Concurs fotografic #EU4Energy: participați și puteți deveni câștigătorul unui scuter electric!
Telegram

Persoanele pasionate de fotografie sunt îndemnate să participe la concursul #EU4Energy din perioada 17-23 iunie, premiul anunțat de organizatori fiind un scuter electric.

Persoane eligibile

La concurs sunt eligibile persoanele care au împlinit deja vârsta de 18 ani și sunt cetățeni ai țărilor: Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Ucraina.

Cum poți participa?

Cum arată viitorul energiei? Energia solară sau energia eoliană, sau poate energia biomasei și hidroenergia vor căpăta un rol mai important? Sau poate viitorul depinde de măsurile luate la capitolul eficiență energetică și al consumului responsabil de energie?

Vă îndemnăm să vă împărtășiți cu propriile fotografii care demonstrează cum are loc procesul de trecere la Energia Viitorului, în localitatea în care trăiți: utilizarea bateriilor solare, a stațiilor de energie eoliană sau cum sunt puse în practică sursele energiei durabile, cum ar fi biomasa și hidroenergia, mașinile electrice și scuterele, casele și aparatele eficiente din punct de vedere energetic. Uitați-vă în jur și comunicați-ne și nouă viziunea pe care o aveți la acest subiect.

Condiții de participare:

  1. Expediați poza direct pe site-ul nostru, printr-un click pe butonul “Upload your photo”;
  2. Publicați fotografia realizată, utilizând hashtag-ul #EU4Energy pe paginile persoane de Facebook, Instragram sau Twitter;
  3. Publicați fotografia cu hashtag-ul #EU4Energy pe paginile personale de Facebook și Instagram și faceți un tag paginii @euneighbourseast.

Concursul va dura până pe 23 iunie, ora 18:00. O singură persoană poate expedia maxim 3 fotgorafii pentru concurs.

Ce premii vor fi oferite?

Câștigătorilor li se va acorda până la 10 premii, în baza votului online și a alegerii juriului. Premiul mare, scuterul electric va fi acordat pentru cea mai populară fotografie.

Acest concurs #EU4Energy este organizat la inițiativa proiectului de comunicare EU4Energy, finanțat de Uniunea Europeană și este desfășurat în cadrul Săptămâni Europene a Energiei Durabile.

Pentru informații suplimentare: http://bit.ly/2XLBrJI

***
Inițiativa UE4Energy include tot sprijinul UE pentru îmbunătățirea aprovizionării cu energie, securitatea și interconectarea dintre parteneri și contribuie, de asemenea, la eficiența energetică și la utilizarea surselor regenerabile de energie în țările vecine din est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Acest lucru se realizează prin finanțarea proiectelor și a programelor care ajută la reformarea piețelor energetice și la reducerea dependenței și consumului energetic la nivel național. Pe termen lung, acest lucru face ca furnizarea de energie să fie mai fiabilă, mai transparentă și mai accesibilă, reducând astfel sărăcia energetică și facturile la electricitate, atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat.
Mai multe detalii, aflați la adresa: www.EU4Energy.eu

Примите участие в конкурсе фотографий #EU4Energy и выиграйте приз электрический скутер!

Примите участие в фотоконкурсе #EU4Energy с 17 по 23 июня, чтобы получить шанс выиграть электрический скутер.

Кто может участвовать?

В конкурсе могут принять участие граждане старше 18 лет из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины.

Как принять участие?

Как выглядит будущее энергии? Будет ли это солнечная и ветровая энергия, или, возможно, устойчивая биомасса и гидроэнергетика? Или будущее будет намного более энергоэффективным благодаря тому, как мы используем энергию?

Мы приглашаем вас поделиться своими фотографиями, показывающими, как переход к энергии будущего уже происходит там, где вы живете – солнечные батареи, ветряные электростанции, устойчивые источники энергии, такие как биомасса и гидроэлектроэнергия, электромобили и скутеры, энергоэффективные дома и приборы. Посмотрите вокруг и поделитесь с нами своим видением!

Вы можете принять участие в конкурсе следующим способом:

  1. Отправив свою фотографию прямо на наш сайт и нажав кнопку “Upload your photo”.
  2. Разместив свою фотографию с хэштегом #EU4Energy на своем аккаунте в Facebook, Instagram или Twitter.
  3. Разместив свою фотографию с хэштегом # EU4Energy на своей странице в историях на Facebook и Instagram и добавив теги на страницу @euneighbourseast.

Конкурс продлится до 18:00 (CEST) 23 июня. Один человек может подавать до 3 фотографий на конкурс.

Какие будут призы?

Победителям присуждается до 10 призов на основе онлайн-голосования и выбора жюри. Главный приз, электрический скутер, будет вручен за самую популярную фотографию.

Этот фотоконкурс #EU4Energy организовывается коммуникационным проектом EU4Energy в рамках Недели устойчивого развития ЕС и финансируется Европейским Союзом.

Для дополнительной информации: http://bit.ly/2XLBrJI

***
Инициатива EU4Energy включает всю поддержку ЕС для улучшения энергоснабжения, безопасности и взаимосвязи между партнерами, а также способствует повышению энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии в Восточных странах-соседях ЕС: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине. Это делается путем финансирования проектов и программ, которые помогают реформировать энергетические рынки и сократить национальную энергетическую зависимость и потребление. В долгосрочной перспективе это делает энергоснабжение более надежным, прозрачным и доступным, тем самым сокращая энергетическую бедность и счета за электроэнергию, как для граждан, так и для частного сектора.
Узнать больше можно по ссылке: www.EU4Energy.eu

Take part in theEU4Energy photo competition and win an electric scooter!

Take part in the #EU4Energy photo competition between 17th and 23rd June for the chance to win an electric scooter.

Who can participate?

The contest is open to citizens over the age of 18 from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova, and Ukraine.

How to participate?

What does the future of energy look like? Will it be solar and wind energy, or maybe sustainable biomass and hydropower? Or is the future to be more efficient in how we use energy?

We invite you to share your photos showing how the transition to the future of energy is already happening where you live – solar panels, wind farms, sustainable energy sources such as biomass and hydropower, electric cars and scooters, energy efficient homes and appliances. Look around and share your vision with us!

You can participate in the competition by:

  1. Submitting your photo directly on our site by clicking the “Upload your photo” button.
  2. Posting your photo with the hashtag #EU4Energy on your own Facebook, Instagram or Twitter account.
  3. Posting your photo with the hashtag #EU4Energy on your own Facebook, Instagram stories and tagging @euneighbourseast page.

The competition runs until 18:00 (CEST) on 23rd June. Up to three entries are permitted per applicant.

What are the prizes?

Up to 10 prizes will be awarded to winners based on jury selection and online voting. A grand prize of an electric scooter will be awarded to the most popular photograph.

This #EU4Energy photo competition is organised by the EU4Energy communications project as part of the EU Sustainable Energy Week and is financed by the European Union.

For more information: http://bit.ly/2XLBrJI

***
The EU4Energy Initiative covers all EU support to improve energy supply, security and connectivity, as well as to promote energy efficiency and the use of renewables in the Eastern Partner countries Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine. It does this by financing projects and programmes that help to reform energy markets and to reduce national energy dependence and consumption. Over the longer term, this makes energy supply more reliable, transparent and affordable, thus reducing energy poverty and energy bills for both citizens and the private sector.
More information on: www.EU4Energy.eu

Telegram