Открытие творческого дома «Петра Алий и Кристины Мирон»
Начало: 20/10/2019 - 17:00
Место: Casa de creatie Piotr Alii si Miron Cristina
Цена: -
FACEBOOK

Творческий дом «Петр Алий и Кристин Мирон» стал известен после организации необычных показов для местной индустрии моды под названием «AntiFashion Show» в Tipografia 5, «Blăstăm Basarabea» в театре «Mihai Eminescu» и «Alternative Fashion Show», которые произвели революцию и бросили вызов миру моды в Молдове.

На этот раз это новый проект, а именно создание общей качественной платформы для слияния нескольких видов искусства, таких как мода, выставка-инсталляция, визуальные проекции, перформанс, живопись, музыка, поэтический концерт.

Кроме того, это мероприятие направлено на объединение молодых художников из перечисленных выше областей с целью развития творческого мышления как публики, так и других художников.

Организаторы намерены с помощью этого культурного акта бороться с укоренившимся менталитетом восприятия связи между модой и искусством и всем вокруг.

В воскресенье, 20 октября, в 17.00. вас ждет собрание модных произведений, концерт музыки и поэзии, инсталляции, выставка живописи на ул.М. Еминеску 4:
– Презентация коллекций Петра Алий
– Презентация коллекции “Капсула” Миши
https://www.facebook.com/michely.moore
– Презентация украинского дизайнера Миры Матчиной
https://www.facebook.com/MiraMatchina
– Музыкальный концерт: Юлия Паничи и Санду Кордонеану («ViaDacă»), Фрателе Георге
– Поэтический концерт: Иоана Исак и Ронин Теренте
– Установки: Кавайя Даниил, Александру Медински и Дорин Небуну
– Выставка живописи: Анастасия Кречун

Все это будет представлено в виде лабиринта, в котором каждая комната будет устроена по-разному. Количество комнат будет 10 и все они будут представлять разные символы, пропитанные мистикой. Дом, в котором они разрабатывают свои идеи и производят одежду, дом, в котором живет креативность откроет для вас свои тайны и у вас будет возможность наконец-то потеряться эзотерическом мире Петра Али и Мирон Кристины.

Мы обещаем вам заблудиться в художественном лабиринте и быть с молодыми художниками, которые хотят представить публике свое нестандартное видение.

Билеты могут быть приобретены на сайте: https://iticket.md/event/grand-opening-casa-de-creatie-piotr-alii-si-miron-cristina

Количество билетов строго ограничено!!!

Вход: 18+

Партнеры: Vinăria din Vale
https://www.facebook.com/vinaria.din.vale/

Инфо: +373 69 67 21 91

Casa de creație „Piotr Alii și Cristin Miron” deja sunt cunoscuți după organizarea show-urile neordinare pentru industria modei autohtone cu titlu „AntiFashion Show” la Tipografia5, „Blăstăm Basarabea” la Teatrul „Mihai Eminescu” și „Alternative Fashion Show”, care au revoluționat și provocat lumea fashion-ului din Moldova.

De data această vine cu un nou proiect și anume de a crea o platformă calitativă și comună pentru fuziunea mai multor forme ale artei, precum modă, expoziție-instalație, proiecții vizuale, performance, pictură, muzică, recital de poezie. De asemenea acest eveniment ține să unească tinerii artiști din domeniile enumerate anterior întru dezvoltarea gândirii creative atât a publicului, cât și a altor artiști.

Organizatorii își propun să combată prin acest act cultural mentalitatea înrădăcinată de percepere a legăturii dintre modă și artă, și tot ce o înconjoară.

Duminică, 20 octombrie la ora 17:00 vă așteaptă un mixt din colecții de modă, recital de muzică și poezie, instalații, expoziție de pictură pe str. Eminescu 4:
– Prezentarea colecțiilor lui Piotr Alii
– Prezentarea colecții „Capsula” de Misha
https://www.facebook.com/michely.moore
– Prezentarea designerului din Ukraina Mira Matchina
https://www.facebook.com/MiraMatchina
– Recital muzical : Iulia Panici și Sandu Cordoneanu („ViaDacă”), Fratele Gheorghe
– Recital poetic : Ioana Isac și Ronin Terente
– Instalații: Cauia Daniel, Alexandru Medinschi și Dorin Nebunu
– Expoziție de pictură: Anastasia Creciun

Toate acestea vor fi prezentate sub forma unui labirint, în care fiecare cameră va fi amenajată diferit. Camerele vor fi 10 la număr și vor reprezenta diferite simboluri îmbibate de misticism. Casa în care aceștia concep ideile și produc hainele este bântuită de creativitate, iar voi veți avea posibilitatea să aflați în sfârșit tainele lumii ezoterice ale lui Piotr Alii și Miron Cristina.

Vă promitem să vă pierdeți într-un labirint artistic și să fiți alături de tinerii artiști, care doresc să prezinte publicului o viziune ieșită din tipare.

Biletele pentru eveniment pot fi procurate on-line pe https://iticket.md/event/grand-opening-casa-de-creatie-piotr-alii-si-miron-cristina

Numărul biletelor este strict limitat!!!

Intrarea: 18+

Parteneri: Vinăria din Vale https://www.facebook.com/vinaria.din.vale/

Info: +373 69 67 21 91

Telegram