REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI INSTAGRAM “Te invit la o cafea” #Insta #LaFesta
Telegram

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI INSTAGRAM “Te invit la o cafea” #Insta #LaFesta

(07 DECEMBRIE – 21 DECEMBRIE 2018)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 • Concursul promotional “Te invit la o cafea”este organizat deForward International S.R.L., societate comerciala cu sediul in Industriala 61, Chisinau, Distribuitor Oficial in R.Moldova (denumita in continuare „Organizator”).
 • Concursul se organizeaza prin intermediul: UNI TED MEDIA S.R.L cu sediul in str. Cuza Voda 25/8, (denumita in continuare “Agentia”).
 • Regulamentul Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament”) este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Republica Moldova, prin publicarea pe site-ul, https://locals.md/2018/regulamentul-oficial/denumita in continuare „pagina a Concursului”),fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta prelungirea in mod public, pe pagina a concursului. Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Republicii Moldova in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 • Prin participarea la acest Concurs, participantii accepta prevederile prezentului Regulament si se conformeaza acestuia.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, respectand procedurile legale, referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului Regulament va intra in vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor modificari pe pagina a Concursului https://locals.md/2018/regulamentul-oficial/

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

2.1.         Concursul “Te invit la o cafea”, se va desfasura in perioada 07 decembrie 2018 – 21 decembrie 2018, exclusiv online, pe pagina Instagram La Festa Moldova https://www.instagram.com/lafestamoldova/, conform mecanismului descris in sectiunea 4 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1          La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul/resedinta in Republica Moldova, care respecta procedura de participare prevazuta in Sectiunea 4 de mai jos.

3.2          Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii societatii Forward International S.R.L. angajatiiagentiei de publicitate implicate si nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

3.3          Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.4          Prin accesarea paginii Instagram La Festa Moldova

https://www.instagram.com/lafestamoldova/, participantii sunt de acord si isi asuma in mod integral termenii acestui Regulament.

3.5          In cazul in care castigatorul este o persoana minora lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai insotit de reprezentantul legal, acesta din urma semnand o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul respectiv.

SECTIUNEA 4. MODALITATILE DE INSCRIERE IN CONCURS

4.1          Participanții pot participa la Concurs oricând, începând cu 07.12.2018, ora 12:00.

4.2          Participanții trebuie sădeținăun cont activ pe rețeaua de socializare Instagram. Un participant poate participa de pe un singur cont activ. Se va invalida orice înregistrareîn Concurs a persoanelor care participăde pe conturi false, de pe conturi ale altor persoane sau de pe conturi care aparţin unor firme/branduri/organizaţii de orice fel.

4.3          Prin intermediul paginii de Instagram La Festa Moldova @LaFestaMoldova participanții se pot înscrieîn Concurs.

4.4          Pentru a putea sa se inscrie la Concurs, participantii trebuie:

 • Sa urmărească pagina de Instagram @LaFestaMoldova;
 • Sa comenteze poza de concurs din profilul paginii Instagram @LaFestaMoldova prin hastag-ul #teinvitlaocafea;
 • Sa eticheteze in comentariu un prieten;

 

4.5          Comentariile participantilor sunt la libera alegere, cu conditia ca acestea sa contina TAG-ul a unui prieten ai participantului si hastag-ul #teinvitlaocafea. Comentariile transmise de catre concurenti nu trebuie sa fie ilegale, periculoase, tendentioase, calomnioase, obscene, pornografice sau vulgare, defaimatoare, rasiste sau xenofobe, cu conotatii politice sau instigatoare la acte penale sau ilegale. Orice continut care incalca mentiunile de mai sus, va fi eliminat din Concurs de catre Organizator.

4.6          Profilurile participantilor trebuie sa fie publice, fiind dezactivate toate si orice setare de natura sa restrictioneze vizualizarea profilului inscris in concurs.

4.7          Nu este permisa participarea unei persoane prin intermediul mai multor conturi de Instagram. Participantii se pot inscrie in concurs cu un singur comentariu si pot câștiga o singurădată.

4.8          In situatia in care un participant inscrie mai multe comentarii in Concurs, acestea nu vor atrage dupa sine mai multe sanse de castig, iar Organizatorul va lua in considerare doar prima inscriere efectuata.

4.9          Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru comentariile postate de participantii la concurs si isi rezerva dreptul de a elimina orice comentarii care incalca cerintele prevazute la art. 4.5 din prezentul Regulament.

4.10        Organizatorul nu va accepta inscrieri care nu sunt in concordanta cu instructiunile din cadrul prezentului Regulament sau care nu corespund temei de participare precum si/sau inscrierile pe care, din motive rezonabile in opinia Organizatorului, acesta le va considera nevalide, indescifrabile sau greu de inteles. Enumerarea de mai sus nu este exhaustiva.

4.11        Organizatorul nu are nicio responsabilitate pentru inscrierile care nu ajung in baza de date a concursului din motive independente de vointa Organizatorului, cum ar fi dar fara a se limita la orice eroare umana sau cauzata de reteaua incarcata a participantului.

4.12        Organizatorul nu garanteaza continuitatea, neintreruperea sau securitatea la accesarea internetului si/sau a retelei Instagram.

SECTIUNEA 5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

5.1          La sfarsitul fiecarei saptamani de concurs, castigatorii vor fi desemnati aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorti, prin intermediul softului electronic automatizat  https://www.random.org/

5.2          Extragerea câștigătorilor va fi efectuata la data de:

 • 14 decembrie – I alegere a castigatorilor;
 • 21 decembrie – a II-a alegere a castigatorilor;

 

5.3          Organizatorul va acorda fiecarui castigator un premiu.

5.4          In situatia putin probabila in care nu va exista nici o inscriere valida in Concurs sau numarul inscrierilor este mai mic decat numarul premiilor puse in joc, premiile nealocate vor ramane la dispozitia Organizatorului.

5.5          Fiecare castigator are dreptul la un singur premiu.

SECTIUNEA 6. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CONCURSULUI

6.1          In cadrul acestui concurs se va acorda un total de 4 premii constand in kit de produse La Festa:

6.2          Valoarea totala a premiilor este de 3.800lei fara TVA.

6.3          Continutul premiilor acordate in cadrul Concursului, se regasesc in tabelul de mai jos:

Continut premiu
Tumbler La Festa;

Cana La Festa;

Cappuccino classic La Festa 200g;

Hot chocolatta cutie metalica 150g;

6.4          Premiile vor fi oferite castigatorilor dupa validarea acestora ca si castigatori, dupa verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului si dupa ce a fost verificata indeplinirea de catre acestia a tuturor conditiilor de concurs stipulate in prezentul Regulament.

6.5          Organizatorul şi Agenţia îşi rezervă dreptul de a decide câştigătorul la orice moment din timpul zilei. Vor fi luate în considerare toate comentariile înscrise în concurs în perioada menționatăîn regulament.

SECTIUNEA 7. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

7.1          În cadrul Concursului, o persoană poate câștiga câte un singur premiu pentru sine și pentru prietenul menționațîn comentariu.

7.2          Premiile pentru câştigători vor fi atribuite după validarea datelor câştigătorilor, realizată de Agenție. Câștigătorii vor fi anuntați pe pagina de Instagram La Festa Moldova, conform art. 5.2 din prezentul Regulament.

7.3          Dupa afisarea castigatorilor pe pagina oficiala La Festa Moldova, in scopul validarii si inmanarii premiului, Castigatorii trebuie sa furnizeze Organizatorului printr-un mesaj privat, toate datele de identificare necesare, respectiv: nume, prenume, numar telefon, adresa completa si corecta de livrare a premiului. Daca conditiile de mai sus nu sunt indeplinite, respectivul castig se va invalida si va ramane la dispozitia Organizatorului.

7.4          Sunt descalificate automat persoanele care participa la concurs asumandu-si o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false, incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile prezentului Regulament.

7.5          Premiul va fi livrat catre castigator prin intermediul curieratului, insotit de un proces verbal de predare primire intocmit in doua exemplare. Castigatorul este obligat sa semneze procesul verbal de predare primire si sa returneze curierului unul dintre cele doua exemplare.

7.6          Premiile acordate in cadrul prezentului Concurs vor fi livrate doar pe teritoriul tarii participante conform prezentului Regulament, prin grija si pe costul Organizatorului, intr-un termen de 30  zile de la momentul validarii Castigatorilor.

7.7          Câştigătorii nu au dreptul să solicite contravaloarea premiului în bani şi/sau în alte produse. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

8.1          Organizatorul și Agenția sunt indreptățiți săia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Concursului.

8.2          În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestii Concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

8.3          Eventualele contestații pot fi transmise prin mesaj către moderatorii paginii La Festa Moldova în termen de douăzile din momentul anunțării publice a Câștigătorilor. Orice contestații sosite dupa aceastădatănu vor fi luate în considerare. Moderatorii se obligăsăraspundăacestor contestaţii în termen de maximum 2 zile de la primirea acestora.

8.4          Agentia/Organizatorul nu își asumăresponsabilitatea pentru:

 • Erorile furnizate de către Câștigători, acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Agenției sau Organizatorului, acestea fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanţilor. Ca atare, acestia nu au nici un fel de obligațieîn cazul furnizării de către Participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui Câştigător;
 • Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare – primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator;
 • Situațiile în care anumite persoane înscriseîn concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral, la Campanie, dacăaceastăincapacitate se datoreazăunor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Agenția / Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

8.5          Participanții acceptăcu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința Câştigătorilor, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1          Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de legea Nr. 133
din 08.07.2011privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, orice prelucrare a datelor realizandu-se dupa principiul prelucrarii echitabile si transparente.

9.2          Prin prezentul Regulament participantii sunt informati ca datele personale ce urmeaza a fi solicitate: respectiv nume, prenume, numar de telefon, adresa de domiciliu vor fi prelucrate in scopul desemnarii castigatorilor si inmanarii premiilor fara a constitui obiectul unei prelucrari ulterioare in scopuri de marketing.

9.3          Anuntarea castigatorilor poate fi un eveniment public. Participarea la campanie constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de plata aferenta. Castigatorii vor putea semna si o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator.

9.4          Datele personale vor fi stocate pe o perioada de 3 ( trei ) luni in scopul declarat la art. 9.2, dupa care vor fi sterse.

SECTIUNEA 10. LITIGII

10.1        Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente, de la sediul Organizatorului.

10.2        Legea aplicabila este legea Republicii Moldova.

 

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CONCURSULUI

11.1         Prezentul Concurs poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majoramajora sau prin decizie unilaterala a Organizatorului.

 

Prezentul Regulament a fost redactat azi 07.12.2018 in 2 (doua) exemplare originale.

 

Telegram

Что ещё почитать: