Expoziţia aniversară Ilie Bogdesco
Начало: 20/04/2013 - 15 : 00
Конец: 04/05/2013 - 21 : 00
Место: Muzeului Naţional de Artă al Moldovei (str.31 August 1989 , 115)
Цена: .

Expoziţia prezintă 55 de lucrări din colecţia de grafică naţională a Muzeului Naţional de Artă al Moldovei. Acestea au fost realizate în perioada anilor 1950-1980. Printre lucrări pot fi regăsite ilustraţii la Opere alese de Ion Creangă, Opere alese de Constantin Negruzzi, Vânătorul de cerbi de Fenimor Cooper, Suflete moarte de Nikolai Gogol etc.

 

Ilustraţiile reprezintă o dimensiune plastică aparte în comparaţie cu limbajul scriitorului. Ele nu au menirea de a repeta întocmai conţinutul operei, ci servesc la crearea unei atmosfere vizuale, imaginare a cărţii, accentuând acele momente care au impresionat pictorul. Doar în cazul când artistul completează ideea cărţii, contribuie la dezvăluirea esenţei acesteia, el obţine dreptul la propria opinie. Şi doar atunci ilustraţiile capătă o viaţă proprie, aparte de soarta operei literare, devenind valori artistice.

 

Expoziţia va fi deschisă în perioada 4 aprilie – 4 mai 2013

Telegram