Sites and Non-Sites of curating @ 10:90
Начало: 20/07/2017 - 17:00
Место: Buncher, str. 31 August 1989, nr. 137
Цена: free
FACEBOOK

Zone și non-zone curatoriale

Cum putem să abordăm o expoziție care adresează problemele politice și sociale? Cum poate fi o expoziție politică? Care este relația dintre sfera publică, audiență și expoziția? Unde și cum sfera publică devine vizibilă, auzită sau sensibilă în spațiul urban al Chișinăului? Cum putem facilita discuțile într-un proces curatorial?

În acest workshop despre curatoriat vom discuta zonele și non-zonele expozițiilor, precum și alte formate de curatoriat cum sun arhivele, platformele online, programele publice sau publicațiile.

O listă de lectură va fi pregătită și furnizată înaintea workshopului.

Program:

Joi, 20 iulie, de la 17:00 până la 20:00 Introducere și prezentare a proiectelor curatoriale

Vineri, 21 iulie, de la 10:00 până la 18:00 Istoria și practice ale expoziției / studii de caz

Sâmbătă, 22 iulie, de la 10:00 până la 16:00 Workshop pe teritoriu, Studiu de caz și lucru în grup

Duminică, 23 iulie, de la 10:00 până la 16:00 Prezentarea lucrului în grup și discuții

Workshopul va fi dus în engleză, vă rugam sa aplicați înainte de 17 iulie la acest link: https://goo.gl/forms/KVHexoIYKuH1JmyP2

Nadja Quante (*1977 la Leverkusen/Germania) este un curator și editoare stabilită la Berlin, Germania. A făcut Studii Culturale și Teoria Artei și Studii vizuale la Universitatea Lüneburg. Din 2008 până în 2015 a lucrat ca asistent curator și coordinatoare de expoziție iar din 2013 până în 2014 ca director interimar la Badischer Kunstverein în Karlsruhe, unde a coordinat numeroase expoziții (printre care expozitiile solo ale lui Nancy Holt și Stephen Willats, expozițiile de grup ” LEARN TO READ ART”, ”A History of Printed Matter”, “The School of Kyiv: Karlsruhe Class, Lecturer: Alexandra Exter“). A fost curator la expozițiile “Hold Repeat Pause“ cu Hanna Schwarz și Emilie Pitoiset (2013), “Pauline Boudry/Renate Lorenz: Patriarchal Poetry“, (2013, co-curator Anja Casser), “Michaela Melián: In a Mist“ (2014), și expoziția solo a lui Hannah Weinberger (2016).

A fost consilier curatorial pentru expoziția de arhivă “31.2 running meters on the history of Badischer Kunstverein“ (conceput împreună cu studenții de la Universitatea de Arte și design din Karlsruhe (2015/2016). În 2016 a fost premiată în calitate de curator în rezidență la Fire Station Artists’ Studios din Dublin și HIAP în Suomenlinna (Cu o bursă de la Goethe Institute Finland).

Actualmente lucrează ca și editor pentru expoziția-cercetare de un an “Untie to Tie – Colonial Legacies and Contemporary Societies” la Galeria IFA Berlin. Alte proiecte la care lucrează sunt: cartea de autor ce va fi publicată de backbonebooks în toamna anului 2017, o expoziție cu Aleksandra Bielas, Sonja Cvitkovic, Sofia Duchovny, și Gernot Wieland la Projektraum im Kunstwerk, Cologne din June 2018 precum și o expoziție TOUCH care va fi la showul NGBK din Berlin, în Toamna anului 2018 (co-curatori Bakri Bakhit și Anna Voswinckel).

Este interesată în practicile interdisciplinare și performance, în special din arta legată de muzică și sunet precum și de abordările feministe și queer. www.nadjaquante.de

Acest eveniment este organizat de 10/90 studio, cu ajutorul partenerilor noștri: Centrul Cultural German AKZENTE, Goethe Institut București, Agenția pentru Cooperare și Dezvoltare Elvețiană, Bunker și KSA:K.

Intrarea este liberă

How can we approach an exhibition that wants to address political and social issues? How can an exhibition be political? What is the relation between the public sphere, the audience and the exhibition? Where and how does the public sphere become visible, audible or sensible in other ways in the urban space of Chisinau? And how can we facilitate a discussion in a curatorial process?

In this curatorial workshop we will discuss sites and non-sites of exhibitions and other curated formats like archives, online-platforms, public programmes or publications.

A reading list and texts to be prepared will be provided before the workshop.

Program:

Thursday, 20 July, 5 – 8 pm Introduction & Presentation of curatorial projects

Friday, 21 July, 10 am – 6 pm The history and practices of exhibition making / Case Studies

Saturday, 22 July, 10 am – 4 pm Field Trip, Case Studies & Group Work

Sunday, 23 July, 10 am – 4 pm Presentations of Group Works & Discussion

Workshop held in English. Please apply until July 17th on the following link: https://goo.gl/forms/KVHexoIYKuH1JmyP2

Nadja Quante (*1977 in Leverkusen/D) is an independent curator and editor based in Berlin, Germany. She studied Cultural Studies and Art Theory & Visual Studies (M.A.) at the University of Lüneburg (D). From 2008 till 2015 she worked as assistant curator and exhibition coordinator and from Feb. 2013 until April 2014 as interim director atBadischer Kunstverein in Karlsruhe where she coordinated numerous exhibitions (amongst them solo shows of Nancy Holt and Stephen Willats and the group shows “LEARN TO READ ART. A History of Printed Matter“ and “The School of Kyiv: Karlsruhe Class, Lecturer: Alexandra Exter“). She curated the exhibitions “Hold Repeat Pause“ with Hanna Schwarz and Emilie Pitoiset (2013), “Pauline Boudry/Renate Lorenz: Patriarchal Poetry“, (2013, co-curated by Anja Casser), “Michaela Melián: In a Mist“ (2014), and a solo show of Hannah Weinberger (2016). She was curatorial advisor for the archival exhibition “31.2 running meters on the history of Badischer Kunstverein“ (conceived together with students from the Karlsruhe University of Art and Design (2015/2016).

In 2016 she was awarded curator-in-residence at Fire Station Artists’ Studios in Dublin and at HIAP in Suomenlinna(with a stipend from Goethe Institute Finland).

She currently works as an editor for the one-year exhibition and research project “Untie to Tie – Colonial Legacies and Contemporary Societies” at ifa Gallery Berlin. Current curatorial projects are an artists’ book that will be published by backbonebooks in Autumn 2017, an exhibition with Aleksandra Bielas, Sonja Cvitkovic, Sofia Duchovny, and Gernot Wieland at Projektraum im Kunstwerk, Cologne for June 2018 as well as an exhibition on TOUCH that will be on show at NGBK in Berlin in Autumn 2018 (co-curated by Bakri Bakhit and Anna Voswinckel). She is interested in interdisciplinary and performative practices especially in sound or music related art as well as on feminist and queer approaches. www.nadjaquante.de

This event is organized by 10/90 studio, with the help of our partners: German Culture Center AKZENTE, Goethe Institut Bucharest, Swiss Agency for Development and Cooperation, Bunker and KSA:K.

Free entrance.

Telegram