Акция протеста “Вернем Стадион Молдове”
Начало: 27/09/2015 - 10:00
Место: Республиканский стадион (Кишинёв)
Цена: free
FACEBOOK

27 сентября 2015 года приглашаем тебя участвовать в акции протеста “Вернем Стадион Молдове”!

Правительство РМ не выполняет обещаний – стадиона республиканского значения в стране нет уже много лет. Последняя надежда – восстановить стадион на старом месте – исчезает. Комиссия, которая занимается вопросом стадиона, приняла решение продать территорию.

У страны должен быть стадион республиканского значения! Если ты готов подписаться под этой инициативой, ждем тебя 27 сентября в 10:00 у центрального входа в Республиканский Стадион. Пробеги вокруг стадиона сколько сможешь, поддержи акцию протеста против продажи последней надежды по восстановлению стадиона.

Мы верим, что общество может повлиять на ход этой ситуации. Чем больше внимания мы уделим этой ситуации, тем сложнее правительству будет закрыть глаза на наше недовольство!

Наши требования просты и понятны: мы хотим, чтобы в стране был Республиканский Стадион. Это зависит от нескольких пунктов:
– прозрачность решений рабочего комитета;
– разработка проекта нового стадиона;
привлечение инвесторов;
– постройка нового Республиканского Стадиона.

Будь активным гражданином своей страны!

Приходи 27 сентября в 10:00 к центральному входу Республиканского Стадиона (ул. Тигина).

Acţiunea de protest “Să-i întoarcem stadionul Moldovei”

Pe 27 septembrie 2015 te invităm să participi la acţiunea de protest “Să-i întoarcem stadionul Moldovei”!

Guvernul RM nu-şi onorează promisiunile – deja de mulţi ani în ţară nu există un stadion de însemnătate republicană. Se spulberă ultima speranţă de a restabili stadionul pe vechiul loc. Comisia, care se ocupă de acest stadion, a luat decizia de a vinde teritoriul.

Ţara trebuie să dispună de un stadion de însemnătate republicană! Dacă eşti gata să-ţi pui semnătura sub această iniţiativă, te aşteptăm la 27 septembrie, ora 10:00, lângă intrarea centrală în Stadionul Republican. Aleargă în jurul stadionului cât poţi, susţine acţiunea de protest împotriva intenţiei de a vinde ultima speranţă la restabilirea stadionului.

Noi credem că societatea va putea schimba situaţia. Cu cât mai multă atenţie vom acorda acestei situaţii, cu atât mai dificil îi va fi Guvernului să închidă ochii la nemulţumirea noastră! Cerinţele noastre sunt simple şi clare: dorim ca în ţară să existe un Stadion Republican. Aceasta depinde de câteva cerinţe:
– transparenţa deciziilor luate de comitetul de lucru;
– elaborarea proiectului noului stadion;
atragerea investitorilor;
– construirea noului Stadion Republican.

Fii cetăţean activ al ţării tale!

Vino pe 27 septembrie, ora 10:00, la intrarea centrală a Stadionului Republican (str. Tighina).

Telegram