НБВВ представило современные решения для специалистов из области витикультуры
Telegram

16 марта в Кишиневе состоялся национальный семинар на тему «Эффективные практики в системах управления саженцами и обрезке виноградной лозы», организованный Национальным Бюро Винограда и Вина при технической поддержке ЕИБ «Filiére du Vin».

На семинаре, модератор, доцент Владимир Коробка, начальник Управления по виноградарству и виноделию НБВВ и Хосе Эрнандез-Гонсалез, эксперт GFA «Filiera vinului», объяснили участникам необходимость применения эффективных практик в области техники обрезки виноградной лозы, культивируемой с целью производства винодельческих продуктов с охраняемым географическим указанием и названием с охраняемым происхождением (IGP/DOP) в Республике Молдова. Мероприятие было направлено на экспертов в данной области: представителей бюро проектирования виноградных плантаций, представителей исследовательских институтов и учреждений, сотрудников Национального агентства по сельскому развитию (ACSA), а также представителей винодельческих компаний.

Владимир Коробка, начальник Управления по виноградарству и виноделию НБВВ: «При условии реформы винодельческого сектора РМ и перехода к производству винодельческих продуктов с IGP/DOP, необходимо существенно улучшить качество и долговечность винодельческих продуктов. С этой целью, согласно эффективным практикам, мы собираемся применить новые техники обрезки виноградной лозы, как на существующих плантациях (возрастом до 8-10 лет), так и на новых насаждаемых плантациях».

Эксперты рекомендовали участникам семинара использовать методы обработки саженцев Гийо (односторонний или двусторонний) и кордон Ройя (двусторонний или односторонний), обращая внимание на их преимущества и недостатки, а также воздействие этих методов на качество винодельческих продуктов».

Хосе Эрнандез – Гонсалез, эксперт GFA «Filiera vinului»: «Лишь некоторые виноградари Молдовы успешно практикуют эти методы, остальным следует понять, что только с увеличением плотности виноградных плантаций и использованием правильной обрезки, молдавские вина смогут похвастаться постоянством высокого качества. Таким образом, Молдавское вино сможет отразить терруар зоны, в которой были собраны плоды, используемые для создания этого качественного продукта».

Из 64 тысяч гектаров виноградных плантаций Республики Молдова, на которых культивируются европейские сорта для вина, около 30-35 тысяч находятся в неудовлетворительном состоянии. Они не могут далее использоваться эффективно и не могут быть использованы для производства винодельческих продуктов с ОГУ/НОП. С применением эффективных европейских практик, новые виноградники, направленные на производство винодельческих продуктов с IGP/DOP, будут выращены на склонах, пригодных для выращивания виноградных лоз, с плотностью, минимум, 4000 лоз/га, только применяя методы Гийо и Ройя.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

ONVV a prezentat soluții moderne în viticultură specialiștilor în domeniu

În data de 16 martie 2016 la Chișinău s-a desfășurat seminarul naţional pe subiectul „Bunele practici privind sistemele de conducere a butucilor şi de tăiere a viţei de vie”, organizat de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV) cu suportul Asistenţei Tehnice BEI «Filiére du Vin» (GFA „Filiera vinului”).

În cadrul seminarului, moderatorul dr. conf. univ. Vladimir COROBCA, şef al Direcţiei Viticultură şi Vinificaţie ONVV, și Jose HERNANDEZ-GONZALEZ, expert GFA „Filiera vinului”, au informat participanții despre necesitatea implementării bunelor practici în domeniul sistemelor de conducere şi tăiere a viţei de vie, cultivate în scopul producerii produselor vitivinicole cu indicaţie geografică protejată (IGP) și denumire de origine protejată (DOP) în Republica Moldova.Evenimentul a fost dedicat experților în domeniu: reprezentanţii birourilor de proiectare a plantaţiilor viticole, reprezentanţii instituţilor de cercetare şi pregătire a cadrelor pentru sectorul vitivinicol, angajaţii Agenţiei de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură (ACSA), precum și reprezentanţii companiilor vitivinicole.

Dr. Vladimir COROBCA, şef al Direcţiei Viticultură şi Vinificaţie ONVV: „În condițiile reformării sectorului vitivinicol al RM și trecerii la producerea produselor vitivinicole cu IGP/DOP, este necesară ameliorarea esenţială a calităţii produselor vinicole şi asigurarea durabilităţii acesteia. În acest scop, atât în plantaţiile viticole existente (cu vârsta de până la 8-10 ani), cât și la înfiinţarea plantaţiilor viticole noi, conform bunelor practici urmează să aplicăm sisteme noi de conducere şi tăiere a viţei de vie.”

Experții au recomandat participanților la seminar în special formele de butuc Guyot (unilateral sau bilateral) şi cordonul Royat (unilateral sau bilateral), accentuând avantajele și dezavantajele lor, precum şi impactul acestora asupra calităţii produselor vinicole.

Jose HERNANDEZ-GONZALEZ, expert GFA „Filiera vinului”: „Un număr mic de viticultori din Republica Moldova aplică deja aceste sisteme cu succes, iar ceilalți trebuie să înțeleagă că doar prin majorarea densităţii plantaţiilor viticole şi utilizarea formelor de butuci adecvate, vinurile moldoveneşti vor putea înregistra o calitate înaltă şi stabilă. Astfel Vinul Moldovei va putea să exprime terroir-ul zonei de pe care au fost recoltaţi strugurii, utilizaţi pentru producerea acestor produse de calitate.”

Din cele cca 64 mii ha plantaţii viticole din Republica Moldova pe care se cultivă soiuri europene pentru vin, cca 30-35 mii ha sunt într-o stare nesătisfăcătoare. Acestea nu pot fi exploatate în continuare eficient şi nu pot fi utilizate pentru producerea produselor vitivincole cu IGP/DOP. Aplicând bunele practici europene, viile noi, destinate pentru producerea produselor vitivinicole cu IGP/DOP, vor fi înființate pe pante utile pentru cultivarea viţei de vie, cu o densitate de cel puţin 4000 viţe/ha, doar utilizând formele Guyot şi Royat.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Telegram