1989 nr. 121 A) în perioada 30 septembrie – 31 octombrie 2022.

Exhibition “Mommy, I don’t want war!!!”

September 30 – October 31, 2022

In September 1939, World War II broke out. 83 years later, we say NO to war again! On the 30th of September, at 12:00, in front of the National Museum of History of Moldova in Chisinau, the emotional Polish-Ukrainian exhibition “Mom, I don’t want war!!!” will be opened.

Together with the Embassy of the Republic of Poland in Chisinau and the Embassy of Ukraine in the Republic of Moldova, we will open an exhibition that shows us the war seen through the eyes of children. We want to continue to support Ukraine and its citizens. This is how our countries express their support for Ukraine in these difficult days of the war.

The exhibition features historical drawings by Polish children from 1946, which record their experience during World War II and the German occupation of 1939-1945, as well as contemporary drawings by Ukrainian children about the ongoing war in Ukraine. The drawings can be found also on the Mom I see war portal.

The similarity between the historical drawings and those of today is striking. Children draw tanks, airplanes from which bombs are dropped, fires and explosions. They draw wounded and dead, ruined houses, graves. They draw themselves and their families, evacuation and escape. They also draw their hopes and dreams for the future.

The multitude of emotions transposed in the drawings: from fear and despair to hope and faith in victory, confirms one thing – children should not suffer because of the war, they deserve to be happy and loved.

The project “Mom I see war” was launched to show the war through the eyes of children in Ukraine and to draw the attention of the world community to the brutal invasion of Russia.

“This project brought together over 10,000 children’s drawings about war and peace in Ukraine, created to capture what children experience during wartime and show the world how strong Little Ukrainians are.”

Opening: September 30, 12.00, in front of the National Museum of History of Moldova.

Project supervision: Dr. Dorota Sadowska (University of Warsaw), Prof. Olga Kulinich (National “Taras Shevchenko” University in Kyiv), Mariusz Olczak (director of the Archives of Modern Documents)

The exhibition can be seen on the fence of the National Museum of History of Moldova in Chisinau (31 August 1989 street, nr. 121 A) between September 30 and October 31, 2022.

 

Telegram