Ghid de la A la Z: Cum să obții permis de conducere auto
Telegram

Se știe că pentru a obține un permis de conducere este nevoie de multă răbdare și timp, întrucât procesul durează uneori mai mult de un an de zile. În pofida faptului că perioada de instruire la Școala Auto este de trei luni, procesul de pregătire, studiere și examinare devine mult mai îndelungat. Vă prezentăm un ghid de la A la Z care să vă ajute să obțineți permisul de conducere mai rapid și mai ușor.

 1. Alegeți o școală auto la care să învățați

Centrul Resurselor Informaționale de Stat «REGISTRU» oferă lista instituţiilor de pregătire a conducătorilor auto din municipiul Chișinău la care puteți merge. Verificarea unei instituţii de pregătire a conducătorilor auto, la compartimentul legalităţii activităţii licenţiate pentru desfăşurarea procesului educaţional o puteţi face accesând www.licentiere.gov.md.

Potrivit informațiilor publicate în Regulamentul cu privire la permisul de conducere, există câteva categorii cu subcategorii în baza cărora se efectuează instruirea auto.  Detalii despre toate categoriile și subcategoriile puteți citi aici.

Persoanele care solicită obținerea permisului de conducere auto trebuie să corespundă vârstei:

 • de 16 ani – pentru subcategoriile A1 şi B1;
 • de 18 ani – pentru categoriile B, BE, H şi subcategoriile A2, C1, C1E;
 • de 20 ani – pentru categoria A, în cazul în care persoana face dovada conducerii pe o perioadă de cel puţin 2 ani pe un motociclu din subcategoria A2; pentru conducerea triciclului cu o putere ce depăşeşte 15 kW;
 • de 21 ani – pentru categoriile C, CE, F, I şi subcategoriile D1, D1E;

Pentru a conduce un automobil cu masa de până la 3500 kg se efectuează înscrierea la cursul pentru categoria B, ce vizează autovehiculele al cărui număr de locuri pe scaune, în afara celui al conducătorului, nu este mai mare de 8.

Cursul de studii la școli auto pentru categoria B durează trei luni, timp în care se parcurge cursul teoretic și cel practic. Cursul teoretic durează 144 de ore, iar cursul practic, cel mai des, 40 de ore, însă, la solicitare, se pot efectua mai puține sau mai multe lecții de conducere. Orele se desfășoară cu instructorul propus de școala auto la care studiați și graficul acestora se stabilește personal.

Prețurile la școlile din localitate variază între 600-1000 lei per teorie și circa 70 de lei lecția practică (45 de minute) unde se fac exerciții la poligon – ograda, garajul, rampa și se circulă în traficul rutier de pe străzile din oraș.

2. Efectuați controlul medical obligatoriu

Pentru a începe instruirea practică este necesar să efectuați examinarea medicală care urmăreşte determinarea aptitudinilor fizice şi mentale necesare pentru conducerea vehiculului.

Primul pas este de a merge la Dispensarul Republican de Narcologie, situat pe strada P.Rareş nr.32. Se prezintă cu o fotografie 3×4 și se achită în casă 59 de lei. Nu este nevoie de programare.

2015-02-25 14.52.07

Apoi se merge la Dispensarul Municipal de Dermatovenerologie, situat pe str. Columna, 47, nr. de telefon: 022 27-05-25, unde se achită, la fel, 59 de lei în casă. Veți fi analizat de medicul terapeut, oftalmolog, neurolog și chirurg. Nu este nevoie de programare.

Aici puteți găsi Normele pentru examinarea medicală a conducatorilor de vehicole si a candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere publicate în Monitorul Oficial. Sunt prezentate și afecțiuni ale sănătăţii care sunt incompatibile cu obținerea permisului auto.

3. Studiați teoria din cărți și on-line

Pentru a vă pregăti de examenul teoretic, dar și pentru a dobândi cunoștințele devenirii unui șofer bun, școlile auto propun trei cărți pentru exersare: Regulamentul circulației rutiere, 700 de întrebări și teste, Comentariu succint la setul „700 întrebări și teste (tematice) pentru pregătirea de examenul teoretic și obținerea permisului de conducere”.

De asemenea, există și posibilitatea de a studia online informațiile necesare. Aici poate fi descoperit Regulamentul circulației rutiere în format electronic, iar Aici puteți imita examenul teoretic, rezolvând exerciții selectate din cele 700 de întrebări teste. Sunt create condiții identice cu cele din timpul examenului propriu-zis, fiind propuse 20 de întrebări, 30 de minute și dreptul la maxim 3 greșeli. În cazul în care primele 17 răspunsuri sunt corecte, cele 3 de rezervă nu se răspund și examenul este susținut cu succes.

testauto

Cursul teoretic de la școala auto include studierea legislației rutiere, acordarea primului ajutor și cunoașterea autovehiculului.

4. Susțineți examenul intern și extern – proba teoretică și practică

După finalizarea cursului de trei luni la instituția de instruire aleasă și însușirea cursului, are loc examenul intern în incinta școlii auto. De obicei, la proba teoretică se oferă 40 de întrebări în locul celor 20. Proba practică include poligonul și traseul în oraș.

În urma susținerii cu brio a acestora vi se eliberarea un certificat de absolvire, fapt care vă permite să susțineți examenul la Secția calificare a conducătorilor auto (SCCA). În municipiul Chișinău, secția se află pe str. Salcîmilor 28, program de lucru luni-sâmbătă, 8:00-17:00; fără pauză.

Menționăm faptul că examenul se va susține în localitatea în care a avut loc instruirea, spre exemplu, dacă ați studiat la școala auto din Chișinău, examenul va fi susținut tot aici.

scca chisinau

Photo: registru.md

Este important de reținut că, începând cu 13 iulie 2015, în cadrul SCCA Chişinău, examinarea la proba teoretică şi proba practică în vederea obţinerii permisului de conducere va avea loc doar cu programare prealabilă, care poate fi efectuată la numerele de telefon: (22)50-4496, (22)50-4913; online: Programare electronică și la Secția calificare a conducătorilor auto, etajul 3.

! La SCCA Chișinău se poate ajunge cu microbuzul de pe ruta nr. 174, în apropiere de stația terminus.

Examenele se desfășoară în câteva runde și încep fie la ora 8 dimineața, fie mai târziu, până la prânz, în conformitate cu ora de programare. Odată ajunși la fața locului, este necesar de urcat la etajul doi și de prezentat următoarele documente:

1) actul de identitate şi copia acestuia;

2) cererea-tip, semnată de solicitant (anexa nr. 1 din Regulamentul privind permisul de conducere);

3) avizul psihofiziologic intelectual;

4) adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere (Formularul nr.083/e), care certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul;

5) copia certificatului de absolvire instituției de instruire care atestă frecventarea unui curs practic de instruire în conducere pentru categoria/subcategoria respectivă

La etajul 3 se găsește casa. Tarifele sunt:

Teoria – 80 lei;

Proba practică:

A, A1, A2, B1 – 70 lei

B, BE – 110 lei

C, C1, CE, C1E – 170 lei

D, D1, DE, D1E – 180 lei

Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în:

a) proba teoretică, de cunoaştere a legislaţiei rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical şi a noţiunilor generale de mecanică auto;
b) proba practică de conducere a autovehiculului în poligon şi traseu, corespunzătoare categoriei/subcategoriei de permis solicitat, cu excepţia subcategoriilor A1 şi A2 şi categoriei A, pentru care se verifică numai îndemînarea de conducere în poligoane;
c) candidaţii care solicită permis de conducere din categoria F şi I, susţin proba de conducere la şcolile auto la care au fost instruiţi, iar candidaţii care solicită permis de conducere a autovehiculelor din categoria H – la subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului de Stat „Intehagro”;
d) persoanelor care susţin proba practică de conducere cu un autovehicul dotat cu cutie de viteză automată în permisul de conducere le va fi aplicată menţiunea corespunzătoare cu dreptul de a conduce numai asemenea autovehicule.

examen auto

Din 13 august 2015 a fost introdusă opțiunea care oferă posibilitatea de a parcurge cu autovehiculul utilizat în procedura de examinare o distanţă de până la 100 metri. Aceasta nu se include în procedura de evaluare, având ca scop acomodarea candidatului la particularităţile tehnice de conducere ale autovehiculului. La momentul parcurgerii acestei distanţe examinatorul preîntâmpină candidatul despre iniţierea procedurii de evaluare.

Recent, pentru a spori transparența deciziei inspectorului a fost introdusă o modificare în procesul de examinare. Anterior, inspectorul solicita la urcare în autovehicul buletinul pentru a confirma identitatea, iar, de curând, la înregistrare, persoanele obțin un număr conform căruia sunt invitați la examinare, în așa fel încât inspectorul să nu cunoască numele și prenumele persoanei examinate.

Conform regulamentului, se acordă 10 minute pentru proba poligon și 10-15 minute pe traseu. Există 15 trasee prestabilite pe care se efectuează examinarea, iar pentru categoria B sunt 10 dintre acestea. Traseele sunt anunțate de către inspector în momentul în care urcați în automobil. Nu este obligatoriu să le memorizați, deoarece, dacă ați trecut de poligon și ați ieșit în oraș, inspectorul oferă indicații cu privire la următoarele manevre.

Iată cele 15 trasee:

Persoana cu handicap fizic poate susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile A şi/sau B dacă autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmităţii acesteia.

Rezultatul examinării se consemnează prin calificativul „admis” sau „respins”. Rezultatul persoanei care nu promovează oricare dintre probe se apreciază cu calificativul „respins”.

Persoana care a obţinut calificativul „respins” poate susţine un nou examen numai după o perioadă de cel puţin 5 zile calendaristice, pentru proba teoretică, şi 10 zile calendaristice, pentru proba practică.

În cazul în care persoana nu susţine proba practică pe parcursul a 90 zile calendaristice din momentul susţinerii probei teoretice, aceasta va fi obligată să susţină din nou proba teoretică a examenului.

În cazul în care persoana susţine atât proba teoretică, cât şi practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, dar nu solicită documentarea cu permis de conducere în decursul unui an, pentru a solicita şi a obţine acest document ea va fi obligată să urmeze şi să prezinte confirmarea urmării unui curs practic de instruire în conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria respectivă.

Puncte de penalizare pentru greșeli și încălcări la proba poligon:

1.Oprirea și pornirea în pantă:

 • la pornire autovehiculul este zmucit – 6 p.
 • la pornire autovehiculul se deplasează înapoi mai mult de 20 cm – 6 p.

2. Întoarcerea pe un sector cu suprafață limitată:

 • la executarea manevrei a depășit limitele de încadrare – 6 p.
 • manevra a fost executată în două și mai multe faze – 6 p.

3. Mersul înapoi:

 • la executarea manevrei a depășit limitele de încadrare  6 p.
 • manevra a fost executată în două și mai multe faze – 6 p.

4. Neeliberarea frânei de staționare la executarea manevrelor: 3 p.

5. La executarea manevrelor s-a oprit motorul: 6 p.

6. Pierderea controlului asupra autovehiculului și intervenția examinatorului pentru evitarea situației de pericol: 21 p.

Dacă se acumulează 21 de puncte (în sumă poligon+traseu) și mai mult – proba practică se declară eșuată.

Rezultatul examinării poate fi contestat în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data examenului contestat, inclusiv să solicite accesul la imaginile video a examenului contestat, în regim de vizualizare

Există posibilitatea de a efectua ore practice cu automobilul de la SCCA Chișinău, marcă Dacia, la prețul de 100 lei per lecție. Pentru a solicita acest serviciu se telefonează la SCCA Chișinău la numerele menționate anterior.

De asemenea, este posibil de antrenat și la proba teoretică în incinta instituției. Preţul serviciului pentru susţinerea examenului teoretic constituie 35 lei pentru o persoană până la o oră de utilizare.

5. Obțineți permisul de conducere auto!

PC: publika.md

Photo: publika.md

Taxele pentru obținerea permisului sunt: 30 zile calendaristice – 320 lei; 15 zile calendaristice – 480 lei;  5 zile lucrătoare – 960 lei; 3 zile lucrătoare – 1280 lei; 24 ore – 1600 lei ; 6 ore – 1920 lei.

Vă dorim răbdare și sârguință pentru obține cu succes permisul de conducere!

Autor: Eugenia Tataru

Telegram