CRONOGRAF în aer liber / open air
Начало: 13/05/2016 - 21:00
Конец: 15/05/2016 - 21:00
Место: Apartamentul Deschis / Flat Space, str. București 68/1
Цена: free
FACEBOOK

CRONOGRAF în aer liber la Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

13 Mai 2016, ora 21:00

CĂRȚI POȘTALE DIN MANILA
Harry Lagoussis / Greece / 2015 / 23’

Un jurnal personal scris într-un limbaj filmic, care este atît abstract cît și analitic, poetic și aspru, melancolic și optimist.

PATRU CĂRȚI POȘTALE CĂTRE MARTA
Hernán Talavera / Spania / 2015 / 10’

Un scurt documentar din cîteva cărți poștale. Niște simple cărți poștale personale pentru Marta Drupa, după ce s-a întors în țara ei, Latvia, în toamna anului 2014.

TOVARĂȘII NECUNOSCUȚI
Lorenzo Apolli / Italia / 2015 / 12’

”Poate că va fi o dimineață lină, fără zgomot, ceea ce ei nu vor reuși să înțeleagă. Vor sări peste gardul de sîrmă. Vor aștepta. și sunetul liniștii ciudate va continua. Nici un strigăt, nici o grabă…”

14 Mai 2016, ora 20:30

ISTORII DESPRE LOCUINȚELE DIN BUCUREȘTI
BLOCURI / Marina (6 min)
ZONE DE TIP ”GHETOU” / Elena (6 min)
CĂMINE STUDENȚEȘTI / Mihai (10 min)
FOSTE CASE NAȚIONALIZATE / Vasilica (10 min)
ÎN SPAȚIUL PUBLIC / George (14 min)
ANSAMBLURI REZIDENȚIALE / Victor (8 min)
ZONA PERIURBANĂ / Dumitru (9 min)

Bucharest Housing Stories este un serial documentar despre diversitatea experienței de locuire din orașul București și imprejurimi. Constituit din șapte episoade axate pe diferite tipuri de spații – blocuri construite în perioada socialistă, noi ansambluri rezidențiale, zone de tip „ghetou”, cămine studențesti, spaţii publice (locuirea „în aer liber”), fostele case naționalizate și cele din zona periurbană si urmărind 21 de personaje cu experiențe diferite, proiectul își propune să documenteze diversitatea culturală a practicilor de locuire din urbanul românesc contemporan. Fiecare episod, lansat pe platforma bucharesthousingstories.ro, pune accent pe diversitatea experiențelor de vecinătate sau de rutină și pe relațiile cu spațiul locativ dezvoltate de persoane cu profiluri diverse.

15 Mai 2016, ora 21:00

FERICIREA E UN PUI
Lucio Basadonne și Anna Pollio / Italia / 2015 / 75’

Istoria unei familii care călătorește fără bani, o provocare pentru familiile plictisite de monotonia vieții, care întotdeauna s-au întrebat dacă e posibil de a trăi altfel, o viață mult mai semnificativă.

“Precum orice familie obișnuită, ambii lucram cîte 8 ore pe zi iar fetița noatră era la scoală pîna la 16:00. Acesta e un exemplu tipic și noi l-am urmat prea mult timp, în fiecare zi din viața noastră. Apoi, într-o zi, ne-am spus: ce-ar fi dacă? Cum am considera stilul de viață anterior? Am fi într-adevăr dornici de a ne întoarce înapoi ? ”

”intrare” liberă

Acest program este organizat în parteneriat cu OWH TV studio în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar CRONOGRAF și beneficiază de susținerea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Direcției Cultură PMC și a Fundației Culturale Europene: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action

CRONOGRAF in open air at Flat Space
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

The 2016 Open Air Program has commenced again with a new selection of movies. During the weekend of Friday may 13th, Saturday 14th and Sunday 15th of May Oberliht will be hosting the screening for the CRONOGRAF Documentary Film Festival for OWH studio. The movies that we will show fall outside the regular program. Each evening there is a screening starting at 9 pm. We warmly invite you to join a new series of screenings at Flat Space:

May 13, 2016, 9 pm

POSTCARDS FROM MANILA
Harry Lagoussis / Greece / 2015 / 23’

A personal diary written in a filmic language that s both abstract and analytical, poetic and coarse, melancholic and optimistic.

FOUR POSTCARDS TO MARTA
Hernán Talavera / Spain / 2015 / 10’

A small film made from few filmed postcards. These are simple, personal postcards which I sent to Marta Drupa when she returned to her country, Latvia, in the autumn of 2014.

THE UNKNOWN COMPANIONS
Lorenzo Apolli / Italy / 2015 / 12’

”Maybe it will be a bright morning, without a noise, and avoid all around that they ll fail to understand. They will wait. And the strange silence will continue…”

May 14, 2016, 9 pm

BUCHAREST HOUSING STORIES
BLOCURI / Marina (6 min)
ZONE DE TIP ”GHETOU” / Elena (6 min)
CĂMINE STUDENȚEȘTI / Mihai (10 min)
FOSTE CASE NAȚIONALIZATE / Vasilica (10 min)
ÎN SPAȚIUL PUBLIC / George (14 min)
ANSAMBLURI REZIDENȚIALE / Victor (8 min)
ZONA PERIURBANĂ / Dumitru (9 min)

Bucharest Housing Stories is a documentary seriesseries about diversity of the housing experience in Bucharest and the neighboring surroundings. The episodes highlight different types of dwellings and housing forms – blocks from the Communist period, new residential areas, ghetto neighborhoods, dormitories, public spaces (homeless living), former nationalized houses and homes from suburban areas – through the experiences of its residents.

May 15, 2016, 8 pm 30

HAPPINESS IS A CHICKEN
Lucio Basadonne and Anna Pollio / Italy / 2015 / 75’

An Italian family decides to give up their rental apartment to live and work in different to eco-villages for half a year and meet the people living in alternative communities.
“As normal families, we both worked 8 hours a day, our little girl was at school until 4 PM. This is a very common pattern and we followed it for too long, every single day of our life. Then, one day, we told ourselves: what if?
How would we consider our previous life style? Would be truly eager to go back to it again? Our story is a sort of a polite call to disobedience for those that have always wondered if it was possible to live another, more meaningful life.”

free ‘entrance’

This program is organized in partnership with OWH TV studio in the frame of International Documentary Film Festival RONOGRAF and is supported by the Ministry of Culture of Republic of Moldova, Cultural Department of Chisinau municipality and European Cultural Foundation: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action

Telegram