Вино Молдовы возвращается в Дюссельдорф на выставку ProWein 2016
Telegram

Вино Молдовы третий раз подряд примет участие в самой большой европейской выставке вин и алкогольных напитков – ProWein 2016. С 13 по 15 марта 2016 года, 30 винодельческих компаний из Республики Молдова представят свою продукцию в Дюссельдорфе, на общем стенде площадью 180 кв. м под эгидой винного бренда страны «Вино Молдовы. Живая легенда». Участие нашей страны на выставке организовано и финансировано Национальным Бюро Винограда и Вина, при поддержке стратегического партнера по развитию, Проекта Конкурентоспособности USAID и программы CBI.

Думитру Мунтяну, директор Национального Бюро Винограда и Вина: «Из года в год общий стенд Вино Молдовы на выставке увеличивается по площади и количеству участников, а также, что является наиболее важным, мы с гордостью констатируем улучшение качества и разнообразия вин, которые мы представляем заграничным потребителям. В результате реализации политик НБВВ, которое является промоутером в винодельческом секторе, Вино Молдовы становится все более инновационным, конкурентоспособным, с собственной индивидуальностью, а ProWein обеспечивает нам идеальную платформу для его продвижения и увеличения экспорта на новые рынки, включая Евросоюз».

В этом году на выставке ProWein примут участие более 6000 представителей из 57 стран, которые продемонстрируют свою продукцию 50.000 посетителей из более 120 стран мира, включая многочисленных профессионалов: экспертов виноделия, дистрибьюторов и импортеров вина, специалистов и международных сомелье. Мероприятие является отличной платформой для установления деловых и партнерских отношений, а также для определения возможностей роста экспорта.

Более 200 вин, дивинов и качественных игристых вин представлено на ProWein 2016

После успеха на предыдущих выставках, материализованного в новых коммерческих сотрудничествах и приобретении известности молдавским вином, отечественные виноделы собираются представить в Дюссельдорфе более 200 самых лучших вин, дивинов и качественных игристых вин.

Молдавская делегация собирается привлечь внимание посетителей выставки слоганом «Făurit pentru a fi savurat». Под этим лозунгом, 14 марта у стенда «Wine of Moldova» пройдет мастер-класс для импортеров, дистрибьюторов, лидеров общественного мнения, профессионалов, журналистов, любителей вина и истинных знатоков. На мероприятии под руководством Роберта Жозефа, знаменитого писателя и международного эксперта по винам, будут представлены к дегустации 10 самых характерных молдавских вин.

В тот же вечер будет организовано специальное мероприятие «Moldovan Wine Party» с национальными блюдами и качественной музыкой, которые создадут отличную атмосферу для того, чтобы ознакомить участников с Вином Молдовы и вековыми традициями виноделия нашего народа.

О Национальном Бюро Винограда и Вина

НБВВ – это эксперт №1 в винодельческой области, способствующий регулированию и развитию данной сферы, и выступающий платформой для совместной деятельности всех сторон, причастных к росту конкурентоспособности винодельческой продукции, оценке ее подлинности и нацеленности на потребителя.

Среди главных задач НБВВ – диверсификация рынков и продвижение молдавских вин с помощью национальной программы и национального винного бренда «Вино Молдовы. Живая легенда».

Vinul Moldovei revine la Dusseldorf în expoziția ProWein 2016

Vinul Moldovei va participa pentru al treilea an consecutiv la cea mai mare expoziție europeană de vinuri și băuturi alcoolice – ProWein 2016. Între 13 și 15 martie 2016, 30 de companii vinicole din Republica Moldova vor fi prezente la Dusseldorf, Germania, unde își vor expune produsele la un stand comun cu o suprafață de 180 , sub egida brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei. O legendă vie”. Participarea țării noastre la eveniment este organizată și finanțată de Oficiul Național al Viei și Vinului, cu susținerea partenerului strategic de dezvoltare, Proiectul de Competitivitate USAID și suportul programului CBI.

Dumitru Munteanu, director al Oficiului Naţional al Viei şi Vinului: „An de an standul comun Vinul Moldovei din cadrul expoziției crește ca suprafață și număr de participanți, dar, și mai important, constatăm cu mândrie o creștere a calității și diversității vinurilor pe care le prezentăm consumatorilor internaționali. În rezultatul politicilor implementate de ONVV, expertul nr. 1 în sectorul vitivinicol, Vinul Moldovei devine mai inovativ, competitiv, atractiv și cu personalitate, iar Prowein ne oferă platforma perfectă pentru a-l pune în valoare și a spori exporturile de produse cu valoare adăugată înaltă pe noi piețe de desfacere, inclusiv în Uniunea Europeană.”

La ediția din acest an a expoziției ProWein și-au anunțat participarea peste 6000 de expozanți din 57 de țări, care își vor prezenta produsele celor aproximativ 50.000 de vizitatori din peste 120 de țări, inclusiv numeroși profesioniști: experți în vinificație, distribuitori și importatori de vinuri, specialiști și somelieri internaționali. Evenimentul reprezintă o platformă eficientă pentru stabilirea relațiilor de parteneriat și de afaceri, dar și pentru identificarea oportunităților de creștere a exporturilor.

Peste 200 de vinuri, divinuri și spumante de calitate prezentate la ProWein 2016

După succesul obținut la edițiile anterioare, materializat în noi colaborări comerciale internaționale și notorietate sporită pentru Vinul Moldovei, vinificatorii autohtoni vor prezenta la Dusseldorf peste 200 dintre cele mai apreciate vinuri, divinuri și spumante de calitate.

Mesajul prin care delegația din Moldova își propune să atragă și să cucerească vizitatorii expoziției pentru a le prezenta Vinul Moldovei este „Făurit pentru a fi savurat”. Sub acest generic, în data de 14 martie, la standul „Wine of Moldova” se va desfășura un masterclass dedicat importatorilor, distribuitorilor, liderilor de opinie, profesioniștilor, jurnaliștilor, pasionaților de vinuri și adevăraților cunoscători. În cadrul evenimentului moderat de Robert Joseph, cunoscut scriitor și expert internațional în vinuri , vor fi prezentate și degustate 10 cele mai reprezentative vinuri moldovenești.

Seara, în aceeași zi, va fi organizat un eveniment special „Moldovan Wine Party” cu bucate tradiționale și muzică de calitate, care vor crea o atmosferă propice pentru familiarizarea participanților cu Vinul Moldovei și cu tradițiile seculare de vinificație ale poporului nostru.

Despre Oficiul Național al Viei și Vinului

ONVV este expertul nr.1 în sectorul vitivinicol, care contribuie la reglementarea și dezvoltarea domeniului, servind drept platformă pentru acțiunea comună a tuturor celor implicați în creșterea competitivității produselor vinicole, valorificarea autenticității și orientarea spre consumator.Printre obiectivele sale de bază se numără diversificarea piețelor de desfacere și promovarea vinurilor moldovenești prin programul național și brandul național vinicol „Vinul Moldovei. O legendă vie”.

Telegram