Parlamentul deschis față de producătorii de energie verde
Telegram

Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie sunt mulțumiți de rezultatele discuțiilor cu dl. Igor Grosu, Președintele Parlamentului RM și dl. Dumitru Alaiba, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, care au avut loc la 31 octombrie în incinta Parlamentului. Discuțiile au fost constructive, axate pe identificarea soluțiilor de consolidare a securității energetice a țării și susținerea producătorilor locali de energie electrica din surse regenerabile, care au un rol deosebit în perioada de criză energetică.

Producătorii de energie electrică din surse regenerabile au apreciat deschiderea manifestată de toți participanții la ședință și abordarea constructivă în lansarea procesului de elaborare a modificărilor și completărilor la cadrul legislativ în domeniu pentru consolidarea drepturilor producătorilor autohtoni pe piața energiei electrice.

Asemenea format al discuțiilor permite o comunicare directă între producătorii de energie electrică din surse regenerabile și factorii de decizie din țară fapt ce va crea premise pentru soluționarea problemelor identificate.

Astfel, în cadrul ședinței producătorii de energie din surse regenerabile au atras atenție la modul discriminator de formare a prețului la energia produsă din surse regenerabile și achiziționată pe piața internă, lipsa mecanismului de contractare operativa a energiei produse de către furnizorii de pe piață, precum și mecanismele de piață de susținere a investițiilor în domeniu ce ar permite creșterea ponderii acestui sector și consolidarea independenței energetice a țării.

Participanții la discuție au înțeles aspectele conflictuale ale cadrului juridic și au manifestat disponibilitate sporită de a iniția amendamentele necesare pentru eliminarea lor și crearea unui mediu concurențial și competitiv în sector pentru investiții și dezvoltare durabilă.

Profitând de prezența reprezentanților ANRE, discuțiile s-au referit și la costurile suplimentare necesare de suportat de producătorii de energie regenerabilă la aplicarea regulilor pieței și asigurarea funcționarii pieței de echilibrare. În pofida necesitații respectării acestor norme internaționale, o flexibilitate suplimentară și o abordare selectivă și rezervată trebuie să fie față de producătorii de energie regenerabilă care au făcut investiții asumate pe cont propriu și fără careva suport din partea statului.

Participanții la ședință au convenit de a continua dialogul și comunicarea pe platforma Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, care după recepționarea propunerilor de modificare și completare a cadrului juridic va propune o inițiativă legislativă în termeni proximi.

Suntem convinși că modernizarea cadrului juridic în domeniul energiei regenerabile și promovarea unor principii moderne, progresiste și stimulatorii la formarea prețurilor și achiziționarea prioritară a acesteia pe piața internă va crea premise pentru noi investiții în sector și majorarea ponderii energiei electrice produse în țară și micșorarea dependenței de importul produselor energetice din străinătate. Astfel, Republica Moldova va reuși să-și consolideze independența și securitatea sa energetică în baza celor mai bune practici europene.

Cu respect,
Producătorii de energie electrică din surse regenerabile

Telegram

Что ещё почитать: