SPACES: Atelierul de Cartografie a Spaţiului Public din Chişinău
Начало: 16/05/2013 - 17 : 00
Место: Casa Zemstvei Guberniale (str. Şciusev 103)
Цена: Intrare liberă
FACEBOOK

Avem deosebita plăcere să vă invităm la prezentarea rezultatelor Atelierului de Cartografiere a Spaţiului Public din Chişinău, care s-a desfăşurat între 2-7 iulie 2012. Atelierul a fost organizat în colaborare cu Biroul de Arhitectură Planwerk din Cluj, în cadrul proiectului SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultură în Ţările din Est) cu susţinerea Uniunii Europene prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic.

(detalii despre atelier găsiţi aici)

Printre obiectivele acestui Atelier se numără analiza spaţiului public existent şi conceptualizarea unei reţele de spaţii publice pentru Chişinău, alternative spaţiului public proiectat de regimurile anterioare (reprezentativ pentru puterea politică din acel moment). Totodată, prin acţiunile ce vor urma se doreşte identificarea, recuperarea şi repunerea în uz a spaţiului public din Chişinău, oferindu-i-se un caracter civic pronunţat.

%%

Atelierul de cartografiere a spaţiului public pune bazele unui grup de iniţiativă pentru spaţiile publice din Chişinău – o platormă interdisciplinară de studiu şi cercetare, care îşi desfăşoară activitatea sub forma unei rezidenţe anuale pentru artişti, arhitecţi/urbanişti, activişti, sociologi, antropologi şi istorici, a unui grup de lectură (Spaţii Publice în Post-Socialism) în conexiune cu Bibliotecă Virtuală pentru Spaţiul Public (http://chisineu.wordpress.com/biblioteca), şi a unor publicaţii tipărite, şi va avea drept scop să educe noi competenţe la tineri specialişti, pe de o parte, iar pe de altă parte să sensibilizeze opinia publică şi autorităţile locale în vederea recuperării, protejării şi dezvoltării spaţiilor publice din Chişinău.

Vă aşteptăm!

Telegram