Maib и НКОС приглашают на День спорта и олимпийского движения
Начало: 21/05/2022 - 10.00
Место: Valea Morilor
Цена: -

Maib и НКОС приглашают на День спорта и олимпийского движения

В третью субботу мая в Республике Молдова отмечается День спорта и олимпийского движения. По этому случаю maib, команда которого продвигает активный образ жизни, поддерживает спортивное движение и молдавских спортсменов, совместно с Национальным олимпийским и спортивным комитетом (НКОС) приглашает тебя принять участие в Олимпийских стартах. Мероприятие пройдет 21 мая в столичном парке Валя Морилор.

Десятки школьников примут участие в соревновании, которое организует Федерация школьного спорта: в Олимпийской гонке. Вместе с президентами и тренерами национальных спортивных федераций в спортивных мероприятиях примут участие дети и подростки, завоевавшие медали на национальных и международных соревнованиях, в том числе участники Олимпийских игр. Приглашаем тебя поболеть за них!

Юлия Богушевски, глава отдела корпоративных коммуникаций maib:

«Я неоднократно говорила о том, что спорт – это здоровье, благополучие, гармоничное развитие, улыбки и общение. 21 мая мы вновь это докажем.

По сути, своими действиями мы поощряем создание здоровых ценностей в обществе, продвигаем спорт, активный образ жизни, сбалансированное питание. Мы продвигаем эти ценности в maib, а также во всем обществе при помощи различных  проектов. Я хотела бы поблагодарить команду Национального олимпийского и спортивного комитета за сотрудничество с maib, которое длится уже более 20 лет, за энтузиазм и совместные усилия по продвижению профессионального спорта в Республике Молдова».

День спорта и олимпийского движения пройдет в ряде населенных пунктов страны. Местными олимпийскими и спортивными агентствами будут организованы различные соревнования и конкурсы. Свяжись с местными властями, узнай спортивную программу и стань активным участником акций!

Присоединившись к Олимпийским стартам, maib продолжает поддерживать увлеченность, профессионализм и успех молдавских спортсменов. Если ты разделяешь те же ценности и считаешь, что спорт играет важную роль в здоровом обществе, тогда ждем тебя в субботу, 21 мая, в 10:00, в парке Валя Морилор. Давай вместе поддержим спортивное движение, командный дух и активный образ жизни.

О maib

Maib продвигает спортивный дух и олимпийские ценности в Молдове, способствуя популяризации спорта, активного и здорового образа жизни, а также поддерживая различные проекты и мероприятия в этой сфере. Более 20 лет банк является партнером Национального олимпийского и спортивного комитета (НОСК), совместно с которым ежегодно награждает олимпийцев, показывающих отличные результаты на национальных и международных соревнованиях. Maib стремится вдохновить общество на здоровый и активный образ жизни, используя для этого свои внутренние сообщества сотрудников: футбол, теннис, волейбол, бег.

Maib alături de CNOS te invită la Ziua Sportului și a Mișcării Olimpice

În a treia sâmbătă a lunii mai Republica Moldova marchează Ziua Sportului și a Mișcării Olimpice. Pentru că echipa maib este adepta unui stil de viață activ, susținând mișcarea, sportivii de performanță și organizarea activităților sportive în societate, alături de Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS), banca te invită să participi la „Starturi Olimpice”. Evenimentul se va desfășura pe 21 mai în Parcul Valea Morilor din capitală, iar tu ești binevenit(ă) să te alături.

Zeci de elevi din școlile municipale vor participa la „Cursa Olimpică”, una dintre activitățile din program, organizată de Federația Sportului Școlar. Alături de președinții și antrenorii Federațiilor Naționale Sportive, la eveniment vor concura copiii și adolescenții medaliați la competiții naționale și internaționale, inclusiv participanți la Jocurile Olimpice. Te invităm să-i susții și să te bucuri de succesele pe care le vor înregistra.

Iulia Bogușevschi, Șefă Comunicare Corporativă maib:

„Am mai spus-o, sportul este despre sănătate, stare de bine, dezvoltare armonioasă, zâmbete și socializare, iar pe 21 mai este o ocazie în plus să ne convingem de acest lucru.

De altfel, prin tot ceea ce facem, încurajăm valorile sănătoase în societate, promovând sportul, modul activ de viață, alimentația echilibrată atât în cadrul maib, cât și prin prisma proiectelor pe care le susținem în comunitate. Țin să mulțumesc echipei Comitetului Național Olimpic și Sportiv pentru parteneriatul longeviv, de peste 20 de ani cu maib, pentru entuziasmul și eforturile comune orientate pentru promovarea sportului de performanță în Republica Moldova”.

Ziua Sportului și a Mișcării Olimpice se va desfășura inclusiv în mai multe localități din țară. Diverse competiții și concursuri vor fi organizate de Agențiile Teritoriale Olimpice și Sportive. Contactează autoritățile locale, află programul evenimentului și alătură-te în hora activităților sportive.

Alăturându-se evenimentului „Starturi Olimpice”, maib continuă să susțină dedicația, profesionalismul, și succesele tuturor actorilor din lumea sportului. Dacă și tu împărtășești aceleași valori și crezi că sportul are un rol important într-o societate sănătoasă, ești invitat să te alături sâmbătă, 21 mai, începând cu ora 10:00, în Parcul Valea Morilor, pentru a promova mișcarea, spiritul de echipă și modul activ de viață.

Despre maib

Maib promovează spiritul sportiv şi valorile olimpice în Moldova, contribuie la popularizarea sportului şi a modului activ şi sănătos de viaţă, sprijinind mai multe proiecte şi activităţi din acest domeniu. De peste 20 de ani, banca este partener al Comitetului Naţional Olimpic şi Sportiv (CNOS), alături de care premiază anual olimpicii care demonstrează performanţe la diverse competiţii pe arena naţională şi internaţională. Prin prisma comunităţilor interne formate din angajaţi ai băncii (de fotbal, tenis, volei, alergători), maib îşi propune să inspire societatea să adopte un mod sănătos de viaţă şi activ la superlativ.

Maib, together with CNOS, invites you to the Day of Sports and Olympic Movement

On the third Saturday of May, the Republic of Moldova marks the Day of Sports and the Olympic Movement. Because the maib team is a follower of an active lifestyle, supporting the movement, performance athletes and the organization of sports activities in society, together with the National Olympic and Sports Committee (CNOS), the bank invites you to participate in “Olympic Starts”. The event will take place on May 21 in Valea Morilor Park in the capital, and you are welcome to join.

Dozens of students from municipal schools will participate in the “Olympic Race”, one of the activities in the program, organized by the Federation of School Sports. Along with the presidents and coaches of the National Sports Federations, the event will feature children and teenagers who have won medals at national and international competitions, including participants in the Olympic Games. We invite you to support them and enjoy the success they will have.

Iulia Bogusevschi, Head of Corporate Communications maib:

I have already said, sport is about health, well-being, harmonious development, smiles and socializing, and on May 21, there is an extra opportunity to convince ourselves of this.

In fact, through everything we do, we encourage healthy values ​​in society, promoting sports, an active lifestyle, balanced diet both in the maib and in terms of the projects we support in the community. I want to thank the National Olympic and Sports Committee team for the long-lived partnership of over 20 years with maib, enthusiasm, and joint efforts to promote performance in the Republic of Moldova”.

The Territorial Olympic and Sports Agencies will organize various competitions and contests. The Day of Sports and the Olympic Movement will also take place in several localities in the country. Contact your local authorities, find out about the event’s program, and join in the sports activities.

Suppose you share the same values ​​and believe that sport plays an essential role in a healthy society. In that case, you are invited to join us on Saturday, May 21, starting at 10:00, in Valea Morilor Park to promote movement, team spirit and an active lifestyle. Joining the “Olympic Starts” event, maib continues to support the dedication, professionalism, and success of all actors in the world of sports.

About maib

Maib promotes sportsmanship and Olympic values ​​in Moldova and contributes to the popularization of sports and the active and healthy way of life, supporting several projects and activities in this field. For over 20 years, the bank has been a partner of the National Olympic and Sports Committee (CNOS). It annually awards Olympics that demonstrate performance at various competitions in the national and international arena. Through the prism of the internal communities formed by the bank’s employees (football, tennis, volleyball, runners), maib aims to inspire society to adopt a healthy and excellent active way of life.

Telegram